Умови вступу

Для вступу абітурієнти подають такі документи:

  • Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження;
  • Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
  • Медична довідка форми О-086 (У-086) ;
  • Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників.
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).
  • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Примітка: при подачі копій обов’язкова  наявність оригіналів документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Випускники технікумів та коледжів, які навчалися за спеціальностями, що відповідають спеціальностям АКФ, можуть бути зараховані на старші курси за пред’явленням диплому та додатку до нього.

На кафедрі військової підготовки НАУ здійснюється підготовка офіцерів запасу Збройних Сил України.

На час навчання студенти отримують відстрочку від призову до Збройних сил України.

При необхідності, більш детальну та додаткову інформацію можна отримати за адресою:
03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 1.
Аерокосмічний факультет, кімната 350 Телефони: (0-044)406-74-10 (0-044) 497-73-64

Інформаційна система “Конкурс”.Список абітурієнтів на денній формі навчання. http://vstup.info

Приймальна комісія НАУ