Освітньо-професійні програми кафедри ПЛППС

Бакалавр
ОПП “Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів”
Сертифікат про акредитацію


Магістр
ОПП “Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів”
Сертифікат про акредитацію
Рецензії
Графік навчального процесу
Навчальні плани
Робочі навчальні плани
Робочі програми
Програми практик (за видами)
Силабуси
Договори на практики
Навчально-методичні комплекси