НАВЧАЛЬНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «АВІАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА БАЗА»

Учбовий аеродром-технічну базу (УА ТБ) Інституту Цивільної авіації було створено у 1953 році наказом Начальника Інституту Цивільної авіації.
Керівництвом Інституту Цивільної авіації було поставлене складне завдання, в найкоротші терміни сформувати УА ТБ та розпочати на його базі практичну підготовку майбутніх авіаційних інженерів. На учбовому аеродромі з’явилися перші експонати, літаки По-2, Лі-2, Іл-12 та розпочалися перші заняття.
В різні часи УАТБ очолювали П’ятницькій Ігор Євгенійович, Гордієнко Олексій Демидович, Приходько Володимир Олександрович, Поторача Микола Михайлович, Зіатдінов Юрій Кашафович.
У 2003 році одночасно зі створенням Державного Музею авіації учбовий аеродром-технічна база Інституту Цивільної авіації було переформатовано у Навчально-науковий центр «Авіаційно-технічна база» Національного авіаційного університету (НАУ) як структурний підрозділ Аерокосмічного інституту університету та в подальшому, в 2017 році перейменовано в Навчальний центр «Авіаційно-технічна база» (далі – НЦ «АТБ») Навчально-наукового Аерокосмічного інституту НАУ.
НЦ «АТБ» включає в себе:
навчальний аеродром;
навчальну авіаційну техніку;
ангарний виробничий комплекс;
макети-стенди літаків та авіадвигунів;
навчальний відділ та лабораторії.
Для проведення аеродромних практик, лабораторних робіт, ознайомлювальних практик використовуються експонати та експозиції Державного музею авіації та НЦ «АТБ».
Основним завданням НЦ «АТБ» є:
практична підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр;
організація та проведення пошукових та прикладних наукових досліджень;
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у відповідних галузях знань.
НЦ «АТБ» здійснює наступні функції:
планування та розробка відповідних складових освітніх програм фахівців;
планування та розробка відповідних складових навчальних та робочих навчальних планів підготовки фахівців;
підготовка та видання навчальних посібників, методичної, наукової та іншої літератури;
господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства та Статуту Університету;
діяльність, що пов’язана з виконанням завдань інституту, закріплених Статутом Університету.
Основними структурними підрозділами НЦ «АТБ» є навчальні лабораторії:
Моторно–випробувальна навчальна лабораторія виконує роботи:
дослідження температурного поля в розрізі робочої лопатки турбіни та розрахунки температурних напружень при дослідженні розрізів;
дослідження системи регулювання авіаційних двигунів;
практичний запуск авіаційного двигуна ТВ-2-117;
Для забезпечення навчального процесу лабораторія має:
стенди робочих авіаційних двигунів: АІ–25, ТВ2–117, ТГ–16; АІ-9;
статистичний стенд для наукових та практичних досліджень технічного стану авіаційних двигунів по заміряним параметрам;
статистичний стенд турбогенераторної установки ТГ-16.
Лабораторія технічного обслуговування авіаційної техніки виконує роботи:
технічне обслуговування авіаційної техніки;
переведення авіаційної техніки до весняно–літньої та осінньо–зимової експлуатації;
підготовка авіаційної техніки до лабораторних та практичних занять;
проведення аеродромних ознайомлювальних практик та щоденне обслуговування авіаційної техніки на навчальному аеродромі.
Навчально-методична лабораторія авіаційного і радіоелектронного обладнання виконує роботи:
підтримання у справному стані систем електрообладнання та приладів повітряних суден, стендів-тренажерів;
підтримання у справному стані джерел аеродромного живлення та бортової мережі повітряних суден і стендів-тренажерів;
підтримання у справному стані електроколонок на стоянках повітряних суден, до яких підключені джерела аеродромного живлення.
Для забезпечення навчального процесу лабораторія має:
стенд для перевірки працездатності виробів електрообладнання (блоків, контакторів, реле, резисторів, транзисторів та інше);
акумуляторні стійки УЗА-1 для одночасного заряду декількох авіаційних акумуляторів типу 20НКБН, 12-САМ-28;
прилади контролю;
інструментальну базу.
Навчально-методична лабораторія загальних технологічних процесів виконує роботи:
відновлення аеродромної спецтехніки;
збереження фондів;
матеріально–технічного забезпечення підрозділів НЦ «АТБ»;
підтримання засобів навчання у робочому стані.
Для забезпечення навчального процесу лабораторія має:
спеціальні драбини, гідравлічні підйомники, компресора низького та високого тиску для відновлення лабораторних та практичних робіт на повітряних суднах (введено до експлуатації).
Ресурсне забезпечення НЦ «АТБ»:
Навчальні аудиторії:
лекційна аудиторія № 21;
спеціалізована аудиторія № 25;
лабораторна установка запуску літака АН-24;
лабораторна установка заміру витрат палива;
лабораторна установка фізичних методів контролю;
ангар з навчальним класом;
токарні та слюсарні дільниці.
Спеціалізовані робочі місця:
установка УМК-2 (установка монтажу коліс);
стенд СВС (стенд висотної системи);
установка УЗУ (ультразвукова установка).
Навчальні установки:
стенд двоконтурного авіаційного двигуна Аі-25;
стенд-двигун ТВ-2-117;
статичний стенд ТГ-16;
стенд АІ-9.
Навчальна авіаційна техніка:
літаки Іл-76, Іл-62, Ту-154, Ан-26, Ан-24, Як-40, Ан-2;
вертоліт Мі-8.