Інформація для здобувачів вищої освіти

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ТА КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ. ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ   Здобувач вищої освіти може повідомити інформацію про проблеми у сфері безпеки, які є в університеті, про факти зловживань, корупційні прояви, задати запитання тощо: 1) Куратору своєї групи 2) Гаранту освітньої програми Далi

Робочі програми

РП_131_1.1_Ділова_ін_мова РП_131_1.2_Філософ_пробл_наук_пізн_ РП_131_2.1.1_Методологія прикладних досліджень у сфері механічної інженерії РП_131_2.1.2_Процеси та системи управління якістю в авіації РП_131_2.1.3_Діагностика та оцінка надійності РП_131_2.1.4_Інтелектуальна_власність_та_патентознавство РП_131_2.1.5_Технологічні методи управління якістю РП_131_2.1.6_Технології виготовлення та дослідження механічних РП_131_2.2.1.1_Наук_досл_практ РП_131_3.1_Статистичні методи в механіці РП_131_3.2_Процеси_ФХМ_в трибол_контакт_ДМ РП_131_3.3_Кваліметрія_ РП_131_3.4_Інформаційні_техн_в_інж_досл_ РП_131_3.5_Соціальна Далi

Індивідуальна освітня траєкторія

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня БАКАЛАВР АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11) Спеціальність 131 «Прикладна механіка» Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка композиційних конструкцій та технічних систем» 3 семестр Рекомендовані Технологія конструкційних матеріалів Технічна Далi

Прощавай, 152 спеціальність

26 грудня 2023 року на кафедрі прикладної механіки та інженерії матеріалів відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів освітнього ступеня „Магістр” за спеціальністю 152 Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація». Екзаменаційна комісія під головуванням заступника начальника «Відділу технології Далi

Кафедри Аерокосмічного факультету прийняли участь у зовнішньому аудиті університету проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів та кафедра технологій аеропортів приймала участь у зовнішньому аудиті університету та Аерокосмічного факультету у 2022-2023 навчальному році. Результат діяльності відображено у Звіті про ре-сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001-2015 проведеного Далi