Онлайн-лекція «Фізико-хімічні основи створення покриттів» для здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка»

14 травня 2024 року на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів  проведено онлайн-лекцію «Фізико-хімічні основи створення покриттів» для здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти спеціальності 131 «Прикладна механіка».

Завідувач відділу № 40 Міжнародних зв’язків та трансферу технологій Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М. Францевича НАН України доктор технічних наук, доцент Марина Стороженко висвітлила питання стосовно видів покриттів, їх призначення, основних вимог щодо якості покриттів. Основна увага доповідача була направлена на технологічні методи розробки металокерамічних композиційних покриттів з підвищеним рівнем зносостійкості.

Здобувачі ознайомились з сферами застосування та впровадження газотермічних покриттів, механізмами управління якістю покриттів шляхом вибору самофлюсівних сплавів з тугоплавкими сполуками. В ході лекції розглянуто переваги технології рідкофазного спікання та наведено результати оцінки фізико-хімічної сумісності компонентів для металокерамічних композиційних покриттів. Заслуговують на увагу продемонстровані Мариною Стороженко лабораторні випробування щодо високотемпературної зносостійкості покриттів та встановленого механізму самозаліковування за рахунок продуктів окислення.