Спеціальності кафедри АЕМ

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціалізація: Енергетичний менеджмент

Форма навчання: денна

Спеціаліст з енергетичного менеджменту приймає оптимальні рішення щодо ефективного енергоспоживання з використанням прогресивних методів прогнозування та аналізу, планування і контролю енергоспоживання виробничих процесів; проводить експертизу та енергетичний аудит, визначає пріоритетні напрями енергозбереження, здійснює аналіз кількісних показників ефективності використання енергії на підприємствах та установах.

Перспективи працевлаштування: підприємства та установи авіакосмічної, електроенергетичної та інших галузей; енергоконсалтингових та енергоаудиторських фірмах.

Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст – 1 рік; магістр – 1,5 роки.

Контактна інформація: тел. 406-75-25, e-mail: vzahar@ukr.net, www.aem.nau.edu.ua

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціалізація: Автоматика та автоматизація на транспорті

Форма навчання: денна

Об’єктом вивчення цієї спеціальності є сучасні принципи, методи автоматизованого проектування, виробництва, випробувань та  дослідження складних автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих організаційно-технічних систем; сучасні технології автоматизації управління вантажними та пасажирськими перевезеннями; обробки вантажу, аеропортового, інженерно-технічного і перонного забезпечення, а також автоматизацією управління виробничими процесами й експлуатацією автоматизованих систем управління трубопровідним транспортом.

Перспективи працевлаштування: підприємства та установи авіакосмічної та нафтогазової галузей

Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.

Термін навчання: бакалавр – 4 роки; спеціаліст, магістр – 1,5 роки.

Контактна інформація: тел. 406-75-25, e-mail: vzahar@ukr.net, www.aem.nau.edu.ua