Звіт про проведення “Політ 2015 ” з секції “Аеродинаміка та безпека польоту”

Звіт про проведення ХV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки»
 Напрямок СУЧАСНІ АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, секція Аеродинаміка та безпека польоту
 Статистичні дані:

Загальна кількість
учасників, що прийняли участь в роботі секції (доповідачі на Конференції + автори наукових робіт, що прийняли участь заочно)
Учасників від України Учасників від зарубіжних країн
від НАУ від інших ВНЗів, установ, організацій тощо
студентів молодих учених студентів молодих учених студентів молодих учених
1 2 3 4 5 6 7
24 16 1 6 1

Кількість учасників від України – ___24____ –сума колонок 2-5.
Кількість учасників від зарубіжних країн – _____ сума колонок 6-7.
Кількість студентів, що брали участь у Конференції – ___22___ сума колонок 2,4,6.
Кількість молодих учених, що брали участь у Конференції – ___2___ сума колонок 3,5,7.

 1. Перелік навчальних закладів, організацій та установ,

що брали участь у Конференції:

№ з/п Назва ВНЗ Країна Кількість учасників
1 Національний авіаційний університет Україна 17
2 Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету Україна 6
3 НТУУ Київський політехнічний інститут Україна 1

 

 1. Згідно програми конференції було заявлено дев’ятнадцять доповідей.

Заслухали тринадцять доповідей:

 • Кривохатько І.С., ДП «Антонов», НТУУ Київський політехнічний інститут, Київ
  Метод визначення аеродинамічних характеристик безпілотного літального апарату схеми «тандем» класу «мікро»
  Науковий керівник – Cухов В.В., д.т.н., проф.
 • Челик Ю. М., НАУ, Київ
  Візуалізація структури потоку в аеродинамічній трубі
  Науковий керівник – Іщенко С.О., д.т.н., проф.
 • Стецівка М. Р., НАУ, Київ
  Математична модель несучого гвинта автожира
  Науковий керівник – Іщенко С.О., д.т.н., проф..
 • Алєксєєнко С.І., НАУ, Київ
  Можливості впливу повздовжніх вихрових структур на явище самообертання крила
  Науковий керівник – Ударцев Є.П., д.т.н., проф.
 • Розбицький В.А., НАУ, Київ
  Аеродинаміка дирижаблів дископодібної форми з пасивними генераторами вихорів на верхній поверхні
  Науковий керівник – Ударцев Є.П., д.т.н., проф.
 • Саттаров А.І., НАУ, Київ
  Безпілотне повітряне судно з активними вихороутворювачами на несучих поверхнях
  Науковий керівник – Ударцев Є.П., д.т.н., проф.
 • Алишева В. Д., Гребенік М.О., НАУ, Київ
  Оцінка рівня безпеки польотів в пікові періоди авіаперевезень
  Науковий керівник – Агєєв С.Є., к.т.н., доц.
 • Чаглар Р.А., Хаксевер Ф., НАУ, Київ
  Оценка влияния неблагоприятных факторов на уровень безопасности полетов воздушных судов
  Науковий керівник – Агєєв С.Є., к.т.н., доц.
 • Гопкало В.В., НАУ, Київ
  Применение системы непосредственного управления боковой силой на гражданских транспортных самолетах
  Науковий керівник – Трюхан О.М., к.т.н., доц.
 • Набоков А.В., Білан Б.В., НАУ, Київ
  Использование лазерной доплеровской анемометрии для исследования пограничного слоя
  Науковий керівник – Копилов С.В.., ст. викл.
 • Шепота І.С., Шперлинг Г.Я., НАУ, Київ
  Дослідження ефективності носових вихрогенераторів для покращення обтікання крила на великих кутах атаки
  Науковий керівник – Ударцев Є.П., д.т.н., проф.
 • Чореклиев А.К., Аллакулиев А., НАУ, Київ
  Вихровий щиток Крюгера
  Науковий керівник – Ударцев Є.П., д.т.н., проф.
 • Окоро О.Ч.,НАУ, Київ
  Отрыв потока на крыле
  Науковий керівник – Переверзєв О.М., к.т.н., проф.
 1. Загалом при роботі секції, з урахуванням доповідачів та слухачів, було присутніх п’ятдесят осіб.
 1. Рекомендуємо до друку у збірнику тез конференції матеріали перераховані в програмі конференції.
 1. Рекомендуємо до друку в збірнику наукових праць «Наука і молодь»:
 2. Стецівка М. Р., НАУ, Київ
  Математична модель несучого гвинта автожира
  Науковий керівник – Іщенко С.О., д.т.н., проф.
 3. Саттаров А.І., НАУ, Київ
  Безпілотне повітряне судно з активними вихороутворювачами на несучих поверхнях
  Науковий керівник – Ударцев Є.П., д.т.н., проф.
 • Алишева В. Д., Гребенік М.О., НАУ, Київ
  Оцінка рівня безпеки польотів в пікові періоди авіаперевезень
  Науковий керівник – Агєєв С.Є., к.т.н., доц.