Індивідуальна освітня траєкторія

Бакалавр
ОПП “Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів”

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 2023

Навчальний семестр Рекомендовані вибіркові дисципліни Фахова/
нефахова
Навчальний семестр Альтернативні вибіркові дисципліни Фахова/
нефахова
3 Теорія машин і механізмів/Theory of Machinery and Mechanisms Ф 3 Техніка аеропортів/Airport Ground Equipment Ф
3 Технологія конструкційних матеріалів/ Technology of Construction Materials Ф 3 Основи права/Basic of Legislation НФ
3 Екологія на авіаційному транспорті/
Ecology on Aviation Transport
НФ 3 Контроль якості паливо-мастильних матеріалів/
Fuel and lubricants Quality Contol
Ф
4 Загальні типи ручних та механізованих інструментів/Common Types of Hand and Power Tools Ф 4 Функціонування аеропортів/Airport Operation Ф
4 Прилади та авіаційні електронні системи/ Devices and Aviation Electronic Systems Ф 4 Експлуатаційні матеріали для авіаційної техніки та обладнання аеропортів/Operational Materials for Airport Engineering and Ground Equipment Ф
5 Основи авіаційного менеджменту/ Fundamentals of Aviation Management НФ 5 Стратегічний менеджмент/
Strategic Management
НФ
5 Процедури технічного обслуговування/ Maintenance Procedures Ф 5 Сертифікація аеропортів та авіаційного персоналу/Airports and Aviation Personal Licensing Ф
5 Конструкція та технічне обслуговування повітряних суден/Design and Maintenance of Aircrafts Ф 5 Дефектоскопія та неруйнівні методи контролю повітряних суден і авіадвигунів/
Filure Detection and Non-destructable Methods of Aircraft and Aeroengines Control
Ф
6 Конструкція функціональних систем повітряних суден/Design of Functional Systems of Aircrafts Ф 6 Технології та обладнання паловозабезпечення в аеропортах/Airport Procedures and Equipment for the Fuel Supplement Ф
6 Енергосистеми повітряних суден/Aircraft Energy Systems Ф 6 Технічна діагностика авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів/Technical Diagnostic for Airport Engineering and Ground Equipment Ф
7 Експлуатаційна документація/Operational Documentation Ф 7 Неруйнівний контроль авіаційної наземної техніки та обладнання аеропортів/Non-destructable Control of the Airport Engineering and Ground Equipment Ф
7 Технічне обслуговування функціональних систем повітряних суден/
Maintenance of Functional Systems of Aircrafts
Ф 7 Технологічне проектування аеропортів/Airport Technological Design Ф
7 Втоми та руйнування авіаційних конструкцій/
Fatigue and Destruction of Aircraft Structures
НФ 7 Вантажні комплекси аеропортів/
Airport Cargo Terminals
НФ
8 Конструкція та міцність повітряних гвинтів/ Propellers Design and Strength Ф 8 Аеровокзальні комплекси аеропортів/
Airport Passenger Terminals
Ф
8 Системи автоматичного керування газотурбінних двигунів / Gas Turbine Engines Automatic Control System Ф 8 Організація наземного обслуговування повітряних суден, вантажів та пасажирів в аеропортах/Management of the Aircraft, Cargo and Passenger Handling in Airports Ф

Вибіркові компоненти 2021, 2022


Магістр
ОПП “Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів”
Вибіркові компоненти 2023
Силабуси