Історія кафедри ЗПФ

Кафедра загальної та прикладної фізики створена в квітні 2019 року на базі двох кафедр – кафедри загальної фізики і кафедри теоретичної та прикладної фізики. Проте історія  починається з далекого 1947 року, коли в Київському інституті цивільного повітряного флоту було організовано об’єднану кафедру фізики і хімії.
З того часу відбулося декілька переформатувань кафедри з відповідною зміною назв:
1961р. – кафедра фізики;
2003р. – кафедра загальної фізики і кафедра теоретичної фізики ;
2012р. – кафедра загальної фізики і кафедра теоретичної та прикладної фізики;
2019р. – кафедра загальної та прикладної фізики.
За цей період очільниками кафедр були професори Граціанський М.М., Савінов Б.Г., Варфоломеєв Н.М., Соловйов А.М., Шевеля В.В., Куліш В.В., Кондратенко П.О., Шпак А.П., Кузнєцова О.Я., Поліщук А.П.
Протягом  цих років викладачами кафедри було захищено більше 10 докторських і 50 кандидатських дисертацій та отримано відповідну кількість наукових звань професора і доцента, надруковано понад 70 навчальних видань у тому числі англійською мовою (здебільшого з грифом МОН України), опубліковано понад 20 монографій, зроблено більше 40 винаходів, а кількість виданих наукових статей сягає багатьох сотень (серед яких чимало відзначено в базах Scopus а Web of Science).
Провідні представники професорсько-викладацького складу кафедри стали Лауреатами  Державної премії України в галузі науки і техніки, отримали високе звання Заслуженого діяча науки і техніки України, Відмінника освіти України, призначались членами спеціалізованих Вчених рад із захисту дисертацій та експертних Рад при Держкомітеті з науки і технологій МОН України. Міжнародне визнання членів кафедри підтверджується такими званнями як член IEEE, Дійсний член Нью-Йоркської академії наук, тощо. Крім того, співробітники кафедри регулярно отримують Подяки та Грамоти ректора НАУ, а також винагороди «За сумлінну працю».
В усі часи робота колективів кафедри була спрямована на формування фахівців високої професійної кваліфікації з глибокою теоретичною і практичною підготовкою та активною життєвою позицією.
Кафедра, зустрічаючи сьогодення як випускова (спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»), працює під керівництвом Заслуженого працівника освіти України проф. Поліщука А.П. над успішним розв’язанням багатьох проблем – від розвитку високоефективної науково-технічної діяльності до    забезпечення сучасного рівня навчально-виховного процесу, в тому числі англійською мовою.