Кадровий склад кафедри АД та БПЛА

ІЩЕНКО Сергій Олександрович

д.т.н., професор, завідувач кафедри

Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.
З 1974 працював в КІІЦА на посадах інженера, старшого інженера науково-дослідного сектору лабораторії аеродинамічних досліджень механізації крила, асистента, молодшого, старшого та провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії інституту.
У 1985 р. захистив кандидатську. З 1998 – професор кафедри аеродинаміки повітряних суден та безпеки польотів. У тому ж році захистив докторську дисертацію.
Викладає курси: «Основи наукових досліджень», «Динаміка польоту та зовнішня балістика»”, «Динаміка польоту», «Льотні характеристики та планування польоту».
Опублікував понад 115 наукових праць, включаючи 26 патентів на винахід. Співавтор монографій «Эксплуатационная аэродинамика. Траекторные задачи», «Эксплуатационная аэродинамика. Устойчивость и управляемость», «Безпека авіації».

УДАРЦЕВ Євген Павлович

д.т.н., професор

Закінчив Миколаївський суднобудівний інститут у 1960 р.
З 1986 року до 2002 рік – завідувач кафедри АМ та ДП ЛА. Фахівець у галузі ідентифікації аеродинамічних характеристик, льотних випробувань, індивідуальних особливостей повітряних суден, аеродинамічних випробувань. Його підручник «Эксплуатационная аэродинамика» завершує багаторічний етап наукових досліджень і льотних випробувань повітряних суден. Проводе дослідження присвячені сучасної розробці вихорюактивних крил для безпілотних літальних апаратів. У 2013 році вперше у світі було виконано політ моделі радіокерованого літака з вихровим передкрилком .

Автор понад 150 наукових праць, 12 винаходів та патентів, керівник фундаментальних досліджень, наукових госпрозрахункових робіт та конструкторського бюро нетрадиційних проектів. Хобі – аеростатичні літальні апарати та вітрильний спорт.

ПЕРЕВЕРЗЄВ Олександр Михайлович

к.т.н., професор НАУ

Закінчив Київське вище інженерно-авіаційне училище ВПС у 1960 р.
На кафедрі працює з 1964 року. Основні напрямки наукових досліджень: диффузорні течії, напівобмежені турбулентні течії у супутньому градієнтному потоці, методики розрахунку динамічної стійкості та керованості, аеродинаміка повітряних гвинтів.
На протязі багатьох років працював заступником декана механічного факультету та деканом по роботі з іноземними студентами.

У 1979 році пройшов перепідготовку на факультеті підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства цивільної авіації в Ленінграді в групі представників Аерофлоту  за кордоном. Очолював представництва Аерофлоту в гарячих точках світу (Кабул, Аддис-Абеба).
Є автором та співавтором понад 60 науково-методичних праць та розробок, зокрема англо-українського довідника аеродинамічних термінів, навчального посібника «Эксплуатационная аэродинамика» ч. І, ІІ.
Викладає курси «Аерогідрогазодинаміка» «Динаміка польоту», «Динаміка польоту повітряних суден», в тому числі англійською мовою.

ЖИЛА Володимир Гаврилович

к.т.н., доцент

Закінчив КІІЦА.На кафедрі з 1987 року. Спочатку працював старшим науковим співробітником, потім асистентом, потім отримав звання доцента. Основний напрямок наукової діяльності: моделювання аеродинамічних характеристик повітряних суден; обернені задачі аеродинаміки та динаміки польоту повітряних суден; нестаціонарна аеродинаміка; вихрові течії; вихрові утворення; вітроенергетика.
Багаторічний вчений секретар кафедри. Член науково-методичної ради факультету, куратор групи. Є автором понад 20 науково-методичних праць, у тому числі і англійкою мовою, зокрема у співавторстві створено англо-український словник-довідник аеродинамічних термінів «Основи аеродинаміки і динаміки польоту» українською та англійською мовами.
Викладає курси «Аерогідрогазодинаміка», «Динаміка польоту», у тому числі англійською мовою.

АГЄЄВ Сергій Євгенович

к.т.н., доцент

Закінчив КІІЦА з відзнакою.Захистив у 1990 кандидатську дисертацію. Наукова спеціалізація: примежовий шар, дослідження двофазних потоків та аеродинамічні дослідження, дослідження зовнішніх та внутрішніх течій, промислова і технічна аеродинаміка.

Є автором 30 науково-методичних видань. Читає курси «Динаміка польоту», «Прикладна аеродинаміка», «Аерогідрогазодинаміка».

ТРЮХАН Олег Миколайович

к.т.н., доцент

Закінчив Харківський авіаційний інститут, факультет літальних апаратів. Інженер-механік.
Інженер по літаках та двигунах стройових частин ВПС, заступник командира винищувального авіаційного полку з інженерно-авіаційної служби.
Ад´юктура по кафедрі Аеродинаміка та динаміка польоту літальних апаратів Київського вищого військового авіаційного інжинірного училища .
Захистів кандидатську дисертацію у 1983 році. Доцент з 1987 року.
Викладач, заступник начальника, начальник кафедри аеродинаміки та динаміки польоту літальних апаратів КІ ВПС. Радник Військово-повітряний Академії (Близький Схід).  Доцент кафедри Бойового застосування авіації Національної академії оборони України. Начальник наукових досліджень: оптимізація аеродинамічних характеристик літаків, бойове застосування авіації у сучасних умовах.

      Викладає курси     «Аерогідрогазодинаміка», «Безпека польотів та нормі льотної придатності повітряних суден», «Основі авіації». Має 60 наукових праць.

МІЛЯЄВ Юрій Петрович

к.т.н., доцент

Трудова діяльність пов’язана із науково-педагогічною роботою та дослідженнями в галузі безпеки польотів повітряних суден.
Після закінчення у 1980 р. Іркутського вищого військового авіаційного інституту проходив службу у військових частинах, навчався в аспірантурі, працював доцентом кафедри Безпеки польотів   ІВАІІ, керівником науково-дослідного відділу, очолював роботу групи  безпеки польотів АНТК ім. Антонова. Брав участь у роботі експертів з питань розслідування  авіаційних катастроф в різних країнах світу.
Науковий доробок Міляєва Ю.П. складає близько 50 праць, серед яких – дослідницькі  винаходи, підручники, статті тощо.
Викладає дисципліни: безпека польотів,  безпека польотів повітряних суден, безпека авіації.

 КОПИЛОВ Станіслав Володимирович

старший викладач, вчений секретар кафедри

Закінчив Національний авіаційний університет та Національний технічний університет України «КПІ» з відзнакою. Закінчив аспірантуру Національного технічного університету України в 1999 році та успішно захистив кандидатську дисертацію.
Автор понад 40 наукових робіт більшість яких опубліковано в провідних закордонних виданнях США, Канади, Англії, Франції та Німеччини.
Проводить аналітичне а також експериментальне дослідження примежового шару з використанням сучасної лазерної техніки.
Викладає лекції та проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін:“Основи авіації”, “Аерогідрогазодинаміка” та “Безпека польотів”.