Кафедри Аерокосмічного факультету прийняли участь у зовнішньому аудиті університету проведеного Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch

Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів та кафедра технологій аеропортів приймала участь у зовнішньому аудиті університету та Аерокосмічного факультету у 2022-2023 навчальному році. Результат діяльності відображено у Звіті про ре-сертифікаційний аудит системи управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001-2015 проведеного Далi

Індивідуальна освітня траєкторія

++3.2.4. Сілабус Сертифікація ППКаталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра прикладної механіки та інженерії матеріалів (11) Спеціальність 131 «Прикладна механіка» Освітньо-професійна програма «Прикладна механіка, стандартизація та оцінка якості технічних систем» 1 семестр Рекомендовані Далi

Наші випускники

Євген ПЕДАН, випускник 2022 року Я навчався в Національному Авіаційному Університеті за освітньо-професійною програмою «Композиційні матеріали і конструкції». Хочу сказати, що ця спеціалізація дуже цікава та перспективна. Протягом навчання ми вивчали різні типи композитних матеріалів та їхні властивості. Було багато Далi

СМЯ

Положення про Комісію з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету (інституту) Самоаналіз каф ПМІМ від ГГГ СМЯ 2022-2023н.р. Склад з комісії з якості АКФ НАУ – 20 вересня 2022 Склад комісії з якості на кафедрі ПМІМ 2022 Схеми Далi