Лабораторії кафедри МЕХ

Кафедра має спеціалізовану науково-навчальну лабораторію oпору матеріалів, яка обладнана випробувальними машинами для виконання лабораторних робіт та наукових досліджень і навчальна лабораторія Теоретичної механіки з устаткуванням для виконання лабораторних досліджень та практичних занять. Комплекс випробувальних машин є багатофункціональним і дозволяє визначати Далi

Наука кафедри механіки

Кафедра має високий науковий потенціал і відповідну матеріальну базу для вирішення таких наукових проблем: Експериментально – теоретичне дослідження напружено – деформованого стану елементів конструкцій і деталей машин та споруд в умовах статичного та динамічного навантаження. Методи визначення граничних станів елементів Далi

Історія кафедри механіки

Кафедра механіки (МЕХ) створена в травні 2000 року за наказом ректора університету на базі двох кафедр: кафедри опору матеріалів та кафедри теоретичної механіки. Кафедру “Опір матеріалів” очолювали: академік АН УРСР, д.т.н., професор Серенсен С.В., к.т.н. Підчасов П.Г., к.т.н. Луцький М.К., Далi