Кадровий склад кафедри АЕМ

ЗахарченкоЗахарченко Віктор Панасович
Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, професор кафедри
Народився у 1952 році в місті Києві. З 1972 року студент КІІЦА, після закінчення якого працював на кафедрі “Електрообладнання аеропортів” інженером, потім – завідувачем лабораторії. З 1982 по 1985 рік – навчання в аспірантурі КІІЦА. Після закінчення аспірантури в 1985 році призначається старшим викладачем, а з 2000 року – доцент кафедри електроенергетичних систем, з 2005 – на посаді професора кафедри. Ведучий викладач з дисциплін „Електричні системи та мережі”, „Електропостачання”, „Електропостачання літальних апаратів”, „Обслуговування та ремонт автоматизованих систем авіаційного транспорту”.
У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а у 2003 році отримав атестат доцента. Працює над докторською дисертацію. Автор  понад 80 публікацій, ряд патентів та  раціоналізаторських пропозицій.
Наукові дослідження пов’язані з визначенням системних методів забезпечення відмовостійкості авіоніки ПС та підвищення  ефективності функціонування електроенергетичних комплексів.
Нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну працю».

Шмаров Валерій Миколайович

 доктор технічних наук, професор

 У 1966 р. закінчив Київський технікум радіоелектроніки, а у 1972 р. – Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Виробничу діяльність розпочав на об’єднанні «Київський радіозавод» у 1966 р., де пропрацював понад 21 рік, пройшовши шлях від регулювальника радіоапаратури до начальника виробництва об’єднання (старший інженер, начальник лабораторії, заступник начальника відділу, начальник цеху, начальник виробництва об’єднання). Приймав безпосередню участь у створенні та виробництві систем керування  декількох поколінь стратегічних ракет та космічних апаратів, у тому числі комплексу “Енергія – Буран”.

У 1988р. призначений директором машинобудівного заводу Міністерства  авіаційної промисловості СРСР. Багато  зусиль доклав дляорганізації серійного виробництва сучасних на той час зенітно – ракетних  комплексів “С-300”.У 1992.р. – призначений  першим заступником  Національного космічного агентства України. Приймає участь у формуванні ракетно – космічної галузі України, організації науково – виробничої кооперації, розробці першої Національної космічної програми.

Протягом 1993-1995р.р. – віце – прем’єр –міністр України з питань військово – промислового комплексу, а з 1994 до 1996р.р. – Міністр оборони України. Зробив значний внесок у розбудову важливих факторів державності – оборонно – промислового комплексу та Збройних Сил України. Під  його безпосереднім керівництвом розроблена перша програма реформування Збройних Сил України, яка  лягла в основу подальшого удосконалення їх принципів побудови та структури.

Депутат Верховної Ради 3-го скликання (1988-2002р.р.), працював у комітеті з питань оборони та безпеки. У  2002-2005 р.р.- генеральний директор Державної компанії з експорту  та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт”.

З 1998р. за сумісництвом працює у Київському міжнародному університеті  цивільної авіації: доцент, професор, директор аерокосмічного інституту ( з 2005р. по теперішній час на постійній основі). У 2006р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему “Методи дистанційного контролю геометричних параметрів великогабаритних виробів”.

Автор 44 наукових публікацій, 3-х патентів на винаходи з питань діагностики поверхонь складної форми за допомогою лазерних далекомірів.

Бере активну участь у впровадженні наукових розробок у виробництво, вдосконалює навчальні програми до відповідності сучасним проблемам авіабудівної галузі та цивільної авіації. Дійсний член Української технологічної академії. Президент Асоціації  підприємств  авіапромисловості України “Укравіапром”.

Нагороджений орденами: “Трудового Червоного прапора”, “Знак пошани”, “За заслуги ІІІ ступеня”; почесною відзнакою “Іменна вогнепальна зброя’, медалями, Почесною Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Асланян Альберт Едуардович

доктор технічних наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України,дійсний член Академії навігації та управління рухом (Санкт-Петербург). Спеціаліст у галузі технічної кібернетики (системи навігації та керування).

Народився у 1935 році у м. Кіровакан, Республіка Вірменія. Закінчив електротехнічний факультет Київського вищого військового авіаційного інженерного училища (КВВАІУ) у 1957р.Проходив службу на інженерних посадах у ВПС СРСР (1957-1965 рр.), на посадах ад’юнкта, викладача, старшого викладача, начальника кафедри КВВАІУ (1965-1985 рр.). Захистив кандидатську дисертацію у 1967 р., отримав учене звання доцента у 1969 р., захистив докторську дисертацію у 1973 р., отримав учене звання професора у 1978 р. Працював на посаді заступника начальника Іркутського ВВАІУ з навчальної і наукової роботи (1985-1987 рр.), на посаді начальника кафедри КВВАІУ (1987-1992 рр.). Полковник у відставці. З 1992 р. – професор КМУЦА, КІВПС, НАО України, НАУ. Дійсний член академії навігації та управління рухом (Санкт-Петербург) з 1996 р. З 2002 р. – професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. В 2006 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки». Поставив понад 15 дисциплін. Опубліковано понад 250 наукових праць. Підготував 44 кандидати технічних наук з питань навігації та управління літальними апаратами, п’ятеро його учнів стали докторами технічних наук. Нагороджений медаллю МО України «Знак пошани».

Нагороджений орденом «Червоної зірки» за освоєння нової авіаційної техніки та втілення її в навчальний процес (1978 р.)

 Лисенко Олександр Іванович

Доктор  технічних  наук, професор

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року, академік Міжнародної громадської організації “Академія навігації та управління рухом”.

Спеціаліст у галузях: воєнна кібернетика, інформатика, системний аналіз, моделювання систем і бойових дій.

 Народився 16 вересня 1952 року в м. Києві. У 1974 році закінчив із золотою медаллю та відзнакою Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Проходив службу на посадах:  уцентрі бойового застосування ВПС – інженера з електронної автоматики та обчислювальних пристроїв; викладача військового вузу; начальника науково-дослідного відділу планування наукової роботи в Збройних силах України воєнно-наукового управління головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України; начальника головного науково-дослідного управління пріоритетних оборонних технологій Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України; головного наукового співробітника Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України; з 2008 року по теперішній час професор кафедри телекомунікацій інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “КПІ”(ІТС НТУУ “КПІ”) та за сумісництвом – професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. Полковник запасу.

Олександр Іванович викладає в НАУ такі дисципліни, як “Цифрові системи керування та обробки інформації”, “Робототехнічні системи та комплекси”.

Автор понад 200 наукових праць. Має більше 20 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 3-х докторів  та більше десяти кандидатів технічних наук.

На базі НАУ та ІТС НТУУ “КПІ”  О. І. Лисенко очолює науковий напрям, пов’язаний із розробкою експертно-моделювальних систем для підтримки прийняття рішень при управлінні сталим розвитком соціо-еколого-екномічних систем.

Агамов Лев Гаврилович

Кандидат технічних наук, доцент

У 1969 р. закінчив Київське вище інженерно-авіаційне військове училище ВПС за спеціальністю “Автоматичне електричне та приладне обладнання пілотованих повітряних та космічних літальних апаратів”. В НАУ на посаді доцента кафедри “Автоматизації та енергоменеджменту” працює з 2004 р.Нагороджений 10 медалями. Автор понад 120 наукових праць. Під його керівництвом захистився 1 кандидат технічних наук.Напрям наукового дослідження пов’язаний з методами технічного діагностування авіаційного бортового обладнання та об’єктивного контролю. Створив методи технічного діагностування САУ польотом літальних апаратів.Працює на кафедрі з 2004  року.

Бєльська Олександра Арутюнівна

Кандидат технічних наук, доцент

Народилася у 1981 р. в м. Києві. У 2003 р. з відзнакою закінчила Інститут інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». З 2005 р. працює в НАУ на посадах асистента, доцента кафедри автоматизації та енергоменеджменту. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

В 2011 отримала учене звання доцента. Автор 30 наукових праць. Напрям наукових досліджень – системи автоматичного керування об’єктами транспорту та автоматизовані системи діагностики.

Гальченко Світлана Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилась у 1977 році в м. Івано-Франківську. Після закінчення з відзнакою у 2001 році НАУ працювала старшим лаборантом. У 2001 році поступила до аспірантури університету. Захистила кандидатську дисертацію на тему „Методика діагностування стану зовнішнього обводу крила літака у польоті”.  Під час навчання в аспірантурі працювала за сумісництвом асистентом кафедри електроенергетичних систем, а згодом старшим викладачем. Проводить всі види занять з дисциплін: “Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації”, “Мікропроцесорна техніка”, „Комп’ютерна техніка та програмування”.

Автор 11 друкованих праць.

Єнчев Сергій Васильович

Кандидат технічних наук, доцент

Народився 5 вересня 1979 році в смт. Вільшанка Кіровоградської області. У 2002 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю „Технічна експлуатація авіаційних електрифікованих і пілотажно-навігаційних комплексів”. У 2002-2005р. навчався в аспірантурі. З 2003 року розпочав педагогічну діяльність асистентом, з 2004 – старшим викладачем, а з 2005 року доцентом кафедри автоматизації та енергоменеджменту.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 2007 року присвоєно вчене звання доцента. Заступник декана МЕФ з навчально-методичної роботи (2007 р.), член Вченої та науково-методично-редакційної рад Аерокосмічного інституту.

Провідний викладач з дисциплін: „Метрологія, технологічні вимірювання та прилади”, “Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів”, “Прилади та авіаційні електронні системи”, “Мікропроцесорна техніка”.

Напрям наукових досліджень – методи синтезу і діагностування систем керування літальних апаратів.Автор 96 наукових і навчально – методичних праць.

Нагороджений подякою ректора „За активну громадську роботу, сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків, якісне їх виконання” (2005 рік).

Ільєнко Сергій Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

В 2006 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2006 р. по 2009 р. аспірант НАУ та інженер-конструктор ДП «Антонов». З 2010 по 2012 р. – асистент кафедри. З 2012 займає посаду доцента кафедри Автоматизації та енергоменеджменту.

Напрям наукової діяльності: оцінка ефективності електротехнічного та світлотехнічного обладнання на етапах експлуатаційних стендових та довідних випробувань.

Автор 29 наукових праць.

 Козлов Віктор Дмитрович,

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Спеціаліст в галузі електротехнічних систем аеропортів та промислових підприємств.

Народився в 1948 році в м. Баку. У 1972 році закінчив з відзнакою КІІЦА. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію. В 1983 році отримав наукове звання доцента. Стаж роботи в НАУ – 41 рік на посадах: інженер, завідувач лабораторії, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри. Викладає дисципліни: “Електричні апарати”, “Засоби релейного захисту та автоматики енергосистем”, “Технічна експлуатація електрообладнання аеропортів”.

Підготував до захисту одного кандидата технічних наук. Здійснює керівництво роботою двох аспірантів.

Напрям наукової діяльності – електрообладнання аеропортів та промислових підприємств. Керував кількома госпдоговірними науково-технічними роботами, направленими на удосконалення і підвищення надійності електрозабезпечення основних об’єктів аеропортів.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць. Навчальний посібник “Електрообладнання трансформаторних підстанцій аеропортів”, став лауреатом конкурсу НАУ 1994 року.

Нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва”, нагрудними знаками: “За сумлінну працю ” та “Ветеран праці”.

 Мазур Тетяна Аркадіївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилася 1982 р. у м. Вінниця. В 2005 році з відзнакою закінчила НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». З 2005 по 2009 рік навчалась в аспірантурі. У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З лютого 2009 року розпочала педагогічну діяльність асистентом, а з 2012 р займає посаду доцента кафедри Автоматизації та енергоменеджменту.

Проводить заняття з дисциплін: «Техніка високих напруг», «Використання мікропроцесорної техніки та прилади обліку електроенергії», «Менеджмент контролю якості», «Інтегроване ресурсне планування в енергетиці».

Напрям наукової діяльності – електромеханічні системи генерування та перетворення енергії на транспорті.

 Сильнягін Анатолій Олексійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народився в 1947 році в Приморському краї. З 1964 по 1967 рік – курсант Криворізького авіаційного училища спецслужб цивільної авіації. З 1967 по 1970 рік авіатехнік АТБ а/п Домодедово м. Москва. З 1970 по 1976 рік – сту-дент КІІЦА, після його закінчення з відзнакою працював інженером НДС на кафедрі “Електрообладнання ЛА”. З 1977 року – асистент цієї кафедри, з 1990 року – старший викладач, а з 2000 року – доцент кафедри електроенергетичних систем. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 2004 році отримав атестат доцента. Опублікував близько 50 наукових та науково-методичних робіт, а також раціоналізаторських пропозицій. Неодноразово нагороджувався грамотами ректора КМУЦА.

Провідний викладач з наступних дисциплін: „Промислова електроніка”, „Електротехніка та мікросхемотехніка”, „Електропривод в системах ПС”, „Енергетичний менеджмент”.

 Тачиніна Олена Миколаївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Народилася у 1971 році в Чернігівській області. В 1999 р. закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації (КМУЦА) за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». З 1999 року – провідний інженер заочного факультету КМУЦА. З 1 грудня 2003 року – аспірант денної форми навчання Національного авіаційного університету. Під час навчання в аспірантурі працювала за сумісництвом: асистентом кафедри дистанційного навчання інституту заочного та дистанційного навчання, старшим викладачем кафедри електроенергетичних систем. Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 2007 році, працює доцентом кафедри автоматизації та енергоменеджменту. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента. Провідний викладач з дисциплін: «Теорія інформації», «Автоматизація авіаперевезень», «Ціноутворення на ринках енергії», «Правове забезпечення транспортних технологій», «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови». З 2006 по 2012 р виконувала обов’язки вченого секретаря кафедри. Автор 37 наукових і навчально – методичних праць у тому числі 1 підручника, має 1 патент. В даний час працює над докторською дисертацією. Напрям наукового дослідження пов’язаний з системними методами попередження розвитку особливих ситуацій на етапі посадки літака.

Нагороджена почесною грамотою ректора «За багаторічну сумлінну працю в університеті, за високу професійну майстерність, плідну участь у підготовці висококваліфікованих фахівців» (2003 р.), має подяку ректора за багаторічну сумлінну, бездоганну працю в університеті, високий професіоналізм, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та зразкове відношення до виконання функціональних обов’язків (2012 р.).

 Тихонов Віктор Васильович

Кандидат технічних  наук, доцент

Народився в 1955 році в Росії у Тверській області. У 1975–1980 рр. – курсант Київського вищого військового авіаційного інженерного училища. У 1982–1986 рр. – ад’юнкт Київського ВВАІУ. З 1986 по 1996 рік служив в Іркутськкому військовому авіаційному інженерному училищі на посаді старшого викладача, доцента, завідувача кафедри У 1989 році захистив кандидатську дисертацію. У 1992 році йому присвоєно вчене звання доцента. З 1996 по 2002 рік – працював на кафедрі електрообладнання ЛА Іркутського військового авіаційного інженерного інституту на посаді доцента, професора. Після демобілізації з лав Збройних сил працює доцентом кафедри електроенергетичних систем, а згодом, кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ. Автор понад 46 науково-методичних робіт. Має 6 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Провідний викладач з дисциплін: «Теоретичні основи електротехніки», «Електричні машини».

Нагороджений нагрудним знаком “За сумлінну працю ”.

 Шевчук Дмитро Олегович

Кандидат технічних наук,доцент кафедри

Народився у 1979 році в м. Києві. У 2002 році закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Автоматизовані системи та комплекси повітряних суден». У 2002-2005 р. навчався на стаціонарі аспірантурі НАУ.

З 2002 року розпочав педагогічну діяльність асистентом, з 2004 – старшим викладачем, а з 2006 року доцентом кафедри автоматизаціїта енергоменеджменту.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Системи та процеси керування».  З 2010 року старший науковий співробітник за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

Провідний викладач з дисциплін: “Типові технологічні процеси та процеси виробництва”, ”Проектування систем автоматизації”, “Комп’ютерно-інтегровані технології”, “Системи автоматичного керування ГУ”. “Автоматизація проектування систем і засобів контролю” 

Напрям наукових досліджень – методи та методики підвищення живучості повітряних кораблів в умовах виникнення особливих ситуацій у польоті, інтелектуальні системи керування складними технологічними процесами, автоматизація газотранспортних систем.

Автор 75 науково-методичних праць та 4 патентів України. Активно бере участь у міжнародних та галузевих конференціях.

 

Захарченко Юрій Анатолійович

старший викладач кафедри

У 2008 році закінчив Херсонський національний технічний університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Після закінчення університету працював на посаді інженера програміста у ВАТ «Укртелеком». З грудня 2008 року по 2011 рік – аспірант НАУ. В НАУ працює з 2010 р. на посаді асистента кафедри «Автоматизації та енергоменеджменту». Напрям наукової діяльності: автоматизації управління проектами модернізації авіаційної техніки на основі використання систем штучного інтелекту.

Автор 14 наукових праць.

Кравчук Микола Петрович

Кандидат технічних наук, доцент

Народився у 1981 році в м. Овручі Житомирської обл. У 2004 році закінчив з відзнакою НАУ за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». Трудову діяльність розпочав з 2007 р. на посаді асистента кафедри АЕМ. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тематика якої пов’язана з підвищенням ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки. Напрям наукового дослідження пов’язаний з впливом живучості аеродромного світлосигнального комплексу на точність посадки повітряного корабля в складних метеорологічних умовах, енергозбереженням в технологічних процесах авіаційної галузі, автономні та відновлювальні джерела електроенергії.

Автор 19 наукових та методичних праць, а також 1 патенту

Прохоренко  Ірина Володимирівна

Асистент кафедри

У 2005 році закінчила механіко-енергетичний факультет Національного авіаційного університету заспеціальністю «Енергетичний менеджмент». З 2005 по 2009 рік навчалась в аспірантурі при НАУ (заочно).

В університеті працює з 2005 року. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Електроніка та мікропроцесорна техніка», «Промислова електроніка», «Енергетичний  аудит», «Енергетичний менеджмент». Напрям наукової діяльності – оптимізація розподілу навчального часу в процесі підготовки інженерних авіаційних кадрів.

Автор 10 наукових та 4 навчально-методичних праць.

 Соколова Наталія Петрівна

доцент кафедри

Народилась у 1983 році у м. Києві. У 2006 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», присвоєно кваліфікацію магістр із енергетичного менеджменту. На посаді асистента кафедри “Автоматизації та енергоменеджменту” працює з 2008 р. Напрям наукового дослідження пов’язаний з вивченням проблеми енергозбереження, аналізом ефективного споживання енергетичних ресурсів аеропортів.

Автор 15 наукових праць.
ЖуриленкоЖуриленко Борис Євгенович
Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент

Народився в 1946 році. у місті Чугуєві. З 1968 по 1974 рік навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка на вечірньому відділенні радіофізичного факультету кафедри квантової радіофізики. Одночасно працював у науково-дослідному секторі КДУ, проблемній лабораторії кафедри квантової радіофізики по спеціальних темах. У 1974 році закінчив навчання, і вступив в заочну аспірантуру на кафедру квантової радіофізики. У 1983 році успішно захистив дисертацію. З 1984 по 1993 роки, будучі старшим науковим співробітником, а потім завідуючим сектором СКБ «Геокосмос» КДУ, займався науковими дослідженнями і керував розробками, виготовленням, випробуваннями автоматизованої апаратури по постановам Політбюро ЦК КПРС і Військова промислового комплексу з темами пов’язаними з обороноздатністю СРСР. Приймав участь у запуску ракет з полігонів «Байконур», «Плисецк», «Капустин Яр». Розроблені експериментальні автоматизовані прилади випробувалися на штучних супутниках Землі типу «Метеор» з військової програми моніторингу Землі. В зв’язку з розпадом СРСР не були закінчені дослідження і випробування автоматичної апаратури на космічній станції «Мир» по програмі протиракетної оборони. З 1994 по 2000 роки, будучи ведучім науковим співробітником у військовому науково-дослідному інституті, займався дослідженнями і розробкою спеціальної апаратури. З 2000 року працюю в НАУ, спочатку на кафедру світлотехніки, з 2002 року в ІІДС на кафедру засобів захисту інформації, а з 2014 року в АКІ на кафедру автоматики та енергоменеджменту. В НАУ читав і читає дисципліни: світлотехнічні системи і установки, електричні системи і мережі, телеметричні системи управління освітленням, автономні джерела електроживлення, методи та засоби технічного захисту інформації, автоматизований електропривод, автоматизований електропривод транспортних систем, електромеханіка.
Автор 96 публікацій, з них 3 авторські свідоцтва и два патенти.
Дипломна робота на конкурсі наукових робіт молодих спеціалістів отримала «Диплом ІІ степени ЦК ВЛКСМ Украины», присуджений диплом учаснику тематичної виставки «Охрана окружающей среды г.Москвы и московской области» за участь у розробці «Ультрафиолетового спектрометра БУФС-2», медаль «В память 1500-летия КИЕВА», пам’ятний нагрудний знак «20 років військовій частині А1906».

itblh6p0qokТовкач Сергій Сергійович
кандидат технічних наук, доцент
Народився 30 жовтня 1989 року в м. Черкаси. У 2011 році закінчив з відзнакою Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». Після закінчення університету працював на посаді інженера-електроніка у відділі ремонту і обслуговування технологічного обладнання в компанії ДП АСЗ №2 АТ «АК Богдан Моторс».
З 2011 по 2014 рік навчався в аспірантурі Національного авіаційного університету. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В НАУ працює з 2012 р. На посаді доцента кафедри “Автоматизації та енергоменеджменту” працює з 2015 року. Виконує обов’язки вченого секретаря.
Автор 40 наукових та навчально-методичних праць.

Напрям наукової діяльності: автоматизовані системи керування та діагностування систем повітряного судна з використанням вейвлет-аналізу.

ЧурінаЧуріна Олександра Йосипівна,
к.т.н., доцент
Народилася у 1965 р. у м. Ленінград.

У 1990 р. закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації. З 1986 р. по 1992 р. працювала техніком, інженером в інституті “ Украеропроект”; з 1992 р. по 1996 р. – інженером КІІЦА. Навчалась в аспірантурі КІІЦА у 1990 – 1994 рр. У 1995 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. З 1996 р. по 2002 р. – асистент, доцент КМУЦА. З 1996 р. по 2005р. працювала науковим співробітником у НДІ проблем військової медицини. У 2003 -2004рр. – доцент Славістичного університету. З 2007р. працює доцентом у Міжнародному науково – технічному університеті; з 2014 р. – доцент НАУ. Викладає дисципліну “ Електротехніка та електромеханіка”.

1854Тимошенко Наталія Анатоліївна
 Кандидат технічних наук, асистент кафедри
У 2005 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Системи управління та автоматики». У 2006 році закінчила державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Фінанси». З 2005 по 2008 рік навчалася в аспірантурі НАУ. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Автоматизація процесів керування». З 2015 року розпочала педагогічну діяльність асистентом кафедри автоматизації та енергоменеджменту НАУ.
Автор 17 наукових праць. Напрям наукової діяльності: автоматизація процесів керування літальними апаратами.