Поглиблення фахових компетентностей здобувачами вищої освіти

18 жовтня 2023 року здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» та аспіранти першого та другого року навчання за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» відвідали Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України. Модератором заходу, завідувачем відділу міжнародних зв’язків та трансферу технологій Стороженко Мариною Сергіївною, було організовано низку пізнавальних зустрічей. Заступник директора з наукової роботи, академік Національної Академії наук України, доктор технічних наук, професор Рагуля Андрій Володимирович ознайомив здобувачів з історією та головними напрямками наукової діяльності Інституту, які базуються на створенні нових матеріалів та їх впровадженні у передові галузі народного господарства – авіаційну і космічну техніку, транспорт, прецизійне машинобудування, електроніку, енергетику, медицину та ін.

Наші здобувачі тепер знають, що для блискавкозахисту полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) у літаках використовують металізацію поверхні ПКМ у вигляді поверхневого армування розтяжними фольгами і в`язаними сітками з мідних дротів; кулестійкі панелі із композиційного матеріалу на основі карбіду кремнію і склопластику ефективно захищають від куль з підвищеною пробивною спроможністю; захисні антипорізні вироби (костюми, рукавиці, шарфи та шоломи) виготовляють з високоміцних металевих та синтетичних ниток, зусилля прорізання – не менше 500 Н; армування фторопласту вуглецевими нанотрубками значно покращує його антифрикційні властивості та дає змогу створювати металополімерні триботехнічні матеріали, здатні працювати в умовах відсутності мастильних матеріалів; при плазмовому напиленні композиційного порошкового матеріалу плакованого типу системи (Ti, Cr)C–Ni можливо отримати металокерамічне покриття з високим рівнем адгезії та пористістю 7–8% та ін.

В рамках проведеного заходу завідувач кафедри прикладної механіки та інженерії матеріалів професор Оксана Мікосянчик та старший викладач Інна Семак обговорили перспективи удосконалення тематичного плану навчальних дисциплін «Діагностика та оцінка надійності технічних систем» та «Триботехніка та основи надійності машин» з урахуванням основних напрямків наукової діяльності Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Дякуємо нашим колегам за змістовну та інформативну зустріч.