Спеціальності

Набір студентів на I курс навчання до НН Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету проводиться за п’ятьма спеціальностями.
Предмети у сертифікаті ЗНО: українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова.
Після закінчення четвертого курсу студенти отримують диплом “Бакалавра” за відповідною спеціальністю підготовки. Бакалаври, які бажають продовжити навчання за освітнім ступенем “Магістр”, здають фаховий вступний іспит та іноземну мову.

Спеціальність:134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Освітня програма:  “Літаки та вертольоти”.
Освітня програма: “Обладнання повітряних суден”.
Освітня програма: Композиційні матеріали і конструкції.

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
Освітня програма: “Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та авіадвигунів”.
Освітня програма: “Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Освітня програма: Льотна експлуатація повітряних суден.

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Освітня програма: “Газотурбінні установки і компресорні станції”.
Освітня програма: 142.4 “Проектування механотронних систем установок альтернативних джерел енергії”.
Спеціальність:141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма:  “Енергетичний менеджмент”
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітня програма:  “Автоматика та автоматизація на транспорті”.
Спеціальність:105 Прикладна фізика та наноматеріали 
Освітня програма:Прикладна фізика

Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Освітня програма: «Якість, стандартизація та сертифікація» (5 курс)