Спеціальності кафедри ЗЛПАТ

Станом на 2018-2019 навчальний рік здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за наступними навчальними планами:
На базі повної загальної середньої освіти.
Навчальний план № НБ-1-6.070103/15.
Термін навчання –    4 роки.
Галузь знань:  0701 Транспорт і транспортна інфраструктура.
Напрям підготовки: 6.070103 Обслуговування повітряних суден.
Кваліфікація:3115 Механік.
Форма навчання: денна.
Мови навчання: українська, англійська.
На базі повної загальної середньої освіти.
Навчальний план № НБ-1-272/16.
Термін навчання – 4 роки.
Галузь знань: 27 Транспорт.
Спеціальність:  272 Авіаційний транспорт.
Освітня програма:Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.
Кваліфікація:  3115 Механік.
Форма навчання: денна.
Мови навчання: українська, англійська.
На базі повної загальної середньої освіти.
Навчальний план № НБ-1-2-272/18.
Термін навчання –  3 роки 10 місяців.
Галузь знань: 27 Транспорт.
Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт.
Освітньо-професійна програма: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.
Освітня кваліфікація:Бакалавр з авіаційного транспорту.
Форма навчання: денна.
Мови навчання: українська, англійська.
Практика та перспективи працевлаштування: вітчизняні та іноземні авіакомпанії, підприємства з проектування, виробництва, обслуговування та ремонту авіаційної техніки, Державна авіаційна адміністрація, наукові установи.

Станом на 2018-2019 навчальний рік здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» за наступними навчальними планами:
На базі освітнього ступеня – бакалавр.
Навчальний план № НМ-1-14-272/17.
Термін навчання –  1 рік 6 місяців.
Галузь знань: 27 Транспорт.
Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт.
Спеціалізація-01:  Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.
Кваліфікація:  2149.1 Науковий співробітник
(обслуговування повітряних суден).
2149.2 Інженер-дослідник.
Форма навчання: денна.
Мови навчання: українська, англійська.
На базі освітнього ступеня – бакалавр.
Навчальний план № НМ-1-2-272/18.
Термін навчання –1 рік 6 місяців.
Галузь знань: 27 Транспорт.
Спеціальність:272 Авіаційний транспорт.
Освітньо-професійна програма: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.
Кваліфікація: 2149.1 Науковий співробітник
(обслуговування повітряних суден).
2149.2 Інженер-дослідник.
Форма навчання: денна.
Мови навчання: українська, англійська.
Практика та перспективи працевлаштування: вітчизняні та іноземні авіакомпанії, підприємства з проектування, виробництва, обслуговування, та ремонту авіаційної техніки, Державна авіаційна адміністрація, наукові установи.