Міжнародна співпраця

Аерокосмічний факультет має договірні відносини з:

–         закордонними авіаційними навчальними закладами – 7 договорів (Дрезденський технічний університет, інститут металоріжучих станків Штутгардського університету (Німеччина), Bangalor Intergrated System Solution (Індія), Ульяновське вище авіаційне училище (Росія), Державна вища школа професіоналів Хелмі (Польща), Краковський інститут пілотів (Польща), Вроцлавська політехніка (Польща), Міжнародний авіаційний центр підготовки);

–         конструкторські бюро – 16 договорів;

–         інститути НАН України – 8 договорів;

–         авіаційні серійні заводи – 6 договорів;

–         авіаційні ремонтні заводи – 9 договорів;

–         експлуатанти авіаційної техніки – 82 договори;

–         аеропорти України – 2 договори;

–         асоціації спеціалістів – 2 договори.

АД та БПЛА

Міжнародні зв’язки кафедри пов’язані з договором про співпрацю № 18/ЕЕ/2005/ВD від 18.07.05. в галузі наукових і технологічних процесів між Національним Авіаційним Університетом (Україна) та Інститутом Авіації (Польща).

ГГС

У 2007–2008 навчальному році у відповідності з міжнародною програмою ТЕМПУС на кафедрі створений новий комп’ютерний клас з 3D проектування. Проводиться модернізація навчальних планів і навчальних програм для забезпечення підготовки пілотної групи магістрів з САПР.

Машинознавства

В 2004 році розпочато проведення теоретичних і експериментальних робіт за участю вітчизняних (Інститут проблем матеріалознавства та Інститут метафізики НАН України) та закордонних наукових установ (Польща, Німеччина) щодо зміцнення металевих систем за рахунок реалізації фізичних механізмів на наноструктурному та субмікроскопічному рівнях. Роботи ведуться в межах міжнародних проектів науково-технічного співробітництва Україна-Польща (2004-2005 роки – «Розробка наукових основ формування дифузійно-легова­них та евтектично-оплавлених покриттів, отриманих з використанням концентрованих джерел енергії із нанокомпозиційною структурою градієнтного типу»; 2006-2008 роки „Створення покриттів триботехнічного призначення з макро- та нанонаповнювачами”).

Теор фізики

Міжнародні зв’язки кафедри (наукова школа проф. Куліша В.В.):

  • Інститут фізики та електроніки ВАНТ (В’єтнамська академія наук і технологій);
  • В’єтнамський Національний центр лазерних технологій;
  • В’єтнамсько-український центр з передачі технологій ВАНТ;
  • Cincinnati University, Dep. of Electrical and Computer Engineering, prof. Kozel P.;
  • VIARA Research Ltd., Columbus, Ohio.

Кафедра Теоретичної фізики підтримує творчі зв’язки з багатьма провідними науковими і навчальними установами України, зокрема з Київським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка  (кафедра оптики та кафедра молекулярної фізики фізичного факультету), Сумським державним університетом (кафедра теоретичної фізики), Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, Інститутом магнетизму НАН України, Інститутом металофізики НАН України, Інститутом електрозварювання ім.. О. Патона НАН України, Інститутом фізики НАН України, Українським науково-дослідним і конструкторським інститутом машин для переробки пластмас (УкрНДІпластмаш).