Робочі програми

PhD_РП_2.1.3_21_Полiмернi_матерiали_та_композити_ТП PhD_РП_2.1.3_21_Трибологiя_полiмерних_матерiалiв PhD_РП_1.3.1_21_Триботехнiчнi_матерiали_i_методи_пiдвищення_зносостiйкостi PhD_РП_1.3.2_21_Трибологія та інженерія поверхні PhD_РП_1.3.3_21_Триботехнiка_та_ОНД PhD_РП_1.3.4_21_Обладнання_i_методи_трибологiчних_дослiджен_ PhD_РП_1.3.5_21_Діагностика та методи прогнозування довговічності вузлів PhD_РП_1.3.5_21_Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної механіки PhD_РП_2.1.1_21_Променевi_методи_обробки PhD_РП_2.1.2_21_Присадки_i_добавки_до_мастил_них_матерiалiв PhD_РП_2.1.2_21_Процеси_ф-х_мехнiки_в_елементах_трибосистем PhD_РП_2.1.2_21_Триботехнiчнi_та_експл_власт_ММ

Публікації

Development of methods for evaluation of lubrication properties of hydraulic aviation oils Certificate Leusenko Daria (Participation) – Orléans, France (1) Оцінка якості гідравлічних авіаційних олив за енергетичними та протизношувальними показниками Влияние присадок карбоновых кислот на гидродинамический смазочный слой в локальном Далi

Індивідуальна освітня траєкторія

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11) Спеціальність 131 «Прикладна механіка» освітньо-наукова програма «Прикладна механіка» 4 семестр Рекомендовані Променеві методи обробки Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних Далi

Історія кафедри ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА ІНЖЕНЕРІЇ МАТЕРІАЛІВ

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів створена 01.07.2021 року, у структурі Аерокосмічного факультету, шляхом об’єднання кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації і кафедри механіки (наказ Про введення в дію рішень Вченої ради НАУ № 234/од від 21.04.2021). Кафедру очолила д.т.н., професор Мікосянчик Оксана Далi

Силабус ПМІМ

Бакалавр Опір матеріалів 272 Деталі машин 272 Конструювання машин і механізмів та основи взаємозамінності_134 Теорія механізмів та машин_134 Електротехнічні матеріали_141-1 Електротехнічні матеріали_141-2 Метрологія та стандартизація_142 Основи конструювання_142 Технічна механіка_142-1 Технічна механіка_142-2 Прикладна Механіка Та Основи Конструювання_151 Авіаматеріалознавство_173 Механіка_173 Матеріалознавство_272 Теорія Далi

Новини

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ Всеукраїнську регата  на Кубок НАУ “ПІВДЕННА ВАРТА” Участь аспірантки в Міжнародному симпозіумі зі сталої авіації Науковий семінар «Процеси та системи управління якістю в авіації»

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

7 вересня проведено кваліфікаційний іспит з наукової спеціальності 131 «Прикладна механіка» підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня доктора філософії. Комісія у складі д.т.н., проф. Кіндрачука М.В (голова комісії), д.т.н., проф. Мікосянчик О.О., д.т.н., проф. Мнацаканова Р.Г. та д.т.н., проф. Носка Далi