М Е Ф

Механіко-енергетичний факультет (МЕФ) є структурним підрозділом Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету і здійснює підготовку фахівців з сучасних технологій проектування, виробництва, технологічного обслуговування, ремонту та сертифікації газотурбінних установок, компресорів та автоматизованих систем управління авіаційним та трубопровідним транспортом, нафтогазової та електроенергетичної галузей.

Декан факультету – кандидат пед. наук, доцент Ладогубець Наталія Віталіївна.

До складу механіко-енергетичного факультету входять 5 кафедр:
авіаційних двигунів (АД) »
автоматизації та енергоменеджменту (АЕМ) »
машинознавства (МАШ)»
механіки (МЕХ) »
теоретичної  та прикладної фізики (ТПФ) »

Кафедри механіко-енергетичного факультету є випусковими за спеціальностями:
8.05060406 «Газотурбінні установки та компресорні станції»;
8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті»;
7.05070108 «Енергетичний менеджмент»;
7/8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація».

Факультет використовує потужну матеріально-технічну базу навчального процесу: моторно-випробовувальну станцію, газодинамічні стенди, комп’ютерні класи, спеціалізовані аудиторії авіадвигунів газотурбінних установок і компресорів, електроенергетичних комплексів електрообладнання та електропостачання повітряних суден та аеропортів, автоматизованих систем управління на транспорті.

Гордістю факультету сьогодні є його випускники: державні діячі, відомі вчені, керівники виробництва, науково-педагогічні працівники.