Конкурс на заміщення вакантних посад

У в’язку з оголошенням конкурсу на заміщення вакантних посад у НАУ, з метою попереднього обговорення кандидатур претендентів на посади
науково-педагогічних працівників (у тому числі на посаду завідувача кафедри), 07.06.2021 року в ауд. 11.009  на 11:00 буде проведено засідання кафедри підтримання льотної придатності ПС з процедурою таємного голосування щодо затвердження висновків кафедри про професійні та особисті якості претендентів.