Силабуси

Магістр Авіаційна Безпека Експлуатація АНТ та ОА Мат_методи оптим Методи неруйнівного контролю технічного стану повітряного судна та його компонентів Організація міжнародних польотів Сертифікація льотної придатності екземпляру ПС Типові технол процеси відновлення льотн_прид_ПС

Силабуси

Бакалавр Дефектоскопія та неруйнівні методи контролю ПС і АД Експлуатаційні матеріали для АТ та ОА Енергосистеми ПС Загальні_типи_ручних_та_механізованих_інструментів К та ТОПС Процедури ТО Сертифікація аеропортів та АП Технічна діагностика АНТ та ОА Технології та обладнання ПЗА Технологія конструкційних матеріалів ТММ

Індивідуальна освітня траєкторія

Бакалавр ОПП “Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів” ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ Навчальний семестр Рекомендовані вибіркові дисципліни Фахова/ нефахова Навчальний семестр Альтернативні вибіркові дисципліни Фахова/ нефахова 3 Теорія машин і механізмів/Theory of Machinery and Mechanisms Ф 3 Техніка аеропортів/Airport Ground Equipment Далi

Історія кафедри ПЛППС

Кафедра “Збереження льотної придатності авіаційної техніки”(ЗЛПАТ) (колишня кафедра “Технічна експлуатація і ремонт літаків та моторів” та “Технічна експлуатація літальних апаратів і авіадвигунів”) заснована 25.08.1933 року при Київському авіаційному інституті. Першим завідувачем кафедри був доцент А.М.Лавров. У 1938-1941 рр. кафедрою керував Далi