Кадровий склад кафедри ГГС

БадахБадах Валерій Миколайович
Т.в.о. завідувача кафедри ГГС, к.т.н., старший науковий співробітник
Закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації в 1976 році і був направлений на роботу на кафедру гідравліки КІІЦА.
В 1984 році захистив  дисертацію за темою «Особенности гидродинамики проточной части гидравлических струйных усилителей и их влияния на выходные характеристики». Oчолює наукову групу при кафедрі.
Займається дослідженнями в галузі рідинних струменевих технологій високого тиску. З 1994 р. – виконавчий директор міжнародної Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (на громадських засадах).
Основні напрямки наукової діяльності – гідравлічна струменева техніка високого тиску, рідинні струменеві технології.
Має понад 60 наукових праць, в тому числі 1 монографію, 10 авторських свідоцтв на винахід.

 Головко Юрій Стефанович
к.т.н., доцент
Закінчив Київський інститут інженерів цивільного повітряного флоту в 1961 році. З 1961 по 1966 роки працював в Авіатехнічної базі Бориспільського аеропорту.
В НАУ працює з січня 1966 року.
В 1975 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження надійності гідравлічних систем вертольотів цивільної авіації”.
Викладає дисципліни:
“Гідравліка”, “Прикладна гідро газодинаміка”, “Гідравліка та гідропневмообладнання літальних апаратів”, “Гідропневмопристрої літальних апаратів (англійською мовою) ”, “Гідрогазотермодинаміка (англійською мовою) ”, “Технічна механіка рідини та газу, водопостачання та каналізація (англійською мовою) ”.
Сфера наукових інтересів – проблеми надійності гідравлічних систем, очистка робочої рідини гідрогазових систем, оборотне водопостачання, очистка і підготовка питної води.
Проводить заняття з окремих навчальних дисципліни кафедри англійською і іспанською мовами. Автор понад 86 наукових і науково-методичних праць.

Бутько Володимир Степанович

к.т.н., доцент
Закінчив Чехословацький національний технічний університет в м. Празі в 1959 році.
З 1959 року по 1961 рік працював у Чехословацькому НДІ машинобудування, а з 1961 по 1963 рік – на Київському заводі верстатів-автоматів.
В НАУ працює з 1963 року.
Кандидатську дисертацію захистив на тему “Дослідження гідравлічних регуляторів тиску” в 1970 році.
Викладає дисципліни:
“Гідравліка , “Аерогідрогазодинаміка”, “Загальна гідрологія”, “Основи гідро пневмоавтоматики”, “Гідрогазотермодинаміка”, “Динаміка і регулювання рідинно-газових систем”.
Ряд дисциплін викладає англійською мовою.
Напрям наукової роботи:“Динаміка гідравлічних та пневматичних систем“.
Має 69 навчально-методичні праці.

Сивашенко Терентій Іванович
к.т.н., доцент
Закінчив Київський інститут цивільного повітряного флоту в 1959 році.
З 1959 по 1960 працював інженером-конструктором на КМЗ (АНТК ім. Антонова)
В НАУ працює з 1 квітня 1960 року.
В 1972 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Гідравлічні та динамічні характеристики гнучких металічних та фторопластових трубопроводів систем літальних апаратів”.
Викладає дисципліни:
“Гідравліка”, “Проектування рідинно-газових систем повітряних суден” , “Функціональні системи повітряних суден та їх експлуатація”, “Функціональні системи повітряних суден”, “Проектування систем життєзабезпечення, комфорту та захисту літальних апаратів.”.
Напрям наукової роботи:
“Дослідження характеристик рідинно-газових систем“.
Має 73 навчально-методичні праці, з яких 2 учбових посібники, та 1 підручник.

Макаренко Руслан Олексійович
к.т.н., доцент
Після закінчення у 1997 р. Національного технічний університету України “КПІ” (с відзнакою) за спеціальністю “Гідравлічні машини, гідропривод і гідропневмоавтоматика” навчався в аспірантурі при НТУУ “КПІ”.
У 2000–2001 pр. працював молодшим науковим співробітником в НДІ прикладних проблем гідроаеродинаміки та теплообміну при НТУУ “КПІ”.
У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію, з 2006 р. – доцент кафедри гідрогазових систем НАУ.
Основний напрям наукової діяльності – дослідження гідро-аеродинамічних явищ в вихрових камерах. Має 13 наукових праць.

Тарасенко Тарас Валерійович

к.т.н., доцент
Закінчив Київський міжнародний університет цивільної авіації в 2001 році. З 2001 по цей час працює асистентом кафедри гідрогазових систем АКІ НАУ. З 2004 по 2007 рр. вчився в аспірантурі НАУ (заочно).
Відповідає на кафедрі за роботу студентського науково товариства.
Викладає дисципліни:
“Гідравліка”, “Гідропривід наземної техніки”, “Гідропневмопристрої літальних апаратів”, “Основи гидропневмоавтоматики”, “Гідропневмопристрої і гідроприводи систем обладнання літальних апаратів”, “Динаміка і регулювання рідинно-газових систем”.
Сфера наукових інтересів: кавітаційні явища і кавітаційні технології. Автор 10 наукових і науково-методичних праць, 2 патентів України на винахід.

Ящук Олександр Петрович
асистент кафедри
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1992 році.
З 1992 по 2001 рік працював інженером НДІ “Ритм” при КПІ.
В НАУ працює з 2001 року.
Викладає дисципліни:
“Гідравліка”, “Технічна механіка рідини і газу”, “Гідро газодинаміка”, “Гідромашини та гідропневмообладнання”, “Гідропневмопристрої компресорних станцій”, “Гідрогазомеханіка”. Напрям наукової роботи:
“Струменева техніка високих тисків”.
Має 5 навчально-методичні праць.