Лабораторії кафедри ЗЛПАТ

Лабораторія призначена для організації та проведення навчальних занять, під час яких здобувачі особисто під керівництвом викладачів кафедри проводять натурні або імітаційні експерименти (досліди) з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, набувають практичних навичок роботи з серверним та мультимедійним обладнанням, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
У напрямку надійності проводяться розрахунки надійності систем та виробів авіаційної техніки за усіма типами повітряних суден реєстрового парку України.
При цьому, здобувачі вищої освіти користуються розробленою співробітниками кафедри методикою зі збору та обліку інформації та запропонованими методами побудови математичних моделей надійності виробів авіаційної техніки на основі статистичних даних, які надходять від всіх експлуатуючих підприємств України
Результати аналізу надійності використовуються при виконанні бакалаврських та магістерських робіт. На основі цих даних виконуються конструктивні удосконалення систем та виробів АТ та авіаційних двигунів.
Лабораторія експлуатаційної надійності та діагностики авіаційної техніки оснащена комплексами обладнання, такими як, ІКУ-1 (індикатор коливань ультразвуковий), ендоскопами різного призначення, установка БАРС-3 для визначення складу металу, а також прилади ПОЖ-М, ПОЗ-Т
В лабораторії виконується більше ніж 20 лабораторних робіт з дисциплін: «Основи технічної діагностики», «Діагностика та системи контролю технічного стану повітряних суден», «Методи та засоби діагностування».

Комп’ютерний клас надає можливість студентам виконувати курсові проекти, роботи та дипломні роботи в електронному вигляді. Також в комп’ютерному класі виконується більше ніж 100 лабораторних робіт, тестових та модульних контрольних робіт з наступних дисциплін: «Інформатика», «Основи технічної діагностики», «Надійність авіаційної техніки», «Експлуатаційна документація (ICAО Doc. 9760)», «Основи технічної експлуатації повітряних суден», «Основи прикладних інженерних технологій», «Основи наукових досліджень», «Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки».