Перелік предметів кафедри ЗПФ

Основні дисципліни, що викладаються  кафедрою  (перелік регулярно осучаснюється і доповнюється):

 • Загальна фізика
 • Електроніка
 • Основи радіоелектроніки
 • Матеріалознавство
 • Наноструктури та нанотехнології
 • Плівки та нанокомпозити
 • Нанорозмірні системи
 • Фізика невпорядкованих систем
 • Енергозберігаючі технології
 • Діагностика енергетичних об’єктів
 • Синергетика
 • Основи метрології та сертифікації
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія планування експерименту
 • ІТ-технології
 • Програмні засоби для рішення фізичних задач
 • Математичне моделювання в фізиці
 • Методи математичної фізики
 • Фізичний практикум