Силабуси

Магістр Авіаційна Безпека Експлуатація АНТ та ОА Мат_методи оптим Методи неруйнівного контролю технічного стану повітряного судна та його компонентів Організація міжнародних польотів Сертифікація льотної придатності екземпляру ПС Типові технол процеси відновлення льотн_прид_ПС

Силабуси

Бакалавр Дефектоскопія та неруйнівні методи контролю ПС і АД Експлуатаційні матеріали для АТ та ОА Енергосистеми ПС Загальні_типи_ручних_та_механізованих_інструментів К та ТОПС Процедури ТО Сертифікація аеропортів та АП Технічна діагностика АНТ та ОА Технології та обладнання ПЗА Технологія конструкційних матеріалів ТММ

Індивідуальна освітня траєкторія

Бакалавр ОПП “Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів” ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 2023 Навчальний семестр Рекомендовані вибіркові дисципліни Фахова/ нефахова Навчальний семестр Альтернативні вибіркові дисципліни Фахова/ нефахова 3 Теорія машин і механізмів/Theory of Machinery and Mechanisms Ф 3 Техніка аеропортів/Airport Ground Далi