Наука кафедри ТВВАТ

Область наукових досліджень

Триботехнічне забезпечення працездатності вузлів тертя авіаційної техніки та технологій їх відновлення

Основні напрямки досліджень:
– фізичне моделювання і дослідження процесів тертя та зношування деталей вузлів тертя повітряних суден та авіадвигунів;

– дослідження трибологічних характеристик конструкційних матеріалів і захисних покриттів та прогнозування їх працездатності в вузлах тертя;

– дослідження впливу трибоелектрохімічних та трибомагнітних процесів та мастильних матеріалів на тертя та зношування трибосистем;

– дослідження процесів поверхневого та об’ємного руйнування елементів конструкцій повітряних суден і авіаційних двигунів;

– розробка методології та методик прогнозування розвитку експлуатаційних пошкоджень елементів конструкцій повітряних суден і авіаційних двигунів з використанням неруйнівних методів контролю;

– розробка матеріалів і технологій формування захисних покриттів для підвищення зносостійкості і відновлення деталей вузлів тертя;

– дослідження впливу експлуатаційних пошкоджень на втомну міцність конструкційних сплавів.

Кафедра є одним із осередків наукової школи Тертя та зношування в машинах,засновником якої був

проф. Костецький Б. І.

Експериментальна науково-дослідна база

 

На кафедрі створено і діють три науково-дослідні лабораторії:

– лабораторія триботехнічних випробувань;

– лабораторія триботехнології;

– лабораторія структуроскопії та дефектоскопії.

Науково-дослідна робота студентів

На кафедрі організовано і діють гуртки студентського науково-технічного товариства, якими керують провідні викладачі кафедри проф. Кудрін А. П., проф. Волосович Г. А., проф. Зайвенко Г. М., доц. Духота О. І., доц. Свирид М. М., доц. Хімко А. М.

Студенти беруть участь у виконанні кафедральних та держбюджетних науково-дослідних робіт. Ведеться підготовка студентів через інститут новітніх технологій НАУ. Результати науково-дослідницької роботи використовуються студентами при підготовці дипломних проектів і магістерських робіт.