Лабораторії кафедри ТВВАТ

Кафедра технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки має в своєму складі навчальну лабораторію «Інженерія авіаційних конструкцій»
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

Положення про лабораторію

 1. Навчальна лабораторія створена з метою якісної підготовки студентів ОС бакалавр зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» та ОС зі спеціалізації 272.01 «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів».
 2. Основними завданнями навчальної лабораторії є:

сприяння підвищенню якості підготовки фахівців завдяки реалізації практичної і творчої складових змісту навчання;

 • проведення лабораторних, практичних занять з дисциплін на високому науковому, методичному і технічному рівні згідно з діючими робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;
 • забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів навчання для викладачів і студентів;
 • облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри;
 • здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедри, поповненням електронної бібліотеки кафедри навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо;
 • організація позааудиторної, самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються творчі дослідницькі здібності студентів;
 • забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників;
 • створення належних та ефективних умов на сучасному науково-технічному рівні для проходження стажування працівників інших навчальних закладів;
 • дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки;
 • інші завдання відповідно до конкретних завдань і мети відповідної кафедри.