IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми машинознавства»

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Міжнародної науково-технічної Конференції«Сучасні проблеми машинознавства», яка присвячена 85-річчю кафедри машинознавства. Конференція відбудеться 10 жовтня 2019 року в Національному авіаційному університеті.
Мета конференції
Висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів щодо актуальних питань та проблем сучасного машинознавства, обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень.
Тематика конференції

  1. Загальні питання машинобудування
  2. Стандартизація і контроль якості в машинобудуванні
  3. Проблеми надійності, міцності елементів машин і агрегатів та енергозбереження
  4. Технології виробництва і відновлення авіаційної техніки та збереження її льотної придатності
  5. Трибологія та зносостійкі матеріали
  6. Технологія та процеси обробки матеріалів
  7. Мехатронні системи та математичне моделювання процесів, машин і агрегатів

Умови участі в конференції
Матеріали конференції подаються українською чи англійською мовою.
 
Офіційні мови конференції – українська, англійська, російська.

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.
Форма участі: очна, заочна
Контрольні дати конференції
До 20вересня 2019р. – подання заявок на участь у конференції та матеріалів доповідей
10 жовтня 2019р. 900 – 1000– реєстрація учасників конференції
10 жовтня 2019р. 1000 – 1200 – відкриття конференції
10 жовтня 2019р. 1200 – 1700– робота в секціях

Матеріали конференції висилати на адресу nau12@ukr.net, із зазначенням теми «Матеріали МНТК Сучасні проблеми машинознавства»

Вимоги до матеріалів конференції

Матеріали подаються англійською чи українською у вигляді наукових статей.
Обсяг статті – не більше 6 повних сторінок.
Статтю повинна відповідати наступним вимогам:
Параметри сторінки (170×260 мм); поля дзеркальні: верхнє – 2 см, нижнє –2 см, внутрішнє –1,7 см, зовнішнє – 1,8 см; остання сторінка повинна бути заповнена мінімум на 75 %.
Абзацом –0,7 см у текстовому редакторі MicrosoftOffice Word 2003 шрифтом TimesNewRoman (кегель 11) у режимі автоматичноїрозстановки переносів та вирівнюванні по ширині у такому порядку:
1) індекс УДК (зліва, зверху, кегель 11);
2) ініціали, прізвища авторів (зліва, відступ зверху 6 пт, кегель 11, всі прописні, напівжирний); 
3) Організація, Країна (без абзацу, малі прописні, курсив, жирний, кегель 10, вирівнювання по лівому краю, відступ зверху 6 пт);
4) назва статті (по центру, відступ зверху 6 пт, кегель 11, великі літери, напівжирний);
5) анотації й ключові слова до них мовою статті (відступ зверху і знизу 6 пт, зліва і справа 0,7 см, кегель 10, курсив).
УВАГА! Кількість авторів не має перевищувати чотирьох.
6) текст статті; 
УВАГА! При наборі тексту статті між словами ставити тільки один знак «пробіл», а точку, кому, двокрапку ставити безпосередньо після слова (без знака «пробіл»).
7) література (кегель 10);
8) мовою відмінною від мови статті (українською або/та англійською), відступ зверху і знизу 6 пт друкується:
– ініціали, прізвища авторів (кегель 11, всі прописні, курсив);
– назва статті (кегель 11, всі прописні, напівжирний);
– анотації й ключові слова обсягом не менше 1800 друкованих знаків (кегель 10) ;
9) транслітерований латиницею список використаної літератури
10) відомості про авторів, назва організації, де працюють автори; електронна адреса одного з авторів статті.
Відступ заголовків (напівжирний шрифт), таблиць, рисунків від тексту зверху 3 пт, знизу 3 пт.
Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках справа.
Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation 5:
1) змінні, латинські літери – курсив, TimesNewRoman;
2) функції, цифри, українські літери – прямий, Тіmes New Roman;
3) матриці, вектори – напівжирний, прямий, TimesNewRoman;
4) грецькі літери, символи – прямий, Symbol;
5) розміри: звичайний 11 пт, великий індекс 7 пт, малий індекс 6 пт, великий символ 14 пт, малий символ 11 пт.
Хімічні формули набирають прямим шрифтом.
Рисунки виконують у форматах Microsoft Word, TIFF, JPG, BMP (окремий файл). Елементи зображення мають бути якісними (300–600 dpi), чорно-білими, товщина ліній 2 пт.
Усі рисунки повинні мати підписи, які вирівнюють по центру. Підписи до рисунків (кегель 10) не допускається групувати з рисунками.
Усі таблиці повинні мати заголовки.
Нумераційнийзаголовок таблиць (кегель 11, курсив) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 11, напівжирний). Усі рисунки і таблиці повинні мати посилання в тексті і бути розташовані після них.
У літературі, яка подається в порядку посилання, має відповідати вимогам ДСТУУкраїни.
Бібліографічні записи повинні бути пронумеровані й мати посилання на джерела в тексті статті в квадратних дужках.
Посилання на неопубліковані роботи не допускаються.
Приклад оформлення статей можна знайти за посиланням: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38421
Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.
 
Доповіді у вигляді статей будуть опубліковані у випуску фахового науково-технічного журналу «Проблеми тертя та зношування»(включений до міжнародних науково-метричних баз IndexCopernicus, РІНЦ, EBSCO, WorldCat, GoogleScholar, Crossref).
Публікація доповідей здійснюється БЕЗКОШТОВНО.
Оргкомітет
Голова: Кіндрачук М.В., чл.-кор. НАНУ, д.т.н. проф.
Заступник голови: Носко П. Л., д.т.н., проф., К., Мнацаканов Р.Г., д.т.н., проф.
Члени оргкомітету: Лєнік, д.т.н., проф., Духота О.І., д.т.н, доц., Кудрін А.П.,к.т.н., доц., Корнієнко А.О., к.т.н., доц., Тісов О. В., к.т.н., доц.,Цибрій Ю.О., к.т.н., Семак І.В.
Вчений секретар: Харченко В.В.
Технічні секретарі: Ткаченко Н.В., Герасимова О.В.
Контакти
М. Київ, Національний авіаційний університет, пр. Космонавта     Комарова, 1, корпус 2, кім. 304,
Тел.: +380 (44) 406-77-73
E-mail: nau12@ukr.net
Як доїхати?
¨Від центрального залізничного вокзалу: трамваєм №1, №3 або маршрутним таксі №401 до зупинки “Національний авіаційний університет”.
¨Від аеропорту «Бориспіль»: автобусом до залізничного вокзалу, далі – трамваєм №1, №3 або маршрутним таксі №401 до зупинки “Національний авіаційний університет”.
¨Від аеропорту «Київ»: тролейбусом №22 або маршрутним таксі №213 до зупинки вул. Борщагівська, далі – трамваєм №1, №3 або маршрутним таксі № 401 до зупинки “Національний авіаційний університет”.