Силабуси АДБПЛА

Основи_льотно-методичноi_підготовки Основи_тренажерноi_пiдготовки_льотних_екiпажiв Пiдготовка_iз_запобiгання_та_виведення_зi_складного_положення_(UPRT) Повiтряне_право Практична_аеродинамiка_лiтака_класу_SEPMEP Принципи_польоту Радiонавiгацiя Iнженерно-штурманс_кi_розрахунки_польоту Iнформацiйнi_технологii_в_авiацii Аеродинамiка_та_динамiка_польоту Безпека_польотiв Взаємодія_в_багаточленному_екіпаж_(MCC) Економiчне_та_правове_забезпечення_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Експлуатацiйнi_процедури Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_1__конструкцiяс_истеми_силова_установка Загальнi_вiдомостi_про_повiтряне_судно_2__приладове_обладнання Загальна_навiгацiя Збiрники_аеронавiгацiйноi_iнформацii_та_iх_використання Звязок_за_правилами_вiзуал_ного_польоту_(VFR) Звязок_за_правилами_пол_отiв_за_приладами_(IFR) Зона_100__знання,_навички_i_вiдношення_(KSA) Льотнi_характеристики_та_планування_1__маса_i_центрування_ Льотнi_характеристики_та_планування_2__характеристики Льотнi_характеристики_та_планування_3__льотне_планування_та_монiторинг Метеорологiя Можливостi_людського_органiзму Органiзацiя_аеродромно-технiчного_забезпечення_польотiв Органiзацiя_аеронавiгацiйного_обслуговування_польотiв Органiзацiя_льотноi_експлуатацii_в_цивiльнiй_авiацii Органiзацiя_пошукового_та_аварiйно-рятувального_забезпечення_польотiв Основи_авiацiйноi_безпеки

Графік проведення засідання кафедри аеродинаміки на заміщення вакантних посад

На кафедрах Факультету відбудуться засідання з попереднім обговоренням претендентів на посади науково-педагогічних працівників (в тому числі на посади завідувачів кафедр) та таємним голосуванням щодо затвердження висновків кафедр про професійні та особисті якості претендентів. Кафедра аеродинаміки та БПЛА – 07.06.2021р., 1000 в Далi

Методична література АД та БПЛА

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни“Аерогідрогазодинаміка” «Авиационные правила часть 25. НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ» Метод.рекомендації до виконання практичної роботи “РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕЧНОГО ЗЛЬОТУ ЛІТАКА” Практичні заняття з предмету “Безпека польотів” Лабораторный практикум по курсу «Аэрогидрогазодинамика» А.М.Мхитарян. Далi

Лабораторії кафедри АД та БПЛА

Спочатку свого існування до 1959 року кафедра розміщувалась у будинку колишнього гуртожитку Київського авіаційного інституту по вул. Польовій. У 1962 р. на території теперішнього корпусу № 11 було побудована науково-дослідна лабораторія з 2 аеродинамічними трубами. У 1968 р була побудована Далi

Наука кафедри АД та БПЛА

Професорсько-викладацький склад кафедри і наукова група виконували значний обсяг держбюджетних та госпрозрахункових наукових робіт. Значний інтерес мають теоретичні й експериментальні дослідження прямого електрогідро-динамічного перетворення енергії. Ряд Роботи  виконували  Ударцев  Є.П.,  Ушаков  В.В.,  Гузій М.М.,  Боярський Г.М., Голего О.М., Петренко В.Л., Амасович Далi

Перелік предметів кафедри АД та БПЛА

Кафедра здійснює навчальну роботу з таких дисциплін: Основи аеродинаміки Основи авіації Повітряні кораблі (принципи польоту, конструкція, обладнання) Інтегровані системі курування на транспорті Системи автоматичного керування газотурбінних установок Контроль і діагностування функціональних систем літака за даними польотної інформації Динаміка польоту Аерогідродинаміка Далi

Кадровий склад кафедри АД та БПЛА

ІЩЕНКО Сергій Олександрович д.т.н., професор, завідувач кафедри Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. З 1974 працював в КІІЦА на посадах інженера, старшого інженера науково-дослідного сектору лабораторії аеродинамічних досліджень механізації крила, асистента, молодшого, старшого та провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії інституту. Далi