Перелік предметів ХІМ



пор.

Навчальна дисципліна

Н а з в а

Семестр, в якому викладається

1

Трибологія

3

2

Хімія та пально-мастильні матеріали

3

3

Пально-мастильні матеріали і контроль їх якості (ч.1)

5

4

Газ і паливно-мастильні матеріали

7

5

Авіаційна хіммотологія

7

6

Хіммотологія (7/8.091604)

9,10

7

Відновлення якості палив та мастил

10

8

Присадки до палив та мастильних матеріалів

10

9

Стандартизація, сертифікація та управління якістю

9

10

Хіммотологія (7/8.070801)

10

11

Пально-мастильні матеріали (7/8.070801)

8

12

Технологія переробки та аналіз вуглеводневих газів

7

13

Обґрунтування бізнес-проектів

9

14

Паливно-заправні комплекси та системи

7

15

Технологічне обладнання в системах забезпечення техногенної та екологічної безпеки

10

16

Інженерний благоустрій територій

6

17

Основи авіатехніки та обладнання аеропортів

5

18

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів

2

19

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

3

20

Процеси та апарати хімічної промисловості

5,6

21

Інженерне обладнання будівель

7

22

Екологічна безпека технологічних процесів

9

23

Технологічне проектування в галузі

7

24

Устаткування виробництва переробки нафти та газу

8

25

Транспортування та зберігання нафтопродуктів

5,6

26

Основи наукових досліджень 0708

9

27

Устаткування виробництва високомолекулярних сполук і лакофарбових матеріалів

8

28

Водопостачання та водовідведення

5

29

Теплопостачання та вентиляція

7

30

Сучасні технології проектування та будівництва ПЗК

8

31

Ракетні палива

8

32

Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом

6

33

Устаткування фарбувальних дільниць та автоматичних ліній

10

34

Обладнання та проектування біотехнологічних природоохоронних комплексів

10

35

АСУТП в хімічних виробництвах

9

36

Основи проектування підприємств з виробництва ВМС

10

37

Авіаційні ПММ

2

38

Ресурсозберігаючі технології в АПЗ

7

39

Технологія виробництва авіаційних ПММ і ТР

6