Тематика дипломних робіт

студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізації «Якість, стандартизація та сертифікація» Процеси управління якістю на авіапідприємстві. Система управління якістю технічного обслуговування авіаційної техніки. Акредитація калібрувальних лабораторій. Особливості функціонування інтегрованих систем управління в авіації. Сертифікація авіаційної техніки. Управління якістю технологічних Далi

List of subjects of the Department of Engineering, Standardization and Certification

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: При підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня «Бакалавр»: Освітньо-професійної програми «Літаки і вертольоти»; «Обладнання повітряних суден»; «Композиційні матеріали і конструкції» Галузь знань: 13 «Механічна інженерія», Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» Авіаційне матеріалознавство Будівельна механіка Вступ до Далi

Specialty of the Department of Engineering, Standardization and Certification

Освітня -наукова програма “Прикладна механіка” третього рівня вищої освіти Робочий навчальний план 131 “Прикладна механіка” (Доктор філософії) Програми вступного випробування