РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НЦ «АТБ» ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Протягом навчального року на базі НЦ «АТБ» проводилися наступні заняття для студентів НАУ:
аеродромна ознайомлювальна практика для студентів перших курсів ННАКІ, ННIАН та ННIIДС;
фахова аеродромна практика для студентів перших курсів ННІАЕТ, другого курсу ФЛА АКІ та ННIАН;
аеродромна практика на конкретному типі повітряного судна студентів першого курсу (магістри) ФЛА АКІ, четвертого курсу ННАКІ;
аеродромна практика четвертого курсу Васильківського коледжу;
експлуатаційна – виробнича практика для студентів четвертого курсу ННАКІ;
лабораторні роботи для студентів ННАКІ, згідно графіків (І–го та ІІ–го семестрів);
технологічна практика студентів третього курсу ННІДС;
проходження практик студентами четвертого курсу кафедри військової підготовки.
Також було надано допомогу у проведенні засідання комітету асоціації «Аеропорти України» ЦА з авіапаливозабезпечення.
Загальна кількість студентів НАУ, які отримали практичні навички з обслуговування повітряних суден склала – 7711 чол., з них:
по всіх типах повітряних суден – 5858 студентів;
у моторно–випробувальній навчальній лабораторії, на стендах, тренажерах та установках – 795 студентів;
ознайомлювальні практики, заняття кафедр НАУ – 1058 студентів.
В цілому, завдяки наполегливій праці колективу НЦ «АТБ», протягом 2017-2018 навчального року вдалося заощадити коштів НАУ на суму близько 2-х мільйонів гривень.