Історія кафедри ТВВАТ

Історія кафедри “Технології виробництва та відновлення авіаційної техніки” (ТВВАТ)розпочинається з 1953 року, як складової частини аерокосмічного (механічного) факультету Київського інституту цивільного повітряного флоту ім. К.Є. Ворошилова і називалась “Ремонт літаків та двигунів”. Очолив кафедру Микола Лукич Голего, який пізніше був призначений начальником інституту і працював до 1975 року на посаді ректора інституту та завідувача кафедри.
Першими викладачами кафедри були перші випускники механічного факультету Київського авіаційного інституту, які закінчили його до війни та після війни, серед них: А.Ф. Челноков, С.Л. Наумов, А.Я. Аляб’єв, О.Д. Галушко, М.Г. Ключко, С.О. Близнюк.
До 1964 року кафедра територіально розміщалась на вулиці Польовій 103-Б, а в 1964 році перебазувалась в лабораторний корпус університету № 2, де знаходиться і сьогодні. В цьому ж році кафедра була об’єднана з кафедрою “Технології металів” та стала називатись “Технології виробництва та ремонту ЛА та АД”.
З 1975 до 1990 року, у зв’язку з переводом М.Л. Голего на іншу роботу, завідувачем кафедри був призначений доктор технічних наук, професор Анатолій Якович Аляб’єв – один з перших після воєнних випускників механічного факультету, який закінчив його в 1953 році.
В 1990 році кафедра була об’єднана з кафедрою авіаційного матеріалознавства та стала називатись кафедра “Технології виробництва, ремонту ЛА та АД і АМ”, і її очолював з 1990 до 1998 року доктор технічних наук, професор Павло Васильович Назаренко.
З 1998 до 2000 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор Микола Федорович Дмитриченко. У 2001 році кафедру “Технології ремонту, виробництва літальних апаратів та авіаційного матеріалознавства” та кафедру “Теорії механізмів і машин та деталей машин” були об’єднані в одну кафедру під назвою “Машинознавство”. Очолював об’єднану кафедру д.т.н., професор І.П. Білокур до 2003 року.
З квітня 2003 року у зв’язку з реорганізацією підрозділів університету, як структурний підрозділ факультету “Літальних апаратів” аерокосмічного інституту НАУ, з кафедри “Машинознавства” була виділена кафедра “Технології відновлення авіаційної техніки”, яку до теперішнього часу очолює кандидат технічних наук професор Кудрін Анатолій Павлович.
Напрям діяльності кафедри – підготовка фахівців, що володіють глибокими теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, мають високу професійну кваліфікацію та право виконання робіт з технології відновлення на авіаційній техніці.