Перелік предметів кафедри ТВВАТ

 

Кафедра здійснює навчальну роботу з таких дисциплін

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Практичні основи металообробки курс 1
Практичні основи металообробки курс 1
Конструювання машин і механізмів та основи.взаємозамінності курс 2
Designing of Machines and Mechanisms and Bases of Interchangeability курс 3
Основи технології виробництва авіаціної технники курс 3
Технологічна практика курс 3
Fundamentals of Aviation Products Technology курс 3
Technological Practical Training курс 5
Innovative technological processes in manufacturing of aircraft equipment курс 1
142 Енергетичне машинобудування
Практичні основи металообробки курс 1
Матеріалознав.і технл.конструкц.матер. курс 2
Repair Process of Compressor Stations Technological Equipment курс 5
Ремонт технологічного обладнання КС курс 5
6.050604 Енергомашинобудування
Автоматизаціятехнологічнихпроцесіввиробництва і ремонту газотурбінних установок і компресорів курс 4
Виробництво та ремонт ГТУ і компресорів курс 4
Automation of Technological Processes of GTPM and Repair курс 4
Production and Repair of GTP and Compressors курс 4
272 Авіаційний транспорт
Практичні основи металообробки курс 1
Основи технології виробництваі ремонту ПС курс 3
Технологічна практика курс 3
Fundamentals of Aircraft Production and Repair Technologies курс 3
Technological Practical Training курс 3
Взаємозамінність, допуски та посадки в машинобудуванні курс 5
Технологічне забезпечення льотної придатності ПС курс 5
Науково-дослідна практика курс 6
Переддипломна практика курс 6

 

Заочна форма навчання

134 Авіаційна та ракетно-космічнатехніка
Практичні основи металообробки курс 2
142 Енергетичне машинобудування
Ремонт технологічного обладнання КС курс 5
Ремонт технологічного обладнання КС курс 6
272 Авіаційний транспорт
Практичні основи металообробки курс 2
Основи технології виробництва і ремонту ПС курс 3
6.051101 Авіа- та ракетобудування  
Технологічна практика курс 4
Основи технології виробництва АТ курс 4
Основи технології виробництва АТ курс 5
6.070103-1 Обслуговування повітряних суден  
Основи технології виробництва і ремонту ПС курс 4
Технологічна практика курс 4