Індивідуальна освітня траєкторія

КАТАЛОГ

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для ОС Бакалавр

2022-2023

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра технологій аеропортів (57)
Спеціальність 272: Авіаційний транспорт
ОПП «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів»
2 курс
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані
Теорія машин і механізмів/Theory of Machines and Mechanisms (фахова) Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки/Hydraulics and Hydraulic Pneumatic Devices of Aviation Equipment (фахова)
Сертифікація аеропортів та авіаційного персоналу/Certification of Airports and Aviation Personnel (фахова) Експлуатаційні матеріали для авіаційної техніки та обладнання аеропортів/Operational Materials for Aviation Equipment and Airport Equipment (фахова)
Аерогідрогазодинаміка/Aerohydrogasodynamics (нефахова)
Альтернативні
Професійна психологія/ Professional psychology (фахова) Загальні типи ручних та механізованих інструментів/Common Types of Hand and Power Tools (фахова)
Технологія конструкційних матеріалів/Technology of Construction Materials (фахова) Прилади та авіаційні електронні системи/Devices and Aviation Electronic Systems (фахова)
Екологія на транспорті/Ecology on Transport (нефахова)
3 курс
5 семестр 6 семестр

Рекомендовані

Конструкція функціональних систем повітряних суден/Aircraft Functional Systems Designs (фахова) Електричне та електронне обладнання автомобілів/Electrical and Electronic Automobile Equipment (фахова)
Вантажні комплекси аеропортів/Air Freight Terminal (фахова) Технічна діагностика авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів/Technical Diagnostics of Aviation Ground Equipment and Airport Equipment (фахова)
Екологія на авіаційному транспорті/Aviation Ecology (нефахова)

Альтернативні

Процедури технічного обслуговування/Maintenance Procedures (фахова) Конструкція систем повітряних суден/Design of Functional Systems of Aircrafts (фахова)
Конструкція та технічне обслуговування повітряних суден/Design and Maintenance of Aircrafts (фахова) Енергосистеми повітряних суден/Aircraft Energy Systems (фахова)
Основи авіаційного менеджменту/Fundamentals of Aviation Management (нефахова)
4 курс
7 семестр 8 семестр

Рекомендовані

Неруйнівний контроль авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів/Non-destructive Testing of Aviation Ground Equipment and Airport Equipment (фахова) Аеровокзальні комплекси аеропортів/Airterminal Complexes (фахова)
Технологічне проектування аеропортів/Airports Technological Designs (фахова) Організація наземного обслуговування повітряних суден, вантажів та пасажирів в аеропортах/Organization of Aircraft Handling, Cargo Handling and Passenger Service (фахова)
Контроль якості паливо-мастильних матеріалів/Fuel and Lubricants Quality Control (нефахова)

Альтернативні

Технічне обслуговування функціональних систем повітряних суден/Maintenance of Functional Systems of Aircrafts (фахова) Конструкція та міцність повітряних гвинтів/Propellers Design and Strength (фахова)
Втоми та руйнування авіаційних конструкцій/Fatigue and Destruction of Aircraft Structures (фахова) Системи автоматичного керування газотурбінних двигунів/Gas Turbine Engines Automatic Control System (фахова)
Експлуатаційна документація/Operational Documentation (нефахова)

 

КАТАЛОГ

навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти для ОС Магістр

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технологій аеропортів (57)

Спеціальність 272: Авіаційний транспорт

ОПП «Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів»

1 семестр

2 семестр

Рекомендовані

Сучасні концепції розвитку інфраструктури аеропортів/ Управління запасами в цивільній авіації
Організація міжнародних польотів Неавіаційна діяльність аеропорту
Орнітологічне забезпечення в аеропортах Перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом

Альтернативні

Авіаційна безпека (офіційний курс ІСАО 123/авіакомпанія, секція S) Підтримання льотної придатності повітряних суден (ICAO Doc.9760)
Математичні методи оптимізації процесів технічного обслуговування повітряних суден і авіадвигунів Типові технологічні процеси відновлення льотної придатності повітряних суден і авіадвигунів
Сертифікація льотної придатності екземпляру ПС Методи неруйнівного контролю технічного стану повітряного судна та його компонентів