Наука кафедри механіки

Кафедра має високий науковий потенціал і відповідну матеріальну базу для вирішення таких наукових проблем:

  • Експериментально – теоретичне дослідження напружено – деформованого стану елементів конструкцій і деталей машин та споруд в умовах статичного та динамічного навантаження.
  • Методи визначення граничних станів елементів конструкцій і деталей машин з експлуатаційними та ремонтно технологічними дефектами, пошкодженнями та відхиленнями.
  • Механічні випробування різних матеріалів (метали, сплави, композиційні та інші) та елементів конструкцій з них при дії статичного динамічного навантаження.
  • Прогнозування післяремонтної міцності елементів транспортних систем з урахуванням процесів реального взаємовпливу їх конструктивних елементів.
  • Деформування та руйнування різних захисних перешкод в умовах ударно – хвильового навантаження.
  • Статистичне моделювання польоту і методи розслідування авіаційних надзвичайних подій.
  • Методи ідентифікації математичних моделей польоту літальних апаратів на основі даних польотних випробувань.
  • Дослідження динаміки цивільних літаків при зльоті та заході на посадку в умовах зсуву повітря та атмосферної турбулентності.
  • Механіка польоту літальних апаратів.
  • Електрогазодинаміка. Аналітична механіка.

До останніх новітніх розробок кафедри відносяться

Мобільний інформаційно-вимірювальний та керуючий комплекс для механічних випробувань матеріалів і конструкцій, який дозволяє забезпечити сучасний рівень досліджень та отримуваних результатів.

Експериментальний комплекс на базі термогазобалістичної установки для досліджень ударної міцності елементів транспортної техніки та для визначення ударопоглинаючої здібності різноманітних багатошарових захисних перешкод.