Підготовка Магістрів за Освітньо-професійною програмою «Система управління безпекою авіації»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОПП «Система управління безпекою авіації»
Програма фахового вступного випробування для магістрів ОПП «Система управління безпекою авіації»