Наука кафедри ГГС

Наукова робота кафедри гідрогазових систем проводиться за такими основними напрямками:
– дослідження слідкуючих гідромеханічних та електрогідравлічних приводів систем керування літальних апаратів
– дослідження робочих процесів в гідросистемах, гідромашинах і гідроапаратурі
– дослідження робочих процесів в системах та пристроях гідравлічної струменевої техніки
– дослідження та розробка обладнання рідинних струменевих технологій високого тиску
– розробка методів та засобів технічної діагностики систем гідроприводу
– дослідження кавітації, кавітаційних технологій та пристроїв
– розробка технології та обладнання для очищення технічної та питної води
– дослідження робочих процесів в пневматичних системах.

У 2002 – 2003 роках за заявкою Київського ЦКБА виконувалася госпрозрахункова науково-дослідна робота “Розробка методики розрахунку динамічних характеристик кранів-регуляторів пневматичних систем ЛА”. Науковий керівник роботи – д.т.н., професор В.П.Бочаров, відповідальний виконавець – к.т.н., доцент Хлистун О.І.
В результаті виконаних досліджень розроблено математичну модель крана-регулятора тиску повітря пневматичної системи літака, побудовані структурні схеми і отримані передаточні функції ланок. По конструктивним параметрам КР визначені покажчики якості процесу регулювання. Проведено статичні і динамічні випробування виконавчого механізму. По даним випробувань визначені характеристики демпфірування. Отримана добра відповідність результатів моделювання і експериментальних даних.
Розроблена методика розрахунку динамічних характеристик пневматичних регуляторів.
Продовженням цієї роботи є госпрозрахункова НДР “Розробка програмно-математичного забезпечення системи автоматичного контролю і керування стенда цифрових регуляторів повітряних і газових систем ЛА”, термін виконання 2004 – 2005 роки. При її виконанні розроблено математичну модель крана-регулятора тиску повітря пневматичної системи повітряного судна з цифровим регулюючим пристроєм. Поведінку цифрової САР під час перехідних процесів описано системою диференційних і різницевих рівнянь. Побудовані структурні схеми і отримані передаточні функції ланок. Проведено моделювання перехідного процесу цифрової САР.

В 2005 р. виконувалася держбюджетна НДР „Розробка комплексу обладнання для очищення технічної води з метою її повторного використання в обладнанні рідинних струменевих технологій”. Метою роботи є створення комплексу обладнання для очищення та регенерації забрудненої води з метою її повторного використання для водопостачання обладнання рідинних струменевих технологій та іншого виробничого обладнання промислових підприємств.
Розробка виконувалась в два етапи.
Етап 1. “Розробка ідеології побудови та вибір основних компонентів системи очищення води”.
Етап 2. “Виготовлення компонентів, монтаж та випробування модуля системи очищення забрудненої води”.
Основні науково-технічні результати виконання роботи:
-розроблено ідеологію побудови системи очищення води;
-розроблено аналітичні залежності, які дозволяють розрахувати термін служби об’ємного фільтра, його тонкість очистки і зміну тонкості очистки в залежності від терміна служби;
-проведено тримірне математичне моделювання та вибір основних геометричних параметрів гідродинамічного фільтра з полімербетонним фільтроелементом;
-розроблено та виготовлено обладнання та оснастку для виготовлення полімербетонних фільтроелементів. Виготовлено дослідні зразки фільтроелементів та компонентів системи очищення технічної води;
-проведено випробування дослідних зразків фільтрів;
-розроблено конструкцію та отримано висновок Державного департаменту інтелектуальної власності про видачу патенту на корисну модель „Самоочисний гідродинамічний фільтр”.

Наукова школа професора Т.М.Башти
Наукова школа заснована у 1958 році.
Сфера діяльності: промисловий і авіаційних гідропривод.
За роки існування кафедри і наукової школи професора Т.М.Башти було підготовлено 17 докторів наук (в тому числі під науковим керівництвом професора Т.М. Башти – 16 докторів наук, професора В.П.Бочарова – 1 доктор наук), а також 80 кандидатів наук (в тому числі під науковим керівництвом професора Т.М.Башти – 60 кандидатів наук, професора В.П.Бочарова – 9 кандидатів наук, професора М.М.Глазкова – 7 кандидатів наук, професора Г.Й.Зайончковського – 2 кандидати наук, доцента В.С.Бутько – 2 кандидати наук). Підготовлена до захисту докторська дисертація доцента О.І.Хлистуна (науковий консультант – професор В.П.Бочаров).
Аспірантура кафедри стала центром підготовки наукових кадрів як для самого інституту, так і для країни в цілому. Серед тих, що закінчили аспірантуру на кафедрі – Бєлянін П.М. (академік РАН, д.т.н.); Гром-Мазнічевський Л.С. (академік НАНУ, д.т.н. професор); завідувачі профілюючих кафедр НАУ: д.т.н., професор Бочаров В.П.; д.т.н., професор Черненко Ж.С.; д.т.н., професор Комаров А.О.; д.т.н., професор Нікітін Г.А.; д.т.н., професор Цимбалюк А.А.; д.т.н., професор Чірков С.В.; к.т.н., професор Буріченко Л.А., а також доценти, к.т.н.: Швець Б.Я., Шуров А.М., Давиденко М.Д., Авдошко М.Д., Лагосюк Г.С., Ланецький В.Г., Макаренко М.Г., Молибога А.М., Казанець В.І., Швецков О.М., Романенко В.Г., Башта О.Т., Івлєв В.М., Барінов В.О.
На кафедрі захистили дисертації аспіранти-іноземці: Мукока-Матсила та П’єр Адзембе (Конго Бразавіль), Кирило Томов (Болгарія), Фарук Хамза (Йемен). Багато зробила кафедра для підготовки наукових кадрів для вузів, промисловості і науково-дослідних закладів України та країн СНД: головний конструктор авіаційної промисловості д.т.н., професор Звєрєв І.І.; завідувачі кафедр КПІ: д.т.н., професор Федорець В.О; д.т.н., професор Домрачов О.Ф.; д.т.н., професор Струтинській В.Б.; д.т.н., начальник конструкторської бригади КМЗ Маслов В.Т.; д.т.н., зам. директора інституту “Проблем надійності” АН Білорусії Шевченко В.У.; к.т.н., начальник відділу НДІАТ Сапожніков В.М.; к.т.н., начальник відділу НДІАТ Трофімов В.В.; к.т.н. доцент КТІЛП к.т.н. Сівченко Н.А.; к.т.н., доцент КАДІ Вакіна В.В., к.т.н., зав. відділом ГосНІІГА Пейко Я.Н. та к.т.н., с.н.с. Камінський В.І.; к.т.н., директор заводу “Гідросила” Жовтобрюх В.М.; д.т.н., професор Кіровоградського технічного університету Петренко В.О., головний конструктор проекту Київського ЦКБ арматуробудування к.т.н. Кармугін Б.В.; к.т.н., с.н.с. Мансуров В.І., к.т.н.; к.т.н., с.н.с. Калеватов Ю.В. (СибНІА); к.т.н., ведучий інженер Фортінов Л.Г. (м. Таганрог); к.т.н., головний конструктор заводу “Рубін” Коконін І.І.; к.т.н., ведучий конструктор заводу “Рубін” Полозов О.В.
В наш час кафедра проводить підготовку наукових кадрів через докторантуру і аспірантуру університету за спеціальністю 05.02.03 – Системи приводів.
Науковими керівниками аспірантів являються д.т.н., професор Г.Й.Зайончковський, д.т.н., професор В.П.Бочаров, к.т.н., професор М.М.Глазков, к.т.н., доцент В.С.Бутько, к.т.н., доцент О.І.Хлистун.

Сучасні наукові розробки
Професором, д.т.н. Г.Й.Зайончковським у співдружності з д.т.н., професором кафедри авіаційних двигунів О.Г.Кучером і працівниками Київського центрального конструкторського бюро арматуробудування (КЦКБА) розробили теоретичні основи прогнозування зміни технічного стану і ресурсу клапанів з електромагнітним приводом.
Доцентом кафедри, к.т.н. О.І.Хлистуном розроблена науково обґрунтована методологія проектування авіаційних систем кондиціонування повітря.
Творчим колективом у складі к.т.н. В.М. Бадах, д.т.н. В.П.Бочаров, к.т.н. Ю.С.Головко розроблено та впроваджено полімербетонний фільтр та технологію його виготовлення.

Впровадження наукових розробок
Наукові розробки співробітників кафедри впровадженні в виробництво в АНТК “Антонов”: при розробці нового середньомагістрального пасажирського літака АН-148, міжнародного проекту “Повітряний старт” створення авіаційно-ракетного комплексу космічного призначення на базі літака Ан-124-100; в Київському ЦКБА при розробці апаратури авіаційної і космічної техніки (при розробці сітьового регулятора тиску повітря системи кондиціювання повітря повітряних суден), в Московському КБ “Магістраль” при розробці швидкісних потягів.
Рідинний струменевий скальпель впроваджено у відділі загальної онкології та реконструктивної хірургії молочної залози Інституту онкології АМН України.
Обладнання водяних струменевих технологій з системою очищення технічної води впроваджується на Житомирському ремонтно-механічному заводі для очищення бронетехніки перед ремонтом.
Обладнання рідинно-струменевих технологій впроваджено у нафто-газовий комплекс, зокрема ЗАТ “Придніпровські магістральні нафтопроводи” та ДП “Київтрансгаз” при ремонті нафто- та газоприладів.


Очищення металоконструкцій

Після клінічних випробувань рідинного струменевого скальпеля

Патенти та винаходи
Отримано патенти:
„Самоочисний гідродинамічний фільтр”. Автори: Ю.С.Головко, В.П.Бочаров, В.М.Бадах..
“Кавітаційний змішувач проточного типу”. Автори: М.М.Глазков, В.Г.Ланець кий, Т.Т.Тарасенко.
”Спосіб очищення внутрішньої поверхні трубопроводу та пристрій для його здійснення”. Автори: М.М.Глазков, В.М.Курінков, Т.Т.Тарасенко.
Подано заявку на патент
”Рідинний струменевий скальпель”. Автори: В.П.Бочаров, В.М.Бадах, М.П.Звонарьов.
Авторські свідоцтва к.т.н. О.І.Хлістуна:
“Устройство для охлаждения оборудования на самолете”,
“Система кондиционирования воздуха на транспортном самолете”.
Організація науково-технічних конференцій та семінарів
Кафедра у співдружності з виконавчою дирекцією міжнародної Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики 1 раз у 1-2 роки проводить науково-технічну конференцію “Промислова гідравліка і пневматика”.
Такі конференції були проведені: у Кіровограді (23-24 листопада 2000 р.), у Вінниця (8-9 жовтня 2002 р.), у Львові (17-18 листопада 2005 р.).
У жовтні 2006 р. планується проведення конференції в м. Вінниця на базі Вінницького аграрного державного університету.