Зустріч з Державною регуляторною службою України

15.03.2024  Державна регуляторна служба України провела зустріч у змішаному форматі стосовно обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».
Від НАУ до обговорення проекту були залучені:
  • Ігнатович Сергій Ромуальдович, д.т.н., проф., професор кафедри конструкції літальних апаратів, Заслужений діяч науки  техніки України (очно)
  • Дмитрієв Сергій Олексійович, д.т.н., проф., професор кафедри підтримання льотної придатності, Заслужений діяч науки  техніки України (очно)
  • Авер`янова Юлія Анатоліївнад.т.н., проф., професор кафедри аеронавігаційних систем (очно)
  • Сидоренко Олександр Юрійович, к.т.н., доц., заступник декана Аерокосмічного факультету (дистанційно)
  • Одарченко Роман Сергійович, д.т.н., проф.,в.о. декана факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації (дистанційно)