IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми машинознавства»

10 жовтня 2019 року відбулась IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми машинознавства», яка присвячена 85-річчю кафедри машинознавства. Метою конференції є висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів щодо актуальних питань та проблем сучасного машинознавства, обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень.
Відкрив конференцію завідувач кафедри машинознавства, член-кор. НАН України, д.т.н., проф. Кіндрачук М.В., який відзначив основні досягнення та напрямки розвитку кафедри. З вітальним словом до присутніх звернувся декан Аерокосмічного факультету, д.т.н., проф. Дмитрієв С.О. Він відзначив про значну увагу науковців до конференції, оскільки було подано більше ніж 100 заяв на участь та статей для опублікування від професорів, доцентів, викладачів та аспірантів 29 ВНЗ України та закордону, а також підприємств, наукових організацій.
Робота проводилась в трьох секціях. Було заслухано понад 30 доповідей щодо загальних проблем машинознавства, розглянуті питання механіки матеріалів і конструкцій, сучасних технологій створення матеріалів і деталей та зроблені доповіді з актуальних проблем якості та контролю в машинобудуванні. Значну увагу було приділено питанням підвищення надійності і довговічності деталей авіаційної техніки, пов’язаних з працездатністю вузлів тертя, методами їх поверхневого зміцнення та відновлення, створення розрахункових моделей і моделювання взаємодії між елементами конструкцій, процесів та технологій їх виготовлення.
За результатами конференції прийнято рішення продовжувати дослідженняз вивчення складу, структури, фізико-механічних властивостей композиційних матеріалів та їх взаємозв’язку з трибологічними властивостями.
З матеріалами конференції можна ознайомитись у журналі «Проблеми тертя та зношування» номери 3(84) та 4 (85) за 2019 рік, які були опубліковані за матеріалами доповідей конференції.