«Політ. Сучасні проблеми науки»

Аерокосмічний інститут планує проводити роботу МНПК молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» в 2014 році за напрямом «СУЧАСНІ АВІАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» в секціях:

 

Назва напряму, секції(укр., русc.,engl.) П.І.Б. секретаря секції Телефони Адреса електронної пошти
Технології і технологічне обладнання аеропортів Довгаль Андрій Григорович 0975942062 270579@ukr.net
Технологии и технологическое оборудование аэропортов
Airport technologies and technical equipment
Автоматизація та енергоефективність на авіаційному транспорті Соколова Наталія Петрівна 044-406-74-31 Natasokolova@bigmir.net
Автоматизация и энергоэффективность на авиационном транспорте
Automation and energyefficiency of aviation transport
Виробництво, технічне обслуговування та діагностика авіаційної техніки і газотурбінних установок Попов Олександр Вікторович 044-406-76-17 popche@ukr.net
Производство, техническое обслуживание и диагностика авиационной техники и газотурбинных установок
Production, maintenance and diagnostics of aviation technique and gasturbine units
Міцність та ресурс авіаційної техніки Маслак Тетяна Петрівна 044-406-75-97 mtina@bigmir.net
Прочность и ресурс авиационной техники
Strength and durability of aviation technique
Design, production, maintenance and diagnostics of aviation technique and gasturbine units Закієв Вадим Ісламович 0936463254 zakiev@ukr.net
Розробка, виробництво, обслуговування та діагностика авіаційної техніки і газотурбінних установок (англ.)
Разработка, производство, обслуживание и диагностика авиационной техники и газотурбинных установок (англ.)
Сучасні проблеми машинознавства Тісов Олександр Вікторович 044-406-78-42 nau12@ukr.net
Современные проблемы машиноведения
Modern problems of mechanical engineering
Аеродинаміка та безпека польотів Бондар Олександр Валентинович 044-406-75-77 bondar@nau.edu.ua
Аэродинамика и безопасность полетов
Aerodynamics and flight safety
Сучасні фізичні технології Нетреба Жанна Миколаївна 044-406-68-44 KTPF5555@ukr.net
Современные физические технологии
Modern physical technology