Конкурс на заміщення вакантних посад

У в’язку з оголошенням конкурсу на заміщення вакантних посад у НАУ, з метою попереднього обговорення кандидатур претендентів на посади науково-педагогічних працівників (06.06.2023 року в ауд. 2.213 на 11:00 буде проведено засідання кафедри підтримання льотної придатності ПС з процедурою таємного голосування щодо затвердження висновків кафедри про професійні та особисті якості претендентів.