Перелік тем дипломного проєктування ОС “Магістр”

Теми кваліфікаційних робіт спец. 152 «Метрологія та  інформаційно-вимірювальна техніка» ОПП «Якість,  стандартизація та  сертифікація» Контроль якості робочих лопаток авіаційного двигуна Процеси оцінювання відповідності показників якості авіадвигуна Процеси управління якістю рухомого складу на залізничному транспорті Процеси управління якістю надання послуг медичними Далi

Анкетування

Шановні роботодавці, науково-педагогічні працівники, випускники та здобувачі вищої освіти! Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів проводить вивчення думки щодо оцінювання якості освітнього процесу і подальшого удосконалення освітньо-професійної програми “Якість, стандартизація та сертифікація”. Співставлення Ваших відповідей дозволить зробити вірні висновки про Далi

Робочі програми 152 спеціальність,ОС “Магістр”

РП_НМ_1_152_21_3.6_АуСЯ РП_НМ_1_152_21_3.4_СтаЕВ РП_НМ_1_152_21_3.3_СтаСвА РП_НМ_1_152_21_3.2_АВЛ РП_НМ_1_152_21_3.1_ОВП РП_НМ_1_152_21_2.1.6_СтаСПтаП РП_НМ_1_152_21_2.1.5_МЯ РП_НМ_1_152_21_2.1.4_ПтаСУЯвА РП_НМ_1_152_21_2.1.3_КРвСУ РП_НМ_1_152_21_2.1.2_ССТР РП_НМ_1_152_21_2.1.1_МПДвМтаІВТ РП_НМ_1_152_21_1.1_ДІМ

Індивідуальна освітня траєкторія

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11) Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація» 1 семестр Рекомендовані Оцінювання відповідності персоналу Акредитація випробувальних Далi

Робочі програми

PhD_РП_2.1.3_21_Полiмернi_матерiали_та_композити_ТП PhD_РП_2.1.3_21_Трибологiя_полiмерних_матерiалiв PhD_РП_1.3.1_21_Триботехнiчнi_матерiали_i_методи_пiдвищення_зносостiйкостi PhD_РП_1.3.2_21_Трибологія та інженерія поверхні PhD_РП_1.3.3_21_Триботехнiка_та_ОНД PhD_РП_1.3.4_21_Обладнання_i_методи_трибологiчних_дослiджен_ PhD_РП_1.3.5_21_Діагностика та методи прогнозування довговічності вузлів PhD_РП_1.3.5_21_Наукові та інноваційні завдання і проблеми прикладної механіки PhD_РП_2.1.1_21_Променевi_методи_обробки PhD_РП_2.1.2_21_Присадки_i_добавки_до_мастил_них_матерiалiв PhD_РП_2.1.2_21_Процеси_ф-х_мехнiки_в_елементах_трибосистем PhD_РП_2.1.2_21_Триботехнiчнi_та_експл_власт_ММ