Силабуси АДБПЛА

Основи_льотно-методичноi_підготовки Основи_тренажерноi_пiдготовки_льотних_екiпажiв Пiдготовка_iз_запобiгання_та_виведення_зi_складного_положення_(UPRT) Повiтряне_право Практична_аеродинамiка_лiтака_класу_SEPMEP Принципи_польоту Радiонавiгацiя Iнженерно-штурманс_кi_розрахунки_польоту Iнформацiйнi_технологii_в_авiацii Аеродинамiка_та_динамiка_польоту Безпека_польотiв Взаємодія_в_багаточленному_екіпаж_(MCC) Економiчне_та_правове_забезпечення_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Експлуатацiйнi_процедури Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_1__конструкцiяс_истеми_силова_установка Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_2__приладове_обладнання Загальна_навiгацiя Збiрники_аеронавiгацiйноi_iнформацii_та_iх_використання Звязок_за_правилами_вiзуал_ного_польоту_(VFR) Звязок_за_правилами_пол_отiв_за_приладами_(IFR) Зона_100__знання,_навички_i_вiдношення_(KSA) Льотнi_характеристики_та_планування_1__маса_i_центрування_ Льотнi_характеристики_та_планування_2__характеристики Льотнi_характеристики_та_планування_3__льотне_планування_та_монiторинг Метеорологiя Можливостi_людського_органiзму Органiзацiя_аеродромно-технiчного_забезпечення_польотiв Органiзацiя_аеронавiгацiйного_обслуговування_польотiв Органiзацiя_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Органiзацiя_пошукового_та_аварiйно-рятувального_забезпечення_польотiв Основи_авiацiйноi_безпеки

Графік проведення засідання кафедри аеродинаміки на заміщення вакантних посад

На кафедрах Факультету відбудуться засідання з попереднім обговоренням претендентів на посади науково-педагогічних працівників (в тому числі на посади завідувачів кафедр) та таємним голосуванням щодо затвердження висновків кафедр про професійні та особисті якості претендентів. Кафедра аеродинаміки та БПЛА – 07.06.2021р., 1000 в Далi

Методична література АД та БПЛА

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни“Аерогідрогазодинаміка” «Авиационные правила часть 25. НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ» Метод.рекомендації до виконання практичної роботи “РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗЛЬОТУ ЛІТАКА” Практичні заняття з предмету “Безпека польотів” Лабораторный практикум по курсу «Аэрогидрогазодинамика» А.М.Мхитарян. Далi

Лабораторії кафедри АД та БПЛА

Спочатку свого існування до 1959 року кафедра розміщувалась у будинку колишнього гуртожитку Київського авіаційного інституту по вул. Польовій. У 1962 р. на території теперішнього корпусу № 11 було побудована науково-дослідна лабораторія з 2 аеродинамічними трубами. У 1968 р була побудована Далi

Наука кафедри АД та БПЛА

Професорсько-викладацький склад кафедри і наукова група виконували значний обсяг держбюджетних та госпрозрахункових наукових робіт. Значний інтерес мають теоретичні й експериментальні дослідження прямого електрогідро-динамічного перетворення енергії. Ряд Роботи  виконували  Ударцев  Є.П.,  Ушаков  В.В.,  Гузій М.М.,  Боярський Г.М., Голего О.М., Петренко В.Л., Амасович Далi

Перелік предметів кафедри АД та БПЛА

Кафедра здійснює навчальну роботу з таких дисциплін: Основи аеродинаміки Основи авіації Повітряні кораблі (принципи польоту, конструкція, обладнання) Інтегровані системі курування на транспорті Системи автоматичного керування газотурбінних установок Контроль і діагностування функціональних систем літака за даними польотної інформації Динаміка польоту Аерогідродинаміка Далi

Історія кафедри АД та БПЛА

Кафедру аеродинаміки та  безпеки польотів літальних апаратів (АД та БПЛА) було створено у 1947 році. З 1947 по 1953 рік кафедру очолював доц. П.П. Тартаківський, а з 1953 до 1955 рр. проф. В.Й. Путята, у 1955-1958 рр. проф. Т.М. Башта Далi