Фаховий вступний іспит за ОПП «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем»

На кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів 28 липня проведено фаховий вступний іспит за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем» підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр». Фаховий вступний іспит проходив у письмовій формі на кафедрі для 19 вступників та онлайн для 4 вступників. Комісія у складі д.т.н., професора Мікосянчик О.О. (голова комісії), д.т.н., професора Кіндрачука М.В., к.т.н., доцента Мельника В.Б. (члени комісії), ст.викладача Семак І.В. (секретар комісії) визначила рівень знань вступників за напрямом механічна інженерія.

Вступники продемонстрували фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу. Зокрема, вступники показали високий рівень знань зі спеціальності прикладна механіка, за якою програма фахового вступного іспиту включає тематичні розділи «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Матеріалознавство», «Стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання».

Чекаємо вступників в лавах студентства Національного авіаційного університету.