History of the faculty

Історія аерокосмічного факультету до цього інституту починається з історії механічного (аерокосмічного) факультету. Пророчі слова М.Жуковського про те, що людина злетить, спираючись не на силу своїх м’язів, а на силу свого розуму, підтверджені сучасним розвитком авіації та космонавтики.
Сучасний літак – унікальне творіння вчених, конструкторів, інженерів та робітників. Недаром кажуть, що політ починається на землі.

Фахівців з виробництва, технічного обслуговування та ремонту літаків, авіаційних двигунів та вертольотів навчали в минулому на механічному та аерокосмічному, а сьогодні в аерокосмічному інституті.angar

Механічний факультет – ровесник національного авіаційного університету. Він був створений на базі авіаційного факультету Київського машинобудівного інституту Постановою Ради Народних Комісарів Союзу РСР, від 25 серпня 1933 року. З початку створення інститут мав назву – Київський авіаційний інститут (КАІ). Викладачі інституту та студенти но¬сили спеціальну форму працівників цивільного повітряного флоту.

Інститут мав чотири факультети: самольотний, моторний, експлуатаційний та наземних будівель. Оскільки факультети утвореного інституту готували інженерів-механіків то вважається, що з цього часу розпочалась довоєнна історія нинішнього аерокосмічного інституту.

Основним завданням довоєнного періоду діяльності факультету була підготовка інженерів-механіків по експлуатації літаків та двигунів. Всього за довоєнні роки на факультеті було підготовлено 810 інженерів-механіків.

З початком Великої Вітчизняної війни, інститут призупинив підготовку спеціалістів і матеріальна база інституту була евакуйована в М.Актюбінськ, Казахської РСР. Більшість студентів були переведені для подальшого навчання до навчальних закладів Військово-повітряних сил.

Діяльність аерокосмічного (механічного) факультету, а нині аерокосмічного інституту, в післявоєнний період офіційно була відновлена в 1947 році, в Київському інституті цивільного повітряного флоту ім. К.С.Ворошилова. В той час механічний факультет був в інституті єдиним.

З 1951 року по 1952 рік першим деканом механічного факультету працював А.Ф.Челноков. Потім в різний час внесли свій вклад у розвиток факультету декани: В.Я.Шипіль (1952 p. 1956 р.), Т.М.Башта (1956 p.- 1958 p.), Ю.І.Швець (1958 p.- 1960 p.), А.Я.Аляб’єв (1960 p. – 1965 p.), Л.П.Лозицький (1965 p. – 1967 p.), І.Г.Павлов (1967 p. — 1973 p.), М.О.Молочков (1973 p. -1976 p.), А.М.Гузій (1976 p. 1980 p.), В.В.Ушаков (1980 p. – 1986 p.), Ж.С.Черненко (1986 p. – 1994 p.).

3 1994 року факультет очолював кандидат технічних наук, професор Шевчук Віталій Серафимович. В.С.Шевчук випускник механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Науково-педагогічну діяльність на факультеті розпочав з 1960 року. Більше 25 років працював заступником декана. Працюючи останні десять років деканом, B.C. Шевчук зробив вагомий внесок у розвиток факультету в період реформування вищої освіти в Україні, зберіг та примножив науково-педагогічний колектив та історичні традиції факультету.

В різні роки заступниками декана працювали А.К.Янко, О.М.Переверзев, І.Г.Павлов, В.П.Сухарев, В.В.Кисляков, Ю.І.Луговець, В.С.Манзій, В.О.Закревський, О.О.Баркалов, В.Ф.Березльов, В.І.Лукін, В.В.Панін, Ю.С.Урбанський. Сьогодні заступниками декана працюють: Бородій В.М., Харченко О.В., Сидоренко О.Ю., Гуз Ю.Т., Єнчев С.В.
Аерокосмічний (в минулому механічний) факультет є родоначальним всього університету, тому, що саме з нього почалася історія НАУ на механічному факультеті Київського політехнічного інституту в 1921 році. На факультеті пройшли перші студентські роки, геніального вченого, академіка, конструктора космічних кораблів, двічі Героя Соціалістичної праці, Лауреата Державної премії Сергія Павловича Корольова. Гордістю факультету є випускники-організатори виробництва та державні діячі: відомий вчений і конструктор ракетно-космічних систем, академік В.Челомей; Лауреати Державної премії, доктори технічних наук: В.В.Крилов, Г.І.Майкопар, Я.М.Пархімовський, Н.Л.Вегера; Герой соціалістичної праці, генерал-полковник, заступник головнокомандуючого ВПС СРСР В.З.Скубілін; головний інженер повітряної армії – Куницький П.В.; заступники міністра цивільної авіації – І.Машківський, О.Аксьонов, О.Ємцов.

Сьогодні золотим фондом інституту є висококваліфікований склад викладачів, що включає 25 докторів наук, професорів та біля 100 кандидатів наук, доцентів із багатим науково-практичним досвідом, які працюють на двох факультетах.

До складу факультету «Літальних апаратів» входять кафедри:
– «Збереження льотної придатності авіаційної техніки» (була створена у 2002 році на базі кафедри “Технічної експлуатації ЛА та АД”), завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор С.О.Дмитрієв. В свій час кафедра була заснована в 1934 році, як кафедра технічної експлуатації та ремонту літаків і авіадвигунів;
– «Технологій відновлення авіаційної техніки», завідуючий кафедрою професор А.П.Кудрін (була створена в 2003 році на базі кафедри виробництва і ремонту літальних апаратів та авіаційного матеріалознавства. В свій час кафедра ремонту літаків та двигунів була заснована в 1954 році);
– «Конструкції літальних апаратів», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор С.Р.Ігнатович кафедра розпочала свою історію з 1923 року на механічному факультеті Київського політехнічного інституту, де була створена авіаційна спеціалізація);
– «Гідро-газових систем», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор Г.Й.Зайончковський (була створена в 1955 році);
– «Технологій аеропортів»,завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор О.А.Тамаргазін (історію розпочала з 1970 року );
– «Аеродинаміки та льотної експлуатації», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор С.О.Іщенко (була створена в 1947 році, як кафедра аеродинаміки та конструкції літаків);

До складу механіко-енергетичного факультету входять кафедри:
– «Авіаційних двигунів», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор М.С.Кулик (створена в 1933 році на моторному факультеті Київського авіаційного інституту);undefined
– «Механіки», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор В.В.Астанін (була створена в 2001 році на базі кафедр опору матеріалів і кафедри теоретичної механіки. В свій час кафедра “Опору матеріалів” була створена в 1933 році);
– «Машинознавства», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор М.В.Кіндрачук (створена в 2001 році на базі кафедри ТММ і ДМ). В свій час – кафедра ТММ і ДМ була створена в 1933 році;
– «Автоматизації та енергоменеджменту», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор В.М. Шмаров  (створена в 2000 році на базі кафедр “Електрообладнання ЛА” та “Електрообладнання аеропортів”). В свій час кафедра була заснована в 1955 році під назвою “Електротехніка та електрообладнання літаків та аеропортів;
– «Теоретичної фізики», завідуючий кафедрою доктор технічних наук, професор П.О.Кондратенко. Кафедра фізики була організована в 1947 році. Сьогодні кафедра забезпечує на сучасному рівні загально-інженерну підготовку фахівців факультету літальних апаратів та механіко-енергетичного факультету.

Наукова школа “Тертя та зношування в машинах” була заснована професором Б.І.Костецьким, яку розвивали та продовжували: член-кореспонденти НАН України М.Л.Голего та О.Ф.Аксьонов, професор М.І.Богомолов, професор А.Я.Алябьев, професор П.В.Назаренко. За час існування школи підготовлено та захищено 24 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій.
Наукова школа “Експлуатаційна надійність та довговічність літальних конструкцій”, яка була заснована членом-кореспондентом, доктором технічних наук, професором О.М.Пеньковим. Підготовлено 24 кандидати та З доктори технічних наук.

Наукову школу “Експлуатаційна надійність та довговічність авіаційних двигунів” заснував доктор технічних наук, професор Л.П.Лозицький, яку продовжували доктори технічних наук: професор А.М.Ветров та доктор технічних наук, професор М.С.Кулик. Підготовлено 52 кандидати наук та 11 докторів наук.
Розробка стратегій, методів та засобів “Підвищення ефективності льотної та технічної експлуатації повітряних суден” здійснювались науковою школою під керівництвом професора, доктора технічних наук Ж.С.Черненко. Підготовлені 10 докторів наук та 54 кандидатів наук.

Колектив наукової школи на чолі з професором, заслуженим діячем України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки О.В.Карлашовим досліджував широке коло питань, пов’язаних з деформацією, руйнуванням матеріалів та елементів авіаційних конструкцій. Результати комплексної роботи, що виконувалась спільно з АНТК ім.О.К.Антонова, були впроваджені в будівництво нових типів літаків та відмічені Державною премією України.

Науковою школою підготовлено 18 кандидатів технічних наук.
Під керівництвом докторів технічних наук, професорів В.О.Касянова, М.М.Бородачова та В.В.Астаніна, працює наукова школа у галузі розв’язання задач з міцності та довговічності елементів конструкцій та проблеми гідро газодинаміки.. За роки існування підготовлено 52 кандидата технічних наук та 8 докторів технічних наук.

Наукова школа “Рідинно-газові системи повітряних суден” була створена в 1960 році видатним фахівцем в напрямку вітчизняного гідроприводу та гідроавтоматики літальних апаратів професором Т.М.Башта. Із стін лабораторій вийшло більше 76 кандидатів та 14 докторів наук.

Наукову школу з великим спектром наукових напрямків у галузі аеромеханіки та динаміки польоту створив доктор технічних наук, професор Мхитарян Араташес Мелконович. Підготовлено більше 100 кандидатів та 19 докторів наук.
Зараз на факультеті, на денній формі навчання навчається біля 1500 студентів. Інженер-механік – це універсал, майбутній керівник, тому що його загальний рівень підготовки передбачає засвоєння знань не тільки з фундаментальних і профорієнтованих дисциплін, а також з програмування, використання обчислювальної техніки, економіки, ергономіки та дизайну.

Студенти при бажанні мають можливість навчатися паралельно на інших факультетах і отримують більш глибокі знання з програмування, іноземних мов, менеджменту та маркетингу. Починаючи з 2001 року наші студенти проходять стажування в Ліонській політехнічній школі (Франція) та Дрезденському університеті (Німеччина). Всі авіакомпанії України поповнюються нашими випускниками, тому що їх рівень підготовки відповідає міжнародному рівню, що засвідчується, як дипломом державного зразка, так і міжнародним сертифікатом ІCАО.

Все це дає можливість сьогодні готувати на факультеті фахівців, які проектують, виготовлюють, обслуговують та відновлюють авіаційну техніку. При необхідності для авіакомпаній ми готуємо і льотний склад.

Добрі зв’язки факультет має з Авіаційним науково-технічним комплексом (АНТК) ім.Антонова. Для цього підприємства на факультеті ведеться підготовка фахівців з літакобудування (проектування систем літаків і вертольотів). Студенти проходять на АНТК виробничу та переддипломну практики, захищають дипломні проекти. Більшість випускників залишаються працювати там за фахом після закінчення університету.

Протягом багатьох років розвивається співробітництво з Київським заводом “Авіант” та Київським авіаремонтним заводом № 410 цивільної авіації, де факультет має свої філії. На базі зазначених філій навчаються групи майбутніх інженерів з технології виробництва та ремонту авіаційної техніки, замовниками яких є цивільні та військові авіаремонтні заводи.

Останні десять років факультет успішно співпрацює з відомою в Україні та її межами компанією Укртрансгаз. В деяких містах України відкриті філії випускової кафедри авіаційних двигунів, де студенти з напряму підготовки “Енергетика” проходять практичну підготовку, захищають дипломні проекти та працевлаштовуються.

Студенти, що володіють англійською мовою, навчаються в спеціалізованих групах, в яких починаючи з першого курсу, заняття з усіх предметів ведеться англійською мовою.

Студенти факультету мають можливість спілкуватися зі своїми ровесниками з різних куточків землі безпосередньо в стінах рідного факультету, в Ліонській політехнічній школі, в Дрезденському університеті, а також через міжнародну мережу Internet, що допомагає їхньому всебічному розвитку та самоосвіті.

Підготовка фахівців широкого профілю ведеться по чотирьом спеціальностям та десятьом спеціалізаціям, не тільки для авіації, а й інших галузей народного господарства. Починаючи з 1995 року, це дає можливість приймати на навчання випускників середніх шкіл жіночої статі, яких сьогодні навчається на факультеті біля 100 осіб.

На факультеті навчаються студенти більш ніж із 40 країн світу, це країни СНД, Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, Індії, Китаю та В’єтнаму.

Студенти факультету за бажанням можуть поєднувати навчання в університеті з роботою в студентському науково-технічному товаристві, приймати участь у наукових розробках кафедр, лабораторій, виступати з доповідями на студентських науково-технічних конференціях, олімпіадах, навчатись в інституті новітніх технологій .

Цікаво та змістовно студенти проводять вільний від занять час – приймають участь у спортивних змаганнях з футболу, волейболу, тенісу, грають у духовому оркестрі, студентському театрі “Екіпаж”. Великою популярністю користуються команда Клубу Веселих і Кмітливих, ансамбль бального і сучасного танцю “Політ”, що відомий далеко за межами України. Щорічно команда факультету приймає участь у фестивалі “Студентська весна”, де змагається з командами інших факультетів в дотепності, піснях, танцях.

На березі Дніпра біля м. Українка працює університетський яхт-клуб, досвідченими капітанами якого є представники нашого факультету. Вони вже не один рік беруть участь у міжнародних регатах.

Разом з високим рівнем інженерної підготовки на факультеті, велика увага приділяється виховній роботі студентів на протязі всього навчання. На факультеті успішно діє система навчально-виховної роботи, що нерозривно поєднує навчання та комплекс заходів, які включають участь студентів у спортивних, культурних, науково-технічних та інших заходах, які проводяться на факультеті, в інституті та університеті в цілому.

До навчально-виховної роботи залучені викладачі кафедр, які мають великий досвід виховної роботи. Всі академічні групи студентів закріплені за відповідними кафедрами факультетів, а за кожною групою закріплений викладач кафедри. Всі заходи навчально-виховної роботи плануються на навчальний рік та включаються в плани індивідуальної роботи викладачів, які закріплені за академічними групами.

Значний внесок у розвиток та проведення навчально-виховної роботи на факультеті на протязі більше 20 років вніс заступник декана Олексій Олександрович Баркалов. Під його безпосереднім керівництвом та особистою участю проводилась велика виховна робота. Він організовував зустрічі студентів з ветеранами війни та випускниками, походи студентів по історичним місцям, вечори відпочинку студентів, заходи у дні ювілейних свят та багато інших заходів.
О.О.Баркалов закінчив Київське військове авіаційне інженерно-технічне училище у довоєнний період. Учасник Великої Вітчизняної війни. Має бойові нагороди. Після війни працював на відповідальних військових посадах. Після демобілізації із лав збройних сил працював заступником начальника військової кафедри КІЦПФ, а з 1970 року і до кінця свого життя – заступником декана з виховної роботи механічного факультету.

Велику та кропітку роботу проводили працівники деканату по обліку студентів, веденню документації складанню розкладу занять та іншої повсякденної роботи на протязі багатьох років. Серед них: Кузьмінська Н.З., Борисова Л.В., Черненко Н.Г.

Неоцінений вклад в історію університету та факультету внесли випускники довоєнного та повоєнного періоду. Вони працювали в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, військово-повітряних силах, навчальних закладах, машинобудівельних заводах, експлуатаційних підприємствах та ремонтних заводах цивільної авіації.

Серед них: М.Л.Голего – в майбутньому член-кореспондент Академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор. Більше двадцяти років був ректором університету (з 1954 року по 1975 рік). Доценти, кандидати технічних наук: А.Ф.Челноков, С.Л.Наумов, І.К.Філіпчук, М.О.Яшкір, Ф.К.Германчук, П.П. Гетманчук, В .Я. Слободянюк.

В числі перших післявоєнних випускників, які пройшли сурові роки Великої Вітчизняної війни, а потім закінчили механічний факультет, і своєю працею в інституті заслужили повагу колективу факультету та інституту, це: А.О.Комаров – заслужений діяч науки та техніки України, начальник Кіровоградського вищого льотного училища, доктор технічних наук, професор; доценти, кандидати технічних наук: М.Г.Ключко, Г.Я.Купчик, А.В.Пахотнов.

Значний вклад в становлення та розвитку факультету зробили випускники: О.Ф.Аксьонов – член-кореспондент Академії наук України, ректор інституту (з 1975 року по1988 рік), доктор технічних наук, професор; П.В.Назаренко – заслужений діяч науки та техніки України, Президент Української Академії триботехніки, ректор інституту (з 1988 року по 1995 рік), доктор технічних наук, професор; Ж.С.Черненко – Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат премії Ради міністрів, дійсний член Академії транспорту Росії, ректор Рижського інституту цивільної авіації (з 1976 року по 1981 рік), декан механічного факультету, доктор технічних наук, професор; А.Я.Аляб’єв – проректор інституту, декан механічного факультету, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор; Л.А.Буріченко – Заслужений працівник народної освіти, завідувач навчальної частини інституту, завідувач ка¬федри, декан факультету, кандидат технічних наук, професор; І.П.Челюканов – проректор інституту, декан факультету, кандидат технічних наук, професор; В.М.Сухарніков – головний інженер Білоруського, Далекосхідного та Західне-Сибірського управлінь цивільної авіації, завідувач кафедри інституту, кандидат технічних наук, доцент; В.А.Кулик – Заслужений працівник народної освіти України, декан факультету, завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор; М.Ф.Давиденко – декан факультету, завідувач кафедри, Заслужений працівник транспорту України, кандидат технічних наук, професор. Доцентами, кандидатами технічних наук стали: М.А.Молочков, В.М.Самусь, А.В.Зеленько, І.Ф.Скопенко, Ф.Г.Погодаєв, М.М. Глазков, П.С. Лазнюк, І.Ф. Редковець.

Науково-педагогічними фахівцями вищої кваліфікації в різні роки стали випускники аерокосмічного (механічного) факультету та займають в університеті та на факультеті керівні посади, серед них, доктори технічних наук професори: М.С. Кулик – проректор НАУ, завідувач кафедри авіаційних двигунів; С.О.Дмитрієв – завідувач кафедри забезпечення льотної придатності літальних апаратів; С.Р.Ігнатович – завідувач кафедри конструкції літальних апаратів; С.О.Іщенко – завідувач кафедри аеродинаміки та льотної експлуатації; О.І .Запорожець – завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища.

За значний внесок в розвиток інституту та досягнення успіхів у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для цивільної авіації, та інших галузей народного господарства працівники аерокосмічного факультету відзначні державними нагородами: О.Ф. Аксьонов, А.Я. Аляб’єв, Л.А.Буріченко, М.Л.Голего, B.C. Шевчук, А.О.Іваненко, Г.М.Зайвенко, Ю.С.Урбанський, М.Г.Ключко, В.А.Кулик, М.О.Молочков, С.Л.Наумов, Є.С.Сікорський, В.І .Терьохін, І.К.Філіпчук, І.Л.Челюканов, Ж.С.Черненко. Отримали почесні звання та державна премії за період роботи на факультеті та університеті: “Заслужений діяч науки та техніки України” професори: М.Л.Голего, П.В.Назаренко, Ж.С.Черненко; “Заслужений працівник вищої школи” професор, Наумов С.Л.; “Заслужений працівник транспорту України” доценти, Германчук Ф.К. та М.Ф.Давиденко; “Заслужений працівник народної освіти України” професори, Л.А.Буріченко та В.А.Кулик; “Лауреати Державної премії України” професор О.В.Карлашов, доценти: А.Д.Гнатюк, Г.М.Борозенець, А.Д. Кардаш, І.І. Гвоздецький та А.В. Тарасенко; Лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР – професор, Ж.С.Черненко; Нагороджений “Пам’ятною золотою медаллю ІКАО” – професор О.Ф. Аксьонов.

Разом з випускниками аерокосмічного (механічного) факультету на кафедрах працювали в різні роки, та працюють ще сьогодні в університеті випускники інших навчальних закладів, і своєю відданою працею зробили вагомий внесок у встановлення та розвиток факультету та університету. Серед них: професори, доктори технічних наук – О.В. Карлашов, Т.М. Башта, О.М. Пеньков, А.М. Мхітарян, В.О. Касьянов, В.П.Бочаров, Є.П. Ударцев, М.В. Райко, Б.І. Костецький, М.І. Богомолов, С.М. Кожевніков, М.К. Луцький, Г.І.Назаров, А.К. Янко, А.А. Цимбалюк, М.М. Бородачов, В.І. Токарев, В.Ф. Шульц, С.Є. Серенсен, І.Г. Павлов, Л.П. Лозицький, В.В. Астанін, І.П. Білокур; доценти кандидати технічних наук -Н.І. Конончук, В.Я. Шипіль, А.А. Зінченко, Л.С. Хейфец, Й.М. Пряхін, В.Т. Шарай, B.C. Шевчук, М.А. Кочегура, П.К. Топеха, К.В.Маркевич, Г.М. Куракін, В.В.Черняк, Ю.І. Луговець, Ю.С. Урбанський, М.Ф. Воронкін, Ю.О. Казімірчик, П.Ф. Максютинський, В.С. Манзій, Г.Н. Ночовкін, А.М. Овсянкін, Н.Г. Сабітов, С.М. Карпов, В.О.Конев, О.М. Переверзев.
За минулі десятиріччя аерокосмічний (механічний) факультет закінчили тисячі випускників. Серед тих, хто писав золотими літерами історію факультету його випускники, які в різні роки працювали на відповідальних посадах в цивільній авіації. Це головні інженери Управлінь цивільної авіації: Г.Рожко, А.Максимчук, І.Романенко, М.Новіченко, К.Айдаркін, А.Єфіменко, С.Ампілогов, Т.Беляшов, А.Банасько, М.Дризгалович; директори заводів: Київського механічного – В.Панін, А.Донець; директори ремонтних заводів цивільної авіації № 407 – М.Бурханський, № 243 – П.Клименко, № 410 – А.Кудрін, № 411- С.Коцар, № 412 -Д.Ярославський; начальники авіаційних технічних баз цивільної авіації: О.Смірнов, А.Ковальський, Н.Назімов, В.Бабенко заслужений льотчик-випрбувач, Герой Радянського Союзу Ю.Курлін та інші.

Сьогодні випускники факультету працюють в усіх країнах близького зарубіжжя та більш ніж у 40 країнах далекого зарубіжжя. Більшість з них, як правило, на відповідальних керівних посадах, наприклад, випускник механічного факультету 1963 року – заступник Міністра оборони республіки В’єтнам Чан Конг Ден. Щорічно на факультеті проводяться традиційні зустрічі випускників минулих років. Вони зустрічаються зі студентами, викладачами, згадують студентські роки, це є прикладом для майбутніх випускників.
Враховуючи вимоги часу, та потребу в реформуванні вищої освіти в Україні,на базі аерокосмічного факультету НАУ був створений аерокосмічний інститут (АКІ).

З 01 вересня 2015 року Наказом ректора №243/од від 29.07.15 Аерокосмічний інститут було перейменовано в Навчально-науковий Аерокосмічний інститут.

Згідно з рішенням Вченої Ради Національного авіаційного університету від 26 жовтня 2016 року (протокол №8), введеного в дію наказом від 27.10.2016 року №418/од „Про введення в дію рішень Вченої ради НАУ з питання „Про приведення організаційно-штатної структури НАУ до вимог Закону України „Про вищу освіту”, Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та інших правових актів у сфері організаційної діяльності державних установ” з 01 березня Наказом ректора 501/од від 13.12.2016р. ліквідовано факультет літальних апаратів та механіко-енергетичний факультет в структурі Навчально-наукового Аерокосмічного інституту.