Освітній ступень «Магістр»

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Робочі програми навчальних дисциплін

  1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософські проблеми наукового пізнання

Ділова іноземна мова

  1. Цикл професійної та практичної підготовки

2.1. Цикл професійної підготовки

Методологія прикладних досліджень у сфері авіаційного транспорту

Математичні методи моделювання систем і процесів

Статистичне оцінювання і прийняття рішень

Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки

Проектування підрозділів аеропорту

Математичне моделювання технологічних процесів в аеропорту

Експлуатація авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів

2.2. Цикл практичної підготовки

Науково-дослідна практика у сфері технологій аеропортів

Переддипломна практика

2.3. Атестація здобувачів вищої освіти

Атестаційний іспит

Кваліфікаційна робота

  1. Цикл дисциплін вільного вибору студента (2022-2023)

Сучасні концепції розвитку інфраструктури аеропортів

Організація міжнародних польотів

Орнітологічне забезпечення в аеропортах

Управління запасами в цивільній авіації

Неавіаційна діяльність аеропорту

Перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом