Лабораторії кафедри ХІМ

Ауд. 3.413 «Транспортування та зберігання нафтопродуктів»
Учбові дисципліни, по яким проводяться лекції, лабораторні та практичні заняття.
Конструкції обладнання складів ПММ.


Ауд. 3.414 «»Паливноенергетична лабораторія ім. Г. А. Нікітіна»
Учбові дисципліни, по яким проводяться лекції, лабораторні та практичні заняття. Засоби заправки ПММ

Ауд. 3.427 «Процеси і апарати хімічної промисловості»
Дослідження механічних і гідромеханічних процесів хімічної промисловості, процесів теплообміну та масообміну.


Ауд. 3.428 Комп’ютерний клас
Математичне модулювання та розрахунки на комп’ютерах з дисциплін кафедри


Ауд. 12.104 Лабораторія паливо мастильних матеріалів.
Проводяться лабораторні та практичні заняття з дисциплін:хімія і ПММ.


Ауд. 12.105 Лабораторія хіммотології.
Проводяться лекції, лабораторні та практичні заняття з дисциплін:хіммотологія, хімія і ПММ.


Ауд. 12.106 Лабораторія контролю якості ПММ.
Проводяться лабораторні та практичні заняття з дисциплін: авіаційна хіммотологія, ПММ і контроль їх якості.

Ауд. 12.107 Лабораторія «Газ і ПММ».
Проводяться лабораторні та практичні заняття з дисциплін:Газ і ПММ.