Лабораторії кафедри ГГС

Для проведення практичних і лабораторних занять на кафедрі гідрогазових систем функціонують спеціалізовані навчальні класи і лабораторії, в тому числі:
– лабораторія загальної гідравліки;
– лабораторія слідкуючих приводів імені професора Т.М.Башти;
– лабораторія гідравлічних пристроїв;
– лабораторія паливних систем;
– лабораторія гідравлічних систем;
– лабораторія технічної механіки рідини та газу.
Кафедра має свій комп’ютерний клас на 15 робочих місць.

На кафедрі створена науково-дослідна лабораторія “Промислової гідравліки і пневматики” , основними напрямками наукових досліджень за останні роки були:
– дослідження робочих процесів в гідросистемах, гідромашинах і гідроапаратурі;
– дослідження та розробка обладнання рідинних струменевих технологій високого тиску;
– дослідження кавітації, кавітаційних технологій та пристроїв;
– розробка технології та обладнання для очищення технічної та питної води.


Стенд для дослідження процесів кавітаційного очищення

Комп’ютерний клас кафедри.