Англомовний проект

Галузь знань – 13 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Спеціальність: 134 «Авіа- та ракетобудування»
Спеціалізація :  Обладнання повітряних суден.
Профіль фахівця: проектування, випробування  і виробництво виробів авіаційної та ракетної (космічної) техніки, у тому числі конструкцій обладнання повітряного судна; розробка креслень та монтажних схем виробів з застосуванням сучасних систем ІТ, вирішування задач оптимального компонування агрегатів і елементів обладнання з урахуванням вимог безпеки польотів; виконання розрахунків параметрів та визначення технічних характеристик об’єктів проектування з застосуванням САПР.
Основний акцент під час підготовки фахівців робиться на вивчення конструкції обладнання, особливостей його експлуатації, вимог льотної придатності, які спрямовані на забезпечення ефективної експлуатації та безпеки польотів повітряного судна.
З 2014 року навчання проводиться і англійською мовою.
Замовники: ДП «Антонов», конструкторські бюро та підприємства авіабудівної галузі, авіаремонтні заводи, авіакомпанії, дослідницькі організації, та інші підприємства промисловості України та інших країн.
Галузь знань – 27 «Транспорт»
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація : Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів.
Профіль фахівця: збереження та відновлення льотної придатності авіаційної техніки, підготовка повітряних суден до польоту, контроль технічного стану систем та агрегатів, виконання регламентних і профілактичних робіт, оцінка ефективності льотної експлуатації, впровадження прогресивних методів технічного обслуговування авіаційної техніки, інженерне забезпечення безаварійних польотів повітряних суден.
Навчання проводиться і англійською мовою.
Замовники: авіакомпанії і авіаційні підрозділи міністерства транспорту України, конструкторські бюро, науково-дослідні установи, авіаремонтні заводи та експлуатаційні авіаційні підприємства.
Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація : Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Профіль фахівця: експлуатація сучасної автотранспортної техніки, спеціальних машин і обладнання, призначеного для автоматизації і механізації технологічних процесів наземного забезпечення польотів повітряних суден, аналіз процесів у транспортних системах аеропортів, планування взаємодії різних видів транспорту, раціональне використання рухомого складу, оцінювання продуктивності транспортних засобів, собівартості перевезень, ефективності використання енергоресурсів, організація забезпечення пально-мастильними матеріалами авіапідприємств.
Навчання проводиться і англійською мовою.
Замовники: служби і відділи аеропортів (головного механіка, спеціального транспорту, перонної механізації), холдінгові компанії, що забезпечують діяльність аеропортів на правах концесіонерів, спеціалізовані підрозділи в науково-дослідних та проектних організаціях, що займаються дослідженням, розробкою, впровадженням та експлуатацією транспортних засобів.
Галузь знань – 14 «Електрична інженерія»
Спеціальність: 142 «Енергетичне машинобудування»
Спеціалізація : Газотурбінні установки і компресорні станції
Профіль фахівця: Сучасні технології проектування, будівництва, монтажу, експлуатації, діагностування та ремонту вітчизняних та міжнародних газотранспортних мереж та їх елементів:  енергетичних комплексів,  компресорних станцій магістральних газопроводів, газорозподільних станцій та пунктів, газотурбінних  установок і їх систем, газоперекачувальних агрегатів, очищувальних та теплообмінних пристроїв, систем технологічного обладнання  у газо-транспортних системах. Проведення дослідницьких робіт з розробки і впровадження енергозберігаючих технологій при транспортуванні та зберіганні газу, нових технологій стиснення та скраплення газу.
Навчання проводиться і англійською мовою.
Замовники:  компанія “Укртрансгаз”,  управління Автогаз, Техдіагаз, лінійно-виробничі управління магістральних газопроводів, автомобільні газона-повнювальні компресорні станції, науково-дослідні та проектні організацїі газотранспортної галузі. Більш детально тут