Засідання англомовної секції “Modern Aviation Technologies”

Цікаво і дуже змістовно пройшло сьомого квітня засідання англомовної секції “Modern Aviation Technologies”, організованої на базі  двох факультетів Аерокосмічного інституту .   В роботі секції, окрім 26 студентів і 10 викладачів НАУ, взяли участь шість польських студентів з Державної вищої авіаційно-технічної школи ( місто Хелм, Польща), на чолі з викладачем Тадеушем Мужинським.

На засіданні секції було заслухано 17 доповідей, серед них дві доповіді, підготовлені польськими студентами. Усі доповіді були поділені на дві категорії – дослідницькі доповіді, в яких викладені результати власних розробок студентів, і доповіді, що мають реферативний характер і містять аналіз матеріалів, зібраних студентами за публікаціями в технічній літературі. По кожній категорії в результаті обговорення їх змісту і рівня презентації  за активної участі студентів і викладачів, були визначені по одній найкращій доповіді.

Найкращими були визнані три наступні доповіді:

Прізвище та ім’я (повністю) автора (авторів) Тема наукової доповіді
1. Маргарита Сергіївна Хоменко,

студентка  405 групи ФЛА, НАУ
Наукові керівники – доцент. I.С. Горбунов і доцент.  А.М. Химко

Influence of design and failures of the high-lift devices on flight safety  -Вплив конструктивних факторів засобів механізації на безпеку польотів
2. Ілона Ігорівна Банькова,

студентка  402 групи МЕФ, НАУ
Науковий керівник – доцент. I.І. Гвоздецький

Energetic and gas pumping units with aircraft engines used abroad – Енергетичні і нафто перекачувальні агрегати на базі авіаційних двигунів.
3. Лукаш Савінский, Норман Пласкошинский, Яцек Відіжовський – студенти Державної вищої авіаційно-технічної школи ( місто Хелм, Польща)

Науковий керівник – асистент. Т.Мужинськи

New type of unmanned aerial vicle – Новий тип гібридного літального апарату