Тематика дипломних робіт

студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація»

 1. Процеси управління якістю на авіапідприємстві.
 2. Система управління якістю технічного обслуговування авіаційної техніки.
 3. Акредитація калібрувальних лабораторій.
 4. Особливості функціонування інтегрованих систем управління в авіації.
 5. Сертифікація авіаційної техніки.
 6. Управління якістю технологічних процесів виготовлення деталей машин.
 7. Метрологічне забезпечення сертифікації продукції машинобудування.
 8. Оцінка відповідності металевих конструкцій.
 9. Процеси сертифікації персоналу з неруйнівного контролю.
 10. Менеджмент ризиків в авіації.
 11. Сертифікація аеропортів у Китайській Народній Республіці.
 12. Аудит системи менеджменту якості авіаційного підприємства.
 13. Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві металевих конструкцій.
 14. Процеси оцінки відповідності легкових автомобілів іноземного виробництва.
 15. Моніторинг якості підготовки фахівців у ВНЗ.
 16. Оцінка якості й конкурентоспроможності електроінструменту.
 17. Система управління якістю послуг в органах виконавчої влади.
 18. Процеси гармонізації нормативних документів технічного обслуговування авіаційної техніки.
 19. Процеси системи менеджменту якості випробувальної лабораторії.
 20. Процеси управління якістю аеропортових послуг.
 21. Управління якістю пасажирських перевезень.
 22. Сертифікація паливно-заправних комплексів аеропортів.
 23. Процеси управління якістю та безпекою авіапослуг.
 24. Інтегровані системи управління якістю на машинобудівному підприємстві.
 25. Процеси сертифікації експлуатанта авіатехніки.
 26. Нормативне забезпечення якості обслуговування авіакомпаній та пасажирів в міжнародних аеропортах.
 27. Система управління якістю технічного обслуговування авіаційної техніки.
 28. Система управління якістю послуг на станціях технічного обслуговування автомобілів.
 29. Використання статистичних методів контролю якості на підприємстві.
 30. Валідація обладнання в системах метрологічного забезпечення випробувальних лабораторій.
 31. Системи управління якістю випробувальної лабораторії пально-мастильних матеріалів.
 32. Процеси оцінювання показників якості цифрового друку.
 33. Процеси формування споживчої оцінки якості послуг автосервісу.
 34. Процеси оцінювання якості технічного обслуговування паливної системи літака.
 35. Управління якістю послуг житлово-комунального господарства.
 36. Управління якістю при екологічній експертизі на підприємстві з виробництва будівельних сумішей.
 37. Процеси внутрішнього аудиту у системі управління якістю вищого навчального закладу.
 38. Процеси сертифікації персоналу авіакомпанії.
 39. Оцінювання якості систем і елементів авіаційної техніки під час випробувань на герметичність.
 40. Система контролю якості будівельно-монтажних робіт.
 41. Процеси управління якістю туристичних послуг.
 42. Процеси забезпечення якості ремонту авіаційної техніки.
 43. Процеси управління якістю та безпекою авіаперевезень.
 44. Система сертифікації організацій з технічного обслуговування повітряних суден.
 45. Система управління якістю підприємства харчової промисловості
 46. Визначення граничного стану та контроль якості конструкційних матеріалів за умов багатоциклового циклічного навантаження.
 47. Процеси сертифікації менеджерів з якості.
 48. Атестація управлінського персоналу будівельної організації.
 49. Гармонізована система сертифікації персоналу регулювання у сфері енергетики.
 50. Система управління якістю нафтопереробного підприємства.
 51. Управління персоналом організації з технічного обслуговування авіаційної техніки.
 52. Оцінка відповідності металевих оболонкових конструкцій.
 53. Процеси розробки стандартів з виробництва відповідальних об’єктів машинобудування.
 54. Сертифікація персоналу вимірювальних лабораторій.
 55. Атестація фахівців архівної справи.
 56. Процеси управління якістю у вищому навчальному закладі.
 57. Управління якістю продукції поліграфічного підприємства.
 58. Процеси системи управління якістю виробництва виробів з полімерних матеріалів.
 59. Система менеджменту якості організації з випробувань рейкового рухомого складу.
 60. Нормативно-правове регулювання процесів оцінювання відповідності гранітної продукції.
 61. Формування показників якості освітніх послуг спеціалістів з неруйнівного контролю.
 62. Показники якості обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів.
 63. Управління процесами  стандартизації на підприємстві.
 64. Нормативне забезпечення обов’язкової атестації діяльності спільного підприємства.
 65. Процес гармонізації нормативних документів легкої промисловості.
 66. Процесний підхід побудови системи управління якістю на виробництві.
 67. Процеси управління якістю пасажирських перевезень автомобільним транспортом.
 68. Сертифікація персоналу з обслуговування авіаперевезень небезпечних вантажів.
 69. Визначення показників якості нафти та нафтопродуктів.
 70. Контроль якості ліфтового обладнання.
 71. Особливості сертифікації товарів, що імпортуються в Україну.
 72. Управління якістю обслуговування пасажирських авіаційних перевезень.
 73. Стандартизація процесів вирощування органічної продукції.
 74. Контроль якості складання та монтажу радіоелектронної апаратури.
 75. Система управління персоналом підприємства по виготовленню морозива.
 76. Стандартизація випробувань відповідальних матеріалів елементів планера літака.
 77. Процеси технічного контролю якості на авіаційному підприємстві.
 78. Процеси сертифікації електронних приладів.
 79. Сертифікація процесів нанесення покриттів.
 80. Процеси управління якістю виготовлення гідравлічних екскаваторів.
 81. Менеджмент якості банківських послуг.
 82. Процес контролю показників якості рідкокристалічних телевізорів.
 83. Система управління якістю навколишнього середовища.
 84. Система управління якістю на підприємствах молочно-сироробної продукції.
 85. Процеси управління якістю програмного забезпечення.
 86. Організація служби якості при виробництві автомобілів.
 87. Система атестації персоналу на підприємстві з виготовлення повітряних суден.
 88. Процеси управління якістю виготовлення виробів із композиційних матеріалів.
 89. Процеси управління якістю виготовлення корпусних меблів.
 90. Сертифікація електроінструментів імпортного виробництва.
 91. Удосконалення системи менеджменту якості приладобудівного підприємства.
 92. Процес контролю показників якості різального інструменту.
 93. Процеси управління якістю обслуговування в авіакомпанії.
 94. Процеси управління якістю продукції склозаводу.
 95. Взаємодія процесів в інтегрованих системах менеджменту якості.
 96. Процеси управління якістю комунального підприємства.
 97. Процеси управління якістю виготовлення тягового електродвигуна.
 98. Застосування контрольних карт Шухарта в технологічних процесах виготовлення деталей машин.
 99. Екологічні аспекти розробки процесів систем управління якістю
 100. Процесний підхід в управлінні якістю машинобудівної продукції.
 101. Процес екологічного управління на машинобудівному підприємстві.
 102. Процеси управління якістю навколишнього середовища
 103. Оцінка показників якості лакофарбової продукції.
 104. Особливості сертифікації автотранспорту, що імпортується.
 105. Порядок сертифікації системи управління якістю органу з оцінки відповідності.
 106. Система управління якістю обслуговування радіонавігаційного обладнання посадки повітряних суден.
 107. Сертифікація внутрішніх аудиторів системи менеджмента якості.
 108. Сертифікація товарів як засіб захисту прав споживача.
 109. Система управління якістю в навчально-виробничому центрі безпілотної авіації
 110. Контроль показників якості авіаційних палив.