Графік проведення засідань кафедр факультету на заміщення вакантних посад

На кафедрах Факультету відбудуться засідання з попереднім обговоренням претендентів на посади науково-педагогічних працівників (в тому числі на посади завідувачів кафедр) та таємним голосуванням щодо затвердження висновків кафедр про професійні та особисті якості претендентів.

Кафедра технологій аеропортів – 07.06.2021р., 900 в ауд. 1.409

Кафедра аеродинаміки та БПЛА – 07.06.2021р., 1000 в ауд. 9.209

Кафедра підтримання льотної придатності ПС – 07.06.2021р., 1100 в ауд. 11.009

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту – 07.06.2021р., 1300 в ауд. 5.103

Кафедра загальної та прикладної фізики – 07.06.2021р., 1400 в ауд. 1.364

Кафедра авіаційних двигунів – 08.06.2021р., 900 в ауд. 1.105

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів – 08.06.2021р., 1000 в ауд. 2.306

Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій – 08.06.2021р., 1100 в ауд. 11.401

Кафедра конструкції літальних апаратів – 08.06.2021р., 1300 в ауд. 11.224

Кафедра гідрогазових систем – 08.06.2021р., 1400 в ауд. 1.009

Засідання Вченої ради Аерокосмічного факультету щодо обрання за конкурсом на посади доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів та затвердження рекомендацій щодо обрання осіб на посади професорів, завідувачів кафедр, відбудеться 09.06.2021р. в 1100 в ауд. 10.117