Кадровий склад кафедри ЗПФ

Наразі на кафедрі працюють 12 докторів наук, професорів; 16 кандидатів наук, доцентів та 4 асистенти.
Очолює кафедру доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Поліщук Аркадій Петрович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних   наук
Вчене звання
Почесне звання
Професор
Заслужений працівник освіти України
Посада Завідувач кафедри
Освіта Київський державний університет, фізичний факультет.
Наукові інтереси Фізика твердого тіла, фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 140 наукових та навчально-методичних робіт та 3 авторських свідоцтв на винаходи
Основні публікації
1. Структурные исследования жидких кристаллов / Зоркий П.М., Тимофеева Т.В., Полищук А.П. // Успехи химии, 1989. – Т. 58. № 11. – С.1971–2010.2. Структурные исследования жидких кристаллов нового типа. Дискотические мезофазы и жидкокристаллические колончатые Н-ассоциаты / Тимофеева Т.В., Зоркий П.М., Полищук А.П. // Проблемы кристаллохимии. –М.: Наука, 1990. –С. 149–166.3. A new structural type of liquid crystals. Crystal structures and thermotropic mesophases of dihydroxytetraalkyldisiloxanes: columnar phases with hydrogen bonded assemblies / Polishchuk A.P., Timofeeva T.V., Makarova N.N., et al. // Liquid Crystal, 1991. –V. 9. –P. 433–439.4. Жидкокристаллические металлосодержащие фазы / Полищук А.П., Тимофеева Т.В. // Успехи химии, 1993. – Т. 62. № 3. – С. 319–350.5. Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, et al. // Proc. SPIE. – 2007. – Vol. 6728. – P. F1-F9.6. Кубічна сприйнятливість та гіперполяризовність системи ліотропний рідинний кристал – віологен / А.Б. Бордюг, Ю.А. Гарбовський, Г.В. Клімушева, С.А. Бугайчук, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, А.П. Поліщук. // Укр. Фіз. Журн. – 2008. – Т. 53, № 12. – С. 1167-1174.7. Dynamic grating recording in lyotropic ionic smectics of metal alkanoates doped with electrochromic impurities / A.B. Bordyuh, Yu.A. Garbovskiy, S.A. Bugaychuk, G.V. Klimusheva, T.A. Mirnaya, G.G. Yaremchuk, A.P. Polishchuk. // Optical Materials. – 2009. – Vol. 31. – P. 1109-1114.8. Novel Nanocomposite Materials Based on Mesomorphic Glasses of Metal Alkanoates: Structure and Nonlinear Optical Properties / G.V. Klimusheva, Yu. Garbovskii, S. Bugaichuk, A.S. Tolochko, A.V. Gridyakina, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya. // High Energy Chemistry. – 2009 – Vol. 43, No. 7, P. 532–535.9. Electrooptical and nonlinear-optical properties of lyotropic liquid crystals doped with electrochromic viologens / A. Bordyuh, G. Klimusheva, A. Polishchuk // Ukr. J. Phys. – 2012. – Vol. 57, №2. – P. 124-128.10. Поліщук А.П. Фізика. Модуль 1. Механіка. –К.: НАУ, 2010. – 253 с.; Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка. – 2010. – 186 с.; Модуль 3. Електрика і магнетизм. – 2006. – 334 с.; Модуль 4. Коливання і хвилі. – 2009. – 229 с.; Модуль 5. Оптика. – 2012. – 386 с.
Контакти Корпус 1, ауд.430, тел.+38(044)406-76-21

Фіалко Наталія Михайлівна

Науковий ступінь Доктор технічних наук
Вчене звання
Почесне звання
Професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Посада Професор кафедри
Освіта Київський політехнічний інститут, теплофізичний факультет
Наукові інтереси Теплоенергетика
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації

Наукові відзнаки

Автор біля 600 наукових праць, 11 монографій, 3 посібників та понад 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи
Основні публікації
Член-кореспондент НАН України
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Білоус Оксана Іванівна

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада Професор кафедри
Освіта Полтавський державний педагогічний інститут  ім. В.Г.Короленка, фізико-математичний факультет
Наукові інтереси Фізика конденсованого стану речовини, фазові переходи, критичні явища
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 100  науково-навчальних робіт
Основні публікації 
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)406-68-44

Васецький Юрій Макарович

Науковий ступінь Доктор технічних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Московський енергетичний інститут, електроенергетичний факультет
Наукові інтереси Моделювання електрофізичних та біоелектричних процесів
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації Автор понад 110 наукових праць
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Голуб

Голуб Володимир Олегович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Московський фізико-технічний  інститут
Наукові інтереси Ядерний та феромагнітний резонанс в магнетиках, магнетизм низьковимірних та нанорозмірних систем
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 120  наукових  праць
Основні публікації
Лауреат премії ім. Шубникова НАН України
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Дворук Володимир Іванович

Науковий ступінь Доктор технічних  наук
Вчене звання Старший науковий співробітник
Посада Професор кафедри
Освіта Київський інститут інженерів  цивільної авіації
Наукові інтереси Фізика тертя та зношування матеріалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації

Наукові відзнаки

Автор понад 80  наукових робіт, однієї монографії
Основні публікації Знак «винахідник СРСР»
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Карбівський  Володимир Леонідович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Нанобіотехнології, фізика  невпорядкованих
систем, фізика поверхневих явищ
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 90  наукових робіт
Основні публікації
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Кондратенко Петро Олексійович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання
Почесне звання
Професор
Заслужений діяч науки і техніки України
Посада Професор кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Оптика твердого тіла, фізика молекул, оптичний запис інформації
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 220  наукових праць,  30 авторських свідоцтв на винаходи
Основні публікації
Дійсний член Академії наук вищої школи України
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Кручинін Сергій Павлович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Фізика багаточастинкових систем, теорія твердого тіла, теорія надпровідності, теорія наноситем
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 110 наукових праць
Основні публікації
Дійсний член Міжнародної асоціації математичної фізики, Академік Міжнародної академії творчості, Дійсний член  Нью-Йоркської Академії наук
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Максимюк Володимир Ананійович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Фізично нелінійна теорія ортотропних композитних оболонок з криволінійними отворами, методи чисельного розв’язання нелінійних вироджуваних задач теорії оболонок
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 70  наукових робіт, однієї монографії
Основні публікації
Член Наукового товариства ім.Сергія Подолинського
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Назаров Олексій Миколайович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки
Наукові інтереси Електрофізичні властивості нанорозмірних напівпровідникових приладів
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 170 наукових праць, 6 монографій, 6 авторських свідоцтв
Основні публікації
Лауреат Державної премії України з електроніки, член електрохімічного товариства США, старший член (seniormember) міжнародного товариства інженерів електронної техніки (IEEE) США
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

РапецькийРепецький Станіслав Петрович

Науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук
Вчене звання Професор
Посада Професор кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Теорія невпорядкованих середовищ
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації
Наукові відзнаки
Автор понад 170  наукових статей,   2 навчальних посібників та інших навчально-методичних видань
Основні публікації
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Сліпухіна Ірина Андріївна

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук
Вчене звання Професор
Посада  Професор кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет,  фізико-математичний  факультет
Наукові інтереси, Методика викладання фізики, STEM освіта
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 100 науково-методичних робіт.
Основні публікації
Сліпухіна І. А. Технологічна компетентність майбутнього інженера: ормування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики [Електронний ресурс] / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.: ІІТЗН НАПН України, 2013. – Т.38.– № 6. –С. 83–95.
Сліпухіна І. Елементи проблемного навчання в курсі загальної фізики : застосування ефекту Допплера в наукових дослідженнях і техніці / І. Сліпухіна, Б. Лахін // Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Вид-во УжНУ. – 2013. – Вип. 27 – С. 175–178.
Чернецький І. С. Цифрові вимірювальні комплекси – засіб розвитку дослідницьких якостей суб’єктів пізнавальної діяльності / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. ; [за ред. В. Д. Сиротюка]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 40. – С. 259–269.
Фізика. Модуль 5. Оптика: навч.посіб. / Поліщук А.П.[І.А.Сліпухіна та ін.].– К.: НАУ, 2012.– 388 с.
Сліпухіна І. А. Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики [Електронний ресурс] / М. А. Мелешко, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький, Ю. В. Кубай Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.: ІІТЗН НАПН України, 2014. – Т. 39. – № 1. – С. 264–274.
Slipukhina I. Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers / I. Slipukhina // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – № 1 (58). – P. 96–102.
Slipukhina I. Formation of technological competence of future engineers in the study of general physics course // Proceedings of the National Aviation University. – 2014. – 2 (59). – P. 141–147.
Сліпухіна І. А. Трансформація фундаментальних дисциплін в умовах стандартизації вищої технічної освіти / І. А. Сліпухіна, Т. М. Точиліна // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : Вид-во ХДУ. – 2014. – Вип. 66. – С. 392–397.
Сліпухіна І. А. Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованого навчання : монографія / Ірина Андріївна Сліпухіна. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – 356 с.
Сліпухіна І. А. Використання фотографії у навчальному фізичному експерименті / С. М. Меняйлов, І. А. Сліпухіна, Л. Б. Осауленко / Науковий часопис нац. педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Сер. № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. [за заг. ред. проф. В. Д. Сиротюка]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2014.– Вип. 48.– С. 110–114.
Мєняйлов С. М. Фізичний лабораторний практикум як засіб розвитку самостійної пізнавальної діяльності студентів/ С. М. Мєняйлов, І. А. Сліпухіна, Ж. О. Рудницька // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 127. – С. 115 – 119.
Чернецький І. С. Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2015. – № 3. – Дод. 1. –С. 216-225.
Сліпухіна І. А. Самостійна пізнавальна діяльність студентів у комп’ютерно орієнтованому лабораторному практикумі з фізики в технічних ВНЗ / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, П. І. Чернега // Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти: зб. наук. праць. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 234 – 239.
Сліпухіна І. А. Взаємодія загально-наукової та техніко-технологічної картин світу як аспект у формуванні світогляду майбутнього інженера / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, С. Л. Максимов, Подласов С. О. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. пр.– Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 311–316.
Cліпухіна І. А. Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання / І. С. Чернецький, С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька, Г. Д. Матеїк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія: Педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: вид-во КПДУ, 2016. – Вип. 22. – С.224 – 228.
Slipukhina I. A. Computer-based systems of physical experiment in inde-pendent work of students of technical university / I. A. Slipukhina, A. G. Вovtruk, S. M. Mieniailov // NAU Proceedings. – 2016. – №3. – P. 98 –104.
Сліпухіна І. А. Навчання фізики у вищій школі в контексті формування навичок ХХІ століття / І. А. Сліпухіна, С. М. Мєняйлов, Ж. О. Рудницька.– Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. праць. –Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип.2. – С. 45 – 51.
Slipukhina I. A.Creating an informational website for physics academic course: web design specifics /I. A. Slipukhina,T. V. Gedenach, V. V. Olkhovyk // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. – № 6. –С. 192-202.
Стрижак О. Є. STEM-освіта: основні дефініції / О. Є. Стрижак, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун, І. С. Чернецький // Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2017. – Т. 62. – № 6. – С.16-33.
Чернецький І. С. Мультидисциплінарний підхід у формуванні STEM- орієнтованих навчальних завдань / І. С. Чернецький, І. А. Сліпухіна, Н. І. Поліхун // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико–математичної і технологічної освіти. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. Винниченка, 2017. – Вип. 12.– Ч. 1. – С. 158–168.
Поліхун Н. І. Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України / Н. І. Поліхун, І. А. Сліпухіна, І. С. Чернецький // Освіта та розвиток обдарованої особистості : Щомісячний науково-методичний журнал. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2017. – № 3 (58).– С. 05-09.
Мєняйлов С. М. Історичні аспекти у дидактиці STEM орієнтованого навчання фізики / С.М Мєняйлов, І. А Сліпухіна, П. І. Чернега.– Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 62 – 65.
Slipukhina I. A. Development of education and information portal of physics Academic course: web design features/I. A. Slipukhina,V. V. Olkhovyk ,O. О. Kurchev, V. D. Kapranov //Інформаційні технології і засоби навчання. – [Електронне наукове фахове видання].– К.:ІІТЗН НАПН України, 2018. – Т. 64. – № 2. – С. 221-233.
Контакти Корпус1, ауд. 421, тел.+38(044)-406-71-66 Персональна сторінка  

 Бовтрук Алла Георгіївна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний педагогічний інститут ім..О.М.Горького, фізико-математичний факультет
Наукові інтереси Фізика твердого тіла, методика викладання фізики у вищій школі
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 70 наукових та науково-методичних робіт, підручників, у тому числі англійською мовою.
Основні публікації
Фізика. Модуль 1. Механіка. Навчальний посібник. Бовтрук А.Г., Мєняйлов С. М. Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Поліщук А.П. / – К.: Вид-во НАУ, 2010. – 256 с. (Гриф МОН України. Лист № 1\ІІ-1153 від 23.02.10 р.)
Physics. Module 1. Mechanics: Навч. Посібник / А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 160 с.
Physics. Module 2. Molecular Physics and Thermodynamics. 2nd edition. Бовтрук А.Г., Мєняйлов С. М., Максимов С.Л., В’яла А.П., Поліщук А.П. К.: “NAU-DRUK”, 2010. – 152 с.
Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Бовтрук А.Г.,Мєняйлов С.М., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 248 с.
Problems in Physics. Oscillations and waves. Optics. Nuclear Physics. Бовтрук А. Г. , Максимов С.Л., Мєняйлов С. М.. К.: НАУ,2013
Physics. Quantum optics. Solid-state physics. Laboratory works for students of engineering specialties. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Мєняйлов С. М.. К.: НАУ, 2005.
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Бордюг Ганна Борисівна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання
Посада Доцент кафедри
Освіта Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” за фахом біофізика
Наукові інтереси Фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор більше 11 наукових робіт.
Основні публікації
Спектральні та електричні характеристики іонних рідких кристалів з домішкою віоло гену / А.Б. Бордюг, А.П. Поліщук, І.Ю. Поліщук, Г.В. Клімушева, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, О.В. Ковальчук // Укр. Фіз. Журн. – 2004. – Т. 49, №11. – С. 1098-1103.
Structure and Intermolecular Interactions in Ionic Liquid Crystals Doped with Electrochromic Viologen / A.B. Bordyug, A.P. Polishchuk, G.V. Klimusheva, A.S. Tolochko, T.A. Mirnaya, and G.G. Yaremchuk // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2005. – Vol. 79, Suppl. 1. – P. 866-870.
Holographic properties of ionic lyotropic liquid crystals doped by electrochromic admixture of viologen / A.B. Bordyuh, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk, S.А. Bugaychuk, T.A. Mirnaya, G.G. Jaremchuk // Proc. SPIE. – 2005. – Vol. 6023, 11. – P. 60230В-1-8.
Электронная природа заместителей и строение дикатионов 4,4′-дипиридилия. Кристаллическая структура N,N’-ди(2-карбоксиэтил)-4,4′-дипиридилий диперхлората / А.Б. Бордюг, А.П. Полищук, И.Ю. Полищук, Г.В. Климушева, А.В. Гридякина, Л.Г. Гринева // Кристаллография. – 2005. – Т. 50, №3. – С. 460-463.
Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, T. Mirnaya, G. Yaremchuk, and A. Ishchenko // Proc. SPIE. – 2007. – Vol.6728. – P. 67283F1-67283F9.
Кубічна сприйнятливість та гіперполяризовність системи ліотропний рідинний кристал-віологен / А.Б. Бордюг, Ю.А. Гарбовський, Г.В. Клімушева, С.А. Бугайчук, Т.А. Мирна, Г.Г. Яремчук, А.П. Поліщук // Укр. Фіз. Журн. – 2008. – Т. 53, №12. – С. 1167-1174.
Dynamic grating recording in lyotropic ionic smectics of metal alkanoates doped with electrochromic impurities / A.B. Bordyuh, Yu.A. Garbovskiy, S.A. Bugaychuk, G.V. Klimusheva, T.A. Mirnaya, G.G. Yaremchuk, A.P. Polishchuk // Optical Materials. – 2009. – Vol. 31. – P. 1109-1114.
Fast nonlinear optical mechanisms in bi-layered cells composed by lyotropic ionic liquid crystals with dye and viologen films / A. Bordyuh, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, G. Klimusheva, and V. Reshetnyak // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2009. – Vol. 508. – P.296-308.
Електрохромні рідкокристалічні композити – структурні та електрооптичні властивості / Г.Б. Бордюг, А.П. Поліщук // Вісник НАУ. – 2012. – Т.53, №4. – С.80-83.
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Будько   Василь   Іванович

Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» електрохімічний факультет
Наукові інтереси Альтернативні та відновлювані джерела енергії
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації Автор понад 50 наукових та навчально-методичних
робіт,  2 патентів на винахід
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Герасименко Юрій Тихонович

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивільної авіації, факультет автоматики та обчислювальної техніки.
Наукові інтереси Фізика твердого тіла, метрологія.
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт.
Основні публікації
Недиффузионный перенос вещества в биметаллических системах. Сб.: Защитные покрытия на металлах. Криштал М.А., Герасименко Ю.Т., Гончаров В.С. Наукова думка, К., вып.16, 1982, с.7-10.
Метрологическая аттестация пробопечатных устройств. Финкельштейн Г.Э., Герасименко Ю.Т., Потопляк Г.В., Полиграфия. М. №7, 1991, с.37-38.
Метрологическая аттестация и поверка ротаметров при малых расходах газов. Измерительная техника. Финкельштейн Г.Э., Герасименко Ю.Т. М. №5, 1994, с.27-30.
Лекційні демонстрації з фізики. Механіка і електродинаміка.: Навчальний посібник. Герасименко Ю.Т., Федина В.П., Бабкін С.М. –К., НАУ, 2007,-100с.
Физика. Кинематика. Динамика.: Учебное пособие. Свиридова Н.Н., Корчук Е.Ю., Герасименко Ю.Т. -К., НАУ, 2008,-96с.
Законы сохранения. Молекулярная физика и термодинамика.: Учебное пособие. Корчук Е.Ю., Герасименко Ю.Т. Физика. -К., НАУ, 2010,-100с.
Ткаченко В.Г. Фізичні основи термодинамики.: Навчальний посібник. Герасименко Ю.Т., Федина В.П., Бабкін С.М., –К., 2010,-96с.
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Грідякіна Олександра Валеріївна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання
Посада Доцент кафедри
Освіта Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” за фахом біофізика.
Наукові інтереси Фізика рідких кристалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор 10 наукових робіт.
Основні публікації
Spectral and electric properties of cobalt (II) ions in liquid crystalline metal decanoate systems / G.V. Klimusheva, A.V. Grydyakina, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya, L.S. Sudovtsova, A.V. Koval’chuk, A.G. Tereshchenko // Proc. SPIE – 2004. – V.5507. – pp. 242-248.
Структура и нелинейно-оптические свойства ионных смектиков с наноразмерными примесями / С. Бугайчук, Ю. Гарбовский, Г. Климушева, А. Бордюг, А. Гридякина, О. Колесник, А. Толочко, Т. Мирная, А. Полищук, А. Ищенко// Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии.– 2004.– Т. 2, №3. – С.1045-1052.
Physical properties of liquid crystals in lead decanoate systems / A.V. Grydyakina, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk, A. V. Koval’chuk, A.S. Tolochko, T.A. Mirnaya, L.S. Sudovtsova // Rus.J.Phys.Chem. – 2005. – V.79(Suppl. 1). – pp. 871-875.
Holographic properties of ionic smectic glasses of thermotropic liquid crystals / A.V. Gridyakina, G.V. Klimusheva, S. Bugaychuk, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya, L.S. Sudovtsova // Proc. SPIE – 2005. – V.6023. – pp. A1-8.
Electrical conductivity of lyotropic and thermotropic ionic liquid crystals consisting of metal alkanoates / Yu. Garbovskiy, A. Koval’chuk, A. Grydyakina, S. Bugaychuk, T. Mirnaya, G. Klimusheva // Liquid Crystals.– 2007.– Vol. 34, №5. – рр. 599-603.
Novel holographic composites based on ionic smectic liquid crystals and glasses of metal alkanoates / G. Klimusheva, Yu. Garbovskiy, S. Bugaychuk, A. Bordyuh, A. Grydyakina, A. Polishchuk, T. Mirnaya, G. Yaremchuk, and A. Ishchenko // Proc. SPIE. – 2007. – Vol.6728. – рр. F1-9.
Novel Nanocomposite Materials Based on Mesomorphic Glasses of Metal Alkanoates: Structure and Nonlinear Optical Properties / G.V. Klimusheva, Yu. Garbovskii, S. Bugaichuk, A.S. Tolochko, A.V. Gridyakina, A.P. Polishchuk, T.A. Mirnaya. // High Energy Chemistry. – 2009. – Vol. 43, No. 7. – pp. 532–535.
Nonlinear optical response of smectic structure glasses based on cobalt alkanoates / G.V. Klimusheva, Yu.A. Garbovskiy, A.V. Gridyakina, A.S. Tolochko, D.A. Melnik, T.A. Mirnaya. // Proc. IEEE LFNM.2010 – 2010. – pp. 66-68.
Tunable optical and nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates / Yu.A. Garbovskiy, A.V. Gridyakina, G.V. Klimusheva, A.S. Tolochko, I.I. Tokmenko, T.A. Mirnaya // Liquid Crystals – 2010. – V.37, N. 11. – pp. 1411 — 1418.
Nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates / A.V. Gridyakina, Yu.A. Garbovskiy, G.V. Klimusheva, A.P. Polishchuk. // Ukr.J.Phys. – 2012. – Vol.57,N.2. – pp. 177-182.
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Кислюк Віктор Віталійович

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада доцент кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, радіофізичний факультет
Наукові інтереси Синтетичні метали, композитні матеріали та пристрої на їх основі
Навчальні дисципліни Прикладна фізика
Публікації Автор понад 40 наукових та навчально-методичних робіт
Основні публікації
Наукові відзнаки

Контакти

Член Міжнародного Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) США
Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Лень Тетяна Сергіївна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук.
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Теорія неупорядкованих конденсованих середовищ
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 30 наукових та навчально-методичних робіт.
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Марінченко Ганна Євгенівна

Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський політехнічний інститут, інженерно-фізичний факультет
Наукові інтереси Теорія тертя та зношування машин і механізмів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 30 наукових та навчально-методичних робіт.
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Матвієвська Галина Іванівна

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Чернівецький державний університет,
фізико-математичний  факультет
Наукові інтереси Фізика напівпровідників
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 30 наукових та навчально-методичнихробіт, має 2 авторські свідоцтва на винаходи
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Меняйлов Сергій Миколайович

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Посада Доцент кафедри
Вчене звання Доцент
Освіта Київський державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет.
Наукові інтереси Методика викладання фізики  англійською мовою
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 80 науковихробіт, підручників, у тому числі на англійськіймові.
Основні публікації
Фізика. Модуль 1. Механіка. Навчальний посібник. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Герасименко Ю.Т., Лахін Б.Ф., Поліщук А.П. / – К.: Вид-во НАУ, 2010. – 256 с. (Гриф МОН України. Лист № 1\ІІ-1153 від 23.02.10 р.)
Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика й термодинаміка: Навч. посіб. / В. І. Благовістна, .А. П. В’яла, С. М. Мєняйлов та ін.; За заг. ред. проф. А. П. Поліщука. – 2-ге видання. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 192 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-1757 від 19.07.05 р.)
Physics. Module 1. Mechanics: Навч. Посібник / А. Г. Бовтрук, С.Л. Максимов, С. М. Мєняйлов, А. П. Поліщук. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 160 с.
Physics. Module 2. Molecular Physics and Thermodynamics. 2nd edition. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., В’яла А.П., Поліщук А.П. К.: “NAU-DRUK”, 2010. – 152 с.
Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 248 с.
Засоби навчання фізики в умовах кредитно-модульної системи у вищому навчальному закладі / Мєняйлов С. М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Випуск 30. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. – №30. – С. 146 – 150.
Ієрархія рівнів засвоєння навчального матеріалу із загальної фізики / Мєняйлов С. М. // Наук. часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Пед. науки: реалії та перспективи. – Вип. 9. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 101 – 105.
Психологічні та філософські аспекти пізнавальної діяльності студентів із фізики та її контролю / Мєняйлов С. М. // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – №3. – С. 151 – 156.
Формування уявлень про дуалізм фізичної картини мікросвіту / С. М. Мєняйлов, І.А. Сліпухіна // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2011. – Вип. 17. – С. 99 – 101.
Навчальний експеримент як засіб поєднання наочності та абстрактного мислення при навчанні фізики / Мєняйлов С. М. // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м. Кіровоград, 17 – 18 травня 2013 р. – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 122 – 124.
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Морозов Володимир Іванович

Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивільної авіації, радіотехнічний факультет.
Наукові інтереси Хіммотологія, електрофізичний вплив на рідкі середовища.
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 87 наукових та навчально-методичних робіт
Основні публікації
1.Авт. св. СССР № 693659. СО2В 9/00 Способ электрофизической обработки водородо-содержащих жидкостей. / Морозов В.И., Усатенко С.Т. / 1979г.
2. Влияние электрофизического воздействия на экономические и экологические показатели работы двигателя внутреннего сгорания. /Морозов В.И., НАУ, Морозова И.В., НАУ. // «Нефть и газ». № 9. 2008. С. 90-92.
3. Memory effect in the water nanosystems. / Morozov V., Morozova I. // The NATO Workshop „Electron transport in nanosystems” Yalta. Crimea. September 2007. –P. 36-37.
4. Вплив електрофізичної дії на експлуатаційні властивості вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів. / Морозов В.І., Бойченко С.В., Морозова І.В. //
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хімотології» К.: НАУ, 2010, 20-24 вересня. С. 158-163.
5. Влияние электрофизического воздействия на информационные свойства воды. /Морозов В.И. к.т.н.; Морозова И.В. //Тези доповідей. Сучасні інформаційно-СУЧАСНІ ІНФОРМА-ЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ / COMINFO 2008/ IV Міжнародна науково-технічна конференція .15-19 вересня 2008 року.
6. Применение нанотехнологий в магнитобиологии. / Morozov V., Morozova I. //Тези доповідей. The NATO Workshop „Electron correlation in new materials and nanosystems”. Yalta. Crimea. September 2005.
7. Патент № 49402 : Спосіб зберігання і збільшення тривалості індукційного періоду окиснення вуглеводневіх рідин |окислен (бензинів) С10Q99/00 / Морозов В.І., Бойченко С.В., Морозова І.В. ,Черняк Л.М. 2010р.
8. Зносостійкість текстурованих лункових поверхонь з дискретно-орієнтованою структурою в умовах граничного мащення / Марчук В.Є., Духота О.І., Морозов В.І. //Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. Зб. –К.: НАУ, 2012. – Вип. 57.-С. 128-138.
9. Процеси тертя та зношування у трибо системах з дискретно-орієнтованою структурою. Повідомлення 1. Магнітні явища при терті поверхонь з дискретно-орієнтованою структурою / Марчук В.Є., Морозов В.І., Духота О.І., Морозова І.В. // Проблеми трибології. -2012. — № 4. –С. 53-57.
10. Патент № 81367: «Спосіб покращення триботехнічних властивостей пар тертя / С23F 4/00 / Марчук В.Є., Морозов В.І., Ляшенко Б.А., Морозова І.В. / 2013.
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Рудницька Жанна Олександрівна

Науковий ступінь Кандидат педагогічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний педагогічний університет,  фізико-математичний  факультет
Наукові інтереси Методика викладання фізики
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Має понад 30 наукових та науково-методичнних праць
Основні публікації
1.Розвиток творчих здібностей студентів через активізацію їхньої самостійної роботи.– Фізика та астрономія в школі. – 2002. –№3. – С.41-43.
2.Творчі завдання до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студентів вищого технічного навчального закладу.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2004. – №23. – С. 279-283.
3.Мотивація професійно-творчої діяльності в процесі навчання фізики студентів вищого технічного навчального закладу.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. – №30. – С. 213-216.
4.Застосування комп’ютерних технологій для розвитку творчих умінь студентів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики.– Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського педагогічного університету. Серія педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільсь-кий державний університет, 2006. – Вип.12. – С.156-159.
5.Засоби формування творчої особистості студента у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики.– Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон: ХДУ, 2006.– Вип.43. – С.341-345.
6.Активізація навчально-творчої діяльності студентів за допомогою евристичних методів.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. – №46. – Т.2. – С.111-113.
7.Використання принципу систематичності для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу загальної фізики.– Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук.праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – №65. – Т.2. – С. 267-270.
8.Формування мотивації навчання студентів у процесі виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики.– Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. –Вип.15.– С.321–323.
9.Чернега П.І, Сліпухіна І.А., Меняйлов С. М. Фізика. Навчальний посібник (для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання). – К.: НАУ, 2011. –228 с.
10.Поліщук А.П., Сліпухіна І.А.,Чернега П.І. Фізика. Модуль 5.Оптика. Навчальний посібник. – К. : НАУ,2012. – 388 с. (Гриф МОНмолодіспорту. Лист №1.11/ – 5131 від 23.06. 2011 р.)
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Сакун Тетяна Миколаївна

Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, фізико-математичний факультет
Наукові інтереси Фізика високозбуджених станів молекул
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 20 наукових праць
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Северин Володимир Святославович

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, фізичний факультет
Наукові інтереси Теорія твердого тіла
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 35 наукових та навчально-методичних робіт
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд. 1. 434, тел.+38(044)-406-68-44

Чемерис Володимир Терентійович

Науковий ступінь Кандидат технічних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Київський політехнічний інститут, електроенергетичний факультет
Наукові інтереси Перетворення видів енергії
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 50 наукових та навчально-методичних робіт
Основні публікації
Наукові відзнаки

Контакти

Член Міжнародного Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE) США

Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Чернега Петро Іванович

Науковий ступінь Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання Доцент
Посада Доцент кафедри
Освіта Московський державний університет (МГУ), фізичний факультет
Наукові інтереси Нелінійні оптичні явища
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 30 наукових і навчально-методичних робіт
Основні публікації
Теория подобия в нелинейных задачах дифракции волн./ Карамзин Ю. Н., Сухоруков А.П.Сухору­кова А.К. Чернега П.И. / ДАН АН СССР, 235, 3,1977
Моделирование антенных ре­шеток на ЭВМ./ Тищенко С. А. Чернега П.И. / Техника средств свя­зи, серия ТРС. №3, 1981
Особенности магнитополевых зависимостей гальваномагнит­ных коэфициентов в квантую­щих магнитных полях./ Балев О.Г., Городни­чий О. П. Чернега П.И. / Ж. ФТП, т.ЗО, № 9, 1996
Влияние неоднородностей на магнитосопротивление в кван­тующих магнитных полях. / Балев О.Г., Городни­чий О. П. Чернега П.И. / УФЖ, т.41,№7-8, 1996
Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ Вид. НАУ, Київ,2005
Фізика. Модуль 4. Коливання і хвилі./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ Вид. НАУ, Київ,2007
Physics. Module 3. Electricity and Magnetism. Мєняйлов С. М. Бовтрук А.Г., Максимов С.Л., Чернега П.І., Поліщук А.П. К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010.
Про деякі напрямки інновацій фізичної освіти у вищих технічних навчальних закладах. Сліпухіна І.А., Чернега П.І. Наукові записки.-Випуск 90.-Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010.
Створення анімованих моделей з курсу фізики як елемент особистісно –орієнтованого навчання (на прикладі FLASH PROFESSIONAL CS 5) . Чернега П.І., Сліпухіна І.А., Поляєв Є.С. Інженерія програмного забезпечення. Науковий журнал №3(7), 2011. Київ: НАУ.
Фізика. Модуль 5. Оптика./Поліщук А.П.,Чернега П.І./ К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)-406-71-66

Бородій Ірина Олексіївна

Посада Асистент кафедри
Освіта Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, фізико-математичний факультет
Наукові інтереси Процеси нестаціонарної  дифузії електромагнітного поля
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор 10 наукових праць та доповідей на конференціях
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Брусинська Яна Вікторівна

Посада Асистент кафедри
Освіта Національний авіаційний університет
Наукові інтереси Фізика конденсованих систем, теплоенергетика
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44

Лаванов Генадій Юрійович

Посада Асистент кафедри
Освіта Східноукраїнський Державний Університет ім. Даля, Фізико-математичний факультет
Наукові інтереси Метамагнітні фазові переходи у магнетиках
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор понад 10 наукових та навчально-методичних праць.
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд.421, тел.+38(044)406-71-66

Нетреба Жанна Миколаївна

Посада Асистент кафедри
Освіта Київський інститут інженерів цивільної авіації
Наукові інтереси Фізичні та експлуатаційні властивості паливно-мастильних матеріалів
Навчальні дисципліни Загальна фізика
Публікації Автор  20 наукових праць
Основні публікації
Контакти Корпус 1, ауд.434, тел.+38(044)-406-68-44