ІV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми машинознавства», 10 жовтня, 2019 рік

На кафедрі машинознавства АКФ відбудеться IV Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми машинознавства», яка присвячена 85-річчю кафедри машинознавства.Метою конференції є висвітлення нових теоретичних і прикладних результатів щодо актуальних питань та проблем сучасного машинознавства, обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень.
Тематика конференції

  1. Загальні питання машинобудування
  2. Стандартизація і контроль якості в машинобудуванні
  3. Проблеми надійності, міцності елементів машин і агрегатів та енергозбереження
  4. Технології виробництва і відновлення авіаційної техніки та збереження її льотної придатності
  5. Трибологія та зносостійкі матеріали
  6. Технологія та процеси обробки матеріалів
  7. Мехатронні системи та математичне моделювання процесів, машин і агрегатів

Програма