Увага конкурс!

Інститут стратегічних оцінок (ІСО)
при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна»
спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
проводять конкурс, присвячений 20-річчю Незалежності України,
на тему: «Україна: 20 років державотворення»

Умови конкурсу

1. Мета конкурсу: вивчити ставлення молоді до 20-ї річниці
Належності України, знання та оцінку молодими громадянами результатів державотворення, суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, їх бачення подальшого розвитку держави.
2. Завдання конкурсу:
2.1. Оцінка знань молодих громадян новітньої історії державотворення в Україні.
2.2. З’ясування ставлення молодих громадян до процесів державотворення в Україні, їх історії, сьогодення і перспектив.
2.3. Оцінка інтелектуальності та рівня мислення молодих громадян при аналізі процесів державотворення в Україні.
Учасники конкурсу: студенти вищих учбових закладів різних рівнів акредитації, молодь віком від 16 до 25 років.
Організація конкурсу.
4.1. Заповнені анкети (форма додається) надсилаються учасниками конкурсу до «15» квітня 2011 року до Інституту стратегічних оцінок (адреса зазначена в п. 5).
4.2. Протягом трьох тижнів конкурсна комісія з висококваліфікованих фахівців, оцінює відповіді та визначає рейтинг учасників конкурсу,
4.3. За підсумками рейтингування конкурсна комісія визначає переможців конкурсу і вносить пропозиції щодо їх преміювання.
4.4. Оприлюднення підсумків конкурсу та преміювання здійснюється на урочистому зібранні в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка.

Преміювання учасників конкурсу.

Перша премія – у розмірі трьох стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”.
Друга премія – у розмірі двох стипендій Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”.
Третя премія – у розмірі однієї стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна” (900 грн).

Заохочувальна премія у розмірі половини стипендії Президентського фонду Леоніда Кучми “Україна”.

5. Заповнені анкети разом з анкетами учасників надсилаються в електронному вигляді за адресою: Julia.Lisicyna@ldk-fund.org.ua (в темі листа вказати: “конкурс-опитування”).
Телефон для довідок 465-93-50.

Скачати анкету